Krótki podręcznik Hitachi Cp Ex301n

Hitachi CP EX301N to kompaktowe, przenośne urządzenie wielofunkcyjne, które jest idealne do wielu zastosowań biznesowych. Jest wyposażony w wyświetlacz LCD o przekątnej 7 cali i połączony z komputerem za pośrednictwem portu USB. Urządzenie umożliwia wydruk lub skanowanie w wysokiej jakości do formatu A4, a także kopiowanie i skanowanie pojedynczych kartek. Jest łatwy w użyciu i wymaga minimalnego wysiłku, aby wybrać opcje drukowania, skanowania lub kopiowania. Jest doskonałym narzędziem do wykonywania wszystkich rodzajów zadań drukowania i skanowania.

Ostatnia aktualizacja: Krótki podręcznik Hitachi Cp Ex301n

R18wHAHiETZ8w1

ILUSTRACJA: Charakterystyka_intro

Jakub Niedziela, kolaż, licencja: CC BY-NC-ND 3. 0

Każdy człowiek jest w pewnym sensie obserwatorem i jednocześnie badaczem innych osób, które spotyka na swojej drodze. W myślach sporządza ich opis, analizuje cechy charakterystyczne i zachowanie, zauważa podobieństwa i różnice, a także – na podstawie dostępnych informacji – wyraża swoją opinię o poznanych ludziach. W ten sposób tworzy prywatną charakterystykę postaci.

Już wiesz

1) Sprawdź w dowolnym słowniku terminów literackich definicje następujących pojęć: „opis” i „charakterystyka postaci”. Zwróć uwagę na różnicę między nimi.

2) Przeprowadź wywiad z kimś, kto w pewien sposób ci imponuje (może to być członek rodziny, przyjaciel itd. ). Następnie sporządź krótką notatkę z rozmowy, zapisując w punktach uzyskane informacje. Zapytaj tę osobę o jej najważniejsze cechy charakteru, zainteresowania, umiejętności, przyzwyczajenia, wyznawane poglądy oraz stosunek do ludzi i zwierząt.

j0000007UMB1v50_0000000F

Charakterystyka to forma wypowiedzi ustnej lub pisemnej, która ma na celu przedstawienie cech zewnętrznych i wewnętrznych postaci rzeczywistej, literackiej lub fikcyjnej. Analizie podlega nie tylko zewnętrzny wygląd prezentowanej osoby (jak w wypadku opisu postaci), lecz również jej sposób zachowania, charakter, intelekt, styl życia i wyznawane poglądy. Szczególną formą charakterystyki jest autocharakterystyka, czyli próba przedstawienia samego siebie.

Jak napisać dobrą charakterystykę? Nie ma jednego ogólnie przyjętego schematu. Można zacząć od przedstawienia informacji ogólnych, a potem opisać szczegóły, można też rozpocząć od prezentacji najważniejszych cech postaci, następnie zaś przejść do mniej istotnych. Ważne jest, by charakterystyka miała wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

W części wstępnej krótko należy przedstawić charakteryzowaną osobę i podać podstawowe informacje na jej temat (np. : Jak się nazywa? Skąd pochodzi? Ile ma lat? Gdzie mieszka? ).

Rozwinięcie stanowi główną i najobszerniejszą część charakterystyki. W tej części pracy należy skupić się nie tylko na cechach zewnętrznych przedstawianej osoby i ważnych dla niej życiowych wydarzeniach (tzw. charakterystyka zewnętrzna), ale również opisać jej charakter, sposób zachowania, zainteresowania i wyznawane wartości (tzw. charakterystyka wewnętrzna).

Ostatnia część charakterystyki (zakończenie) zawiera opinię piszącej/piszącego na temat prezentowanej postaci.

j0000007UMB1v50_0000000T

Przedstawienie postaci

 • Jak się nazywa?

 • Skąd pochodzi?

 • Ile ma lat?

 • Gdzie mieszka?

 • Itd.

Wygląd postaci

 • Jaki ma wzrost?

 • Jaki ma kolor włosów?

 • W jaki sposób się porusza?

 • Itp.

Cechy charakteru

 • Jakie ma zalety?

 • Jakie ma wady?

 • Co wyróżnia jej charakter?

 • Itp.

Sposób zachowania

 • W jaki sposób się zachowuje?

 • Czy ma jakieś stałe przyzwyczajenia, powiedzonka?

 • W jaki sposób traktuje innych ludzi?

 • Itp.

Zainteresowania i umiejętności

 • Czym się interesuje?

 • Jakie ma zdolności?

 • Na czym zna się dobrze?

 • Itp.

Poglądy i wartości

 • Jaki wyznaje światopogląd?

 • Jakie ma życiowe cele?

 • Co pