Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Cabletron Systems 7f06 02 Fddi Smartswitch

Cabletron Systems 7f06 02 Fddi Smartswitch jest zaawansowanym systemem switcha, który może pomóc w budowaniu szybkich i efektywnych sieci. Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji jest bardzo ważna dla każdego, kto chce korzystać z tego switcha. Instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat konfiguracji i użytkowania switcha, a także wskazówki dotyczące bezpiecznej instalacji i pielęgnacji. Użytkownik powinien dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją i użytkowaniem switcha, aby mieć pewność, że jest on poprawnie skonfigurowany i bezpieczny. Instrukcja powinna również zawierać wszystkie informacje dotyczące gwarancji i obsługi technicznej. Dzięki instrukcji użytkowania, pielęgnacji i instalacji Cabletron Systems 7f06 02 Fddi Smartswitch będzie służyć długo i bezpiecznie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Cabletron Systems 7f06 02 Fddi Smartswitch

DCP‑T300 / DCP‑T500W / DCP‑T700W / MFC‑T800W

 • Przed użyciem urządzenia Brother
 • Zalecane przeglądarki
 • Modele, których dotyczy podręcznik
 • Definicje dotyczące oznaczeń
 • Ważna informacja
 • Skanowanie
 • Przed skanowaniem
  • Konfigurowanie skanowania sieciowego dla systemu Windows®
  • Konfigurowanie skanowania sieciowego dla systemu Macintosh
 • Skanowanie przy użyciu przycisku skanowania urządzenia Brother
  • Skanowanie zdjęć i grafiki
  • Zapisywanie skanowanych danych do folderu w postaci pliku PDF
  • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR)
  • Skanowanie do załącznika e-mail
  • Usługi sieci Web dla skanowania w sieci (Windows Vista® SP2 lub nowszy, Windows® 7 oraz Windows® 8)
   • Skanowanie za pomocą usług sieci Web z urządzenia firmy Brother (Windows Vista® SP2 lub nowszy, Windows® 7 oraz Windows® 8)
   • Konfigurowanie ustawień skanowania dla usług sieci Web
  • Zmiana ustawień przycisku skanowania z aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
  • Zmiana ustawień przycisku skanowania z aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
 • Skanowanie z komputera (Windows®)
  • Skanowanie w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Skanowanie w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Wybieranie typu dokumentu w trybie domowym aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
     • Zmienianie ustawień skanowania (Windows®)
    • Zmiana rozmiaru skanowania w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Przycinanie skanowanego obrazu w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Drukowanie skanowanych danych w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Otwieranie za pomocą aplikacji z wykorzystaniem programu ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Skanowanie obu stron karty identyfikacyjnej za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Zapisz zeskanowane dane na serwerze SharePoint® przy użyciu programu ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Jednoczesne skanowanie wielu wizytówek i zdjęć (automatyczne przycinanie) przy użyciu aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Skanowanie do aplikacji za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Skanowanie do załącznika wiadomości e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR) za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
  • Skanowanie w trybie zaawansowanym programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Skanowanie zdjęć i grafiki za pomocą programu ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Skanowanie obu stron karty identyfikacyjnej za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Zapisz zeskanowane dane na serwerze SharePoint® przy użyciu programu ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Jednoczesne skanowanie wielu wizytówek i zdjęć (automatyczne przycinanie) przy użyciu aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Skanowanie do załącznika wiadomości e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR) za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
  • Skanowanie za pomocą programu Nuance PaperPort 12SE lub innych aplikacji systemu Windows®
   • Ustawienia sterownika TWAIN (Windows®)
  • Skanowanie za pomocą galerii zdjęć systemu Windows® lub opcji faksowania i skanowania w systemie Windows®
   • Ustawienia sterownika WIA (Windows®)
  • Instalowanie aplikacji BookScan Enhancer i Whiteboard Enhancer (Windows®)
 • Skanowanie z komputera (Macintosh)
  • Skanowanie za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Skanowanie za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Skanowanie obu stron karty identyfikacyjnej za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Skanowanie do załącznika e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR) za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
  • Skanowanie przy użyciu aplikacji Presto! PageManager lub innej aplikacji zgodnych ze standardem TWAIN (Macintosh)
   • Ustawienia sterownika TWAIN (Macintosh)
   • Obsługa techniczna NewSoft
  • Skanowanie za pomocą aplikacji Apple Image Capture (sterownik ICA)
   • Ustawienia sterownika ICA
 • Drukowanie
 • Przed drukowaniem
 • Drukowanie z komputera (Windows®)
  • Podstawowe metody drukowania (Windows®)
   • Drukowanie zdjęcia (Windows®)
   • Drukowanie dokumentu (Windows®)
   • Podgląd wydruku (Windows®)
   • Anulowanie zadania drukowania (Windows®)
   • Zmiana rozmiaru papieru (Windows®)
    • Tworzenie niestandardowego rozmiaru papieru (Windows®)
   • Drukowanie bez obramowania (Windows®)
   • Zmiana orientacji drukowania (pozioma lub pionowa) (Windows®)
   • Drukowanie wielu kopii tego samego dokumentu (Windows®)
   • Zmiana typu nośnika (Windows®)
    • Drukowanie na papierze wolnoschnącym (Windows®)
   • Zmiana jakości druku (Windows®)
   • Zmiana trybu koloru (Windows®)
   • Drukowanie więcej niż jednej strony na jednym arkuszu papieru (Wiele obok siebie) (Windows®)
   • Drukowanie plakatu (Windows®)
   • Ręczne drukowanie po obu stronach papieru (ręczne drukowanie dwustronne) (Windows®)
   • Ręczne drukowanie broszur (Windows®)
  • Zaawansowane metody drukowania (Windows®)
   • Drukowanie kolorowego dokumentu w skali szarości (Windows®)
   • Zmiana ustawień koloru wydruku (Windows®)
    • Zmiana priorytetu jakości druku i prędkości drukowania (Windows®)
    • Poprawa druku wzorów (Windows®)
   • Drukowanie w trybie oszczędzania atramentu (Windows®)
   • Drukowanie skalowane (Windows®)
   • Odbicie lustrzane (Windows®)
   • Drukowanie odwrotne (Windows®)
   • Dodawanie znaku wodnego do drukowanego dokumentu (Windows®)
   • Drukowanie na dokumencie daty, godziny i nazwy użytkownika komputera (Druk nagłówka/stopki) (Windows®)
   • Zmiana jakości druku i prędkości drukowania przez zmianę trybu transferu danych wydruku (Windows®)
   • Wybór metody przedstawiania półtonów (Windows®)
   • Zmiana koloru wydruków w celu dostosowania go do ekranu komputera (Windows®)
   • Zapobieganie rozmazaniu wydruków i zacięciom papieru podczas drukowania po obu stronach papieru (Windows®)
   • Pobieranie danych koloru drukarki (Windows®)
  • Szybki dostęp do wstępnie ustawionego profilu druku (Windows®)
   • Dodawanie profilu druku (Windows®)
   • Usuwanie profilu druku (Windows®)
  • Zmienianie domyślnych ustawień drukowania (Windows®)
  • Czyszczenie głowicy drukującej z komputera (Windows®)
  • Monitorowanie stanu urządzenia z komputera (Windows®)
   • Wskaźniki programu Status Monitor i ich znaczenie (Windows®)
   • Wyłączenie funkcji Pokaż Status Monitor (Windows®)
   • Wyłącz program Status Monitor (Windows®)
 • Drukowanie z komputera (Macintosh)
  • Drukowanie zdjęcia (Macintosh)
  • Drukowanie dokumentu (Macintosh)
  • Ustawianie opcji druku (Macintosh)
   • Drukowanie wielu kopii tego samego dokumentu (Macintosh)
   • Ręczne drukowanie po obu stronach papieru (ręczne drukowanie dwustronne) (Macintosh)
   • Zmiana rozmiaru papieru (Macintosh)
    • Tworzenie niestandardowego rozmiaru (Macintosh)
   • Drukowanie bez obramowania (Macintosh)
   • Zmiana orientacji drukowania (pozioma lub pionowa) (Macintosh)
   • Drukowanie więcej niż jednej strony na jednym arkuszu papieru (Wiele obok siebie) (Macintosh)
   • Drukowanie odwrotne (Macintosh)
   • Przerzuć w poziomie (Macintosh)
   • Drukowanie skalowane (Macintosh)
   • Zmiana typu nośnika (Macintosh)
   • Zmiana jakości druku (Macintosh)
   • Drukowanie kolorowego dokumentu w skali szarości (Macintosh)
   • Zmniejszanie lub powiększanie układu dokumentu (Macintosh)
   • Zmiana jakości druku i prędkości drukowania przez zmianę trybu transferu danych wydruku (Macintosh)
   • Zapobieganie rozmazaniu wydruków i zacięciom papieru podczas drukowania po obu stronach papieru (Macintosh)
   • Pobieranie danych koloru drukarki (Macintosh)
   • Zmiana ustawienia grubości papieru (Macintosh)
   • Zmiana priorytetu jakości druku i prędkości drukowania (Macintosh)
   • Zmiana trybu koloru (Macintosh)
   • Zmiana ustawień koloru wydruku (Macintosh)
   • Wybór metody przedstawiania półtonów (Macintosh)
  • Czyszczenie głowicy drukującej z komputera (Macintosh)
  • Monitorowanie stanu urządzenia z komputera (Macintosh)
 • PC-FAX
 • PC-Fax dla systemu Windows®
  • Omówienie programu PC-FAX (Windows®)
   • Skonfiguruj program PC-FAX (Windows®)
   • Skonfiguruj książkę adresową PC-Fax (Windows®)
    • Dodawanie osób do książki adresowej (Windows®)
    • Utwórz grupę w książce adresowej (Windows®)
    • Edytowanie informacji członka lub grupy (Windows®)
    • Usuwanie członka lub grupy (Windows®)
    • Eksportowanie książki adresowej (Windows®)
    • Importowanie informacji do książki adresowej (Windows®)
   • Wysyłanie faksu za pomocą programu PC-FAX (Windows®)
    • Ustawienia strony tytułowej (Windows®)
   • Wyślij faks z programu ControlCenter4 za pomocą programu PC-FAX (Windows®)
    • Wysyłanie zeskanowanego obrazu jako faksu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
    • Wysyłanie zeskanowanego obrazu jako faksu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Zmień port używany przez funkcję wysyłania aplikacji PC-FAX. (Windows®)
  • Odbieranie faksów na komputerze (Windows®)
   • Odbieranie faksów za pomocą oprogramowania PC-FAX Receive (Windows®)
    • Uruchamianie oprogramowania do odbierania faksów Brother PC-FAX na komputerze (Windows®)
     • Konfigurowanie komputera do odbioru faksów PC-FAX (Windows®)
     • Konfigurowanie ustawień odbioru sieciowego faksu PC-FAX (Windows®)
    • Wyświetlanie odebranych wiadomości (Windows®)
   • Przeglądanie i drukowanie faksów za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
 • PC-FAX dla Macintosh
  • Przegląd funkcji PC-FAX (Macintosh)
  • Wysyłanie faksów z aplikacji (Macintosh)
 • Zdalna konfiguracja
 • Zdalna konfiguracja (Windows®)
  • Konfigurowanie urządzenia Brother z komputera (Windows®)
  • Konfigurowanie urządzenia Brother za pomocą programu ControlCenter4 (Windows®)
  • Konfigurowanie książki adresowej Brother za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
 • Zdalna konfiguracja (Macintosh)
  • Konfigurowanie urządzenia Brother za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
  • Konfigurowanie książki adresowej Brother za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
 • ControlCenter
 • ControlCenter4 (Windows®)
  • Zmiana trybu działania w aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
  • Skanowanie w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
  • Skanowanie w trybie zaawansowanym programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
  • Drukowanie zdjęć z aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Przycinanie zdjęć za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Automatyczne korygowanie zdjęcia za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Redukcja efektu czerwonych oczu za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Drukowanie kolorowego zdjęcia w trybie monochromatycznym lub w sepii za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Poprawianie jakości zdjęcia za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Edycja funkcji przycisków w aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
  • Konfigurowanie urządzenia Brother za pomocą programu ControlCenter4 (Windows®)
  • Wyślij faks z programu ControlCenter4 za pomocą programu PC-FAX (Windows®)
  • Przeglądanie i drukowanie faksów za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
  • Kopiowanie dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
  • Uruchamianie narzędzia BRAdmin z aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
  • Tworzenie niestandardowej karty za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
 • ControlCenter2 (Macintosh)
  • Skanowanie za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
  • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
  • Konfigurowanie urządzenia Brother za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
  • Włącz funkcję automatycznego ładowania (Macintosh)
 • Mobile/Web Connect
 • Drukowanie z wykorzystaniem usługi Google Cloud Print
 • Drukowanie i skanowanie z urządzenia mobilnego
 • Sieć
 • Rozpoczęcie użytkowania
  • Obsługiwane podstawowe funkcje sieciowe
 • Wybór typu połączenia sieciowego
  • Przykłady bezprzewodowego połączenia sieciowego
   • Połączenie z komputerem za pośrednictwem punktu dostępowego lub routera bezprzewodowej sieci LAN (tryb infrastruktury)
   • Połączenie z komputerem bezprzewodowym bez pośrednictwa punktu dostępowego lub routera bezprzewodowej sieci LAN (tryb Ad-hoc)
 • Informacje dotyczące korzystania z oprogramowania i narzędzi zarządzania siecią
  • Informacje dotyczące oprogramowania i narzędzi zarządzania siecią
   • Co to jest BRAdmin Light? (Windows® i Macintosh)
   • Co to jest BRAdmin Professional 3? (Windows®)
   • Co to jest zdalna konfiguracja? (Windows® i Macintosh)
  • Instalacja lub dostęp do oprogramowania i narzędzi zarządzania siecią
   • Instalacja aplikacji BRAdmin Light (Windows® i Macintosh)
    • Zainstaluj aplikację BRAdmin Light z płyty instalacyjnej CD-ROM (Windows®)
    • Instalacja oprogramowania BRAdmin Light z witryny Brother Solutions Center
   • Instalacja aplikacji BRAdmin Professional 3 (Windows®)
   • Dostęp do programu zdalnej konfiguracji (Windows® i Macintosh)
    • Dostęp do programu zdalnej konfiguracji dla systemu Windows®
    • Dostęp do programu zdalnej konfiguracji (Macintosh)
 • Zmiana ustawień sieciowych urządzenia
  • Zmiana ustawień sieciowych za pomocą panelu sterowania urządzenia Brother
  • Lokalizacja ustawień sieciowych podczas korzystania z programu BRAdmin Light (Windows® i Macintosh)
  • Lokalizacja ustawień sieciowych podczas korzystania z programu BRAdmin Professional 3 (Windows®)
  • Lokalizacja ustawień sieciowych za pomocą zdalnej konfiguracji (Windows® i Macintosh)
 • Dodatkowe metody konfiguracji urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej
  • Przed skonfigurowaniem urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej
  • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
   • Dwa typy połączenia bezprzewodowego przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
   • Sposób konfiguracji sieci bezprzewodowej przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej w trybie Ad-hoc (w przypadku IEEE 802. 11b/g/n)
   • Konfiguracja sieci bezprzewodowej w trybie Ad-hoc przy użyciu nowego identyfikatora SSID
  • Konfiguracja ustawień sieci bezprzewodowej, gdy identyfikator SSID nie jest nadawany
 • Zaawansowane funkcje sieciowe
  • Wydrukuj Raport konfiguracji sieci
 • Informacje techniczne dla zaawansowanych użytkowników
  • Obsługiwane protokoły
  • Dodatkowe ustawienia sieciowe systemu Windows®
   • Informacje na temat konfigurowania dodatkowych ustawień sieciowych
   • Instalacja sterowników używanych do drukowania i skanowania za pośrednictwem usług sieciowych (Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8)
   • Odinstalowywanie sterowników używanych do drukowania i skanowania za pośrednictwem usług sieciowych (Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8)
   • Instalowanie sterowników drukowania i skanowania w trybie infrastruktury przy użyciu funkcji pionowego łączenia w pary (Windows® 7 i Windows® 8)
  • Dostępne usługi
  • Inne sposoby konfiguracji adresu IP
   • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu DHCP
   • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu BOOTP
   • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu RARP
   • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu APIPA
   • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu ARP
  • Resetowanie ustawień sieciowych do fabrycznych ustawień domyślnych
  • Drukowanie Raportu WLAN
   • Kody błędów w raporcie bezprzewodowej sieci LAN
 • Rozwiązywanie problemów
  • Działania wykonywane przed przejściem do rozwiązywania problemu, które mogą ten problem wyeliminować
  • Problemy z siecią
   • Gdzie można znaleźć ustawienia sieciowe posiadanego urządzenia Brother?
   • Nie można zakończyć konfiguracji sieci bezprzewodowej.
    • Użyj narzędzia Network Connection Repair Tool (Narzędzie do naprawy połączenia sieciowego) (Windows®)
   • Urządzenie Brother nie zostało wykryte po zmianie ustawień sieciowych.
   • Podczas instalacji pakietu MFL-Pro Suite urządzenie Brother nie zostało wykryte w sieci.
   • Urządzenie Brother nie drukuje, nie skanuje dokumentów ani nie odbiera faksów za pomocą funkcji odbierania PC-Fax za pośrednictwem sieci.
   • Podczas zdalnej konfiguracji urządzenie Brother nie zostało wykryte w sieci.
   • Urządzenie Brother nie zostało wykryte w sieci nawet po pomyślnym ukończeniu instalacji.
   • Ustawienia zabezpieczeń nie działają prawidłowo.
   • Chcę sprawdzić, czy urządzenia sieciowe działają prawidłowo.
    • Sprawdzenie urządzeń sieciowych przy użyciu polecenia „ping”
 • Informacje na temat menu sieci na panelu sterowania Brother
  • TCP/IP
  • Adres MAC
  • Asystent WLAN (tylko sieć bezprzewodowa)
  • Kreator konfiguracji (tylko sieć bezprzewodowa)
  • WPS/AOSS (tylko sieć bezprzewodowa)
  • WPS z kodem PIN (tylko sieć bezprzewodowa)
  • Stan sieci WLAN (tylko sieć bezprzewodowa)
  • Włącz sieć WLAN (tylko sieć bezprzewodowa)
  • Resetowanie sieci
1

Przed skonfigurowaniem urządzenia zalecamy zanotowanie ustawień sieci bezprzewodowej. Informacje te będą wymagane, aby kontynuować konfigurację.

Sprawdź i zanotuj bieżące ustawienia sieci bezprzewodowej.

Nazwa sieci: (SSID)

Tryb komunikacji

Metoda uwierzytelniania

Tryb szyfrowania

Klucz sieciowy

Infrastruktura

System otwarty

BRAK

WEP

Klucz współdzielony

WEP

WPA/WPA2-PSK

AES

TKIP1

1

Protokół TKIP jest obsługiwany tylko w trybie WPA-PSK.

Na przykład:

Nazwa sieci: (SSID)

WITAJ

Tryb komunikacji

Metoda uwierzytelniania

Tryb szyfrowania

Klucz sieciowy

Infrastruktura

WPA2-PSK

AES

12345678

Informacja

Jeśli router wykorzystuje szyfrowanie WEP, wprowadź klucz używany jako pierwszy klucz WEP. Urządzenie Brother obsługuje tylko pierwszy klucz WEP.

2

Naciśnij przycisk .

3

Naciśnij przycisk Sieć.

4

Naciśnij przycisk WLAN.

5

Naciśnij przycisk Kreator konf.

6

Po wyświetleniu komunikatu Włączyć sieć WLAN? naciśnij przycisk Tak, aby zaakceptować.

Spowoduje to uruchomienie kreatora konfiguracji połączenia bezprzewodowego.

Aby anulować, naciśnij przycisk Nie.

7

Urządzenie będzie szukać sieci i wyświetli listę dostępnych SSID. Przeciągnij palcem w górę lub w dół, aby wybrać pozycję <Nowy SSID>, ewentualnie naciśnij przycisk lub , a następnie naciśnij przycisk Ok.

8

Wprowadź nazwę SSID. (Informacje dotyczące wprowadzania tekstu można znaleźć w Podręczniku szybkiej obsługi).

Naciśnij przycisk Ok.

9

Po wyświetleniu instrukcji naciśnij pozycję Infrastructure.

10

Wybierz i naciśnij metodę uwierzytelniania.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

W przypadku wybrania opcji Open System przejdź do kroku 11.

W przypadku wybrania opcji Shared key przejdź do kroku 12.

W przypadku wybrania opcji WPA/WPA2-PSK przejdź do kroku 13.

11

Wybierz i naciśnij typ szyfrowania Brak lub WEP.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

W przypadku wybrania opcji Brak przejdź do kroku 15.

W przypadku wybrania opcji WEP przejdź do kroku

12

Wprowadź klucz WEP zanotowany w kroku 1. Naciśnij przycisk Ok. Przejdź do kroku

13

Wybierz i naciśnij typ szyfrowania TKIP lub AES. html#CCCBDBFC">14.

14

Wprowadź klucz WPA zanotowany w kroku 1 i naciśnij przycisk Ok.

15

Aby zastosować ustawienia, naciśnij przycisk Tak. Aby anulować, naciśnij przycisk Nie.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

W przypadku wybrania opcji Tak przejdź do kroku 16.

W przypadku wybrania opcji Nie wróć do kroku 7.

16

Urządzenie spróbuje nawiązać połączenie z wybranym urządzeniem bezprzewodowym.

17

Jeśli urządzenie bezprzewodowe nawiąże prawidłowe połączenie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat Połączony.

Jeśli próba połączenia zakończy się niepowodzeniem, na wyświetlaczu LCD pojawi się kod błędu. Zanotuj kod błędu, a następnie, korzystając z części Rozwiązywanie problemów w Podręczniku szybkiej obsługi, skoryguj błąd.

(Windows®)

Zakończono wprowadzanie ustawień sieci bezprzewodowej. Aby kontynuować instalowanie sterowników i oprogramowania wymaganego do pracy posiadanego urządzenia, wybierz pozycję Zainstaluj pakiet MFL-Pro w menu płyty DVD-ROM.

(Macintosh)

Zakończono wprowadzanie ustawień sieci bezprzewodowej. Aby kontynuować instalowanie sterowników i oprogramowania wymaganego do pracy posiadanego urządzenia, wybierz pozycję Start Here OSX (Rozpocznij tutaj OSX) w menu płyty DVD-ROM.

Model wycofany. Ta strona nie jest już aktualizowana.

HL-2460

 • Skontaktuj się z nami
 • Rejestracja produktów
 • Odwiedź witrynę www. pl

Podręcznik użytkownika

TytułOpisData wydania
(Wersja)Plik
(Rozmiar)

Podręcznik użytkownika

18/04/2002
(F)
Pobierz
(5. 97MB)

Podręcznik sterownika drukarki i programów narzędziowych

01/04/2001
(1. 00)
Pobierz
(0. 39MB)

Podręcznik Instalacji

Podręcznik szybkiej obsługi

Pobierz
(1. 13MB)

Podręcznik szybkiej obsługi/ Podręcznik konfiguracji sieci

15/01/2001
(1. com/welcome/doc002104/hl1650_2460_nqsg_eng. pdf" target="_blank" onclick="analyticsSend(1, 'Manual To File', 'Podręcznik szybkiej obsługi/ Podręcznik konfiguracji sieci', 'https://download. 52MB)

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci

Załącznik

Podręcznik obsługi poleceń dla programistów

26/03/2021
(AD)
Pobierz
(2. 61MB)

Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Cabletron Systems 7f06 02 Fddi Smartswitch

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Cabletron Systems 7f06 02 Fddi Smartswitch

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Cabletron Systems 7f06 02 Fddi Smartswitch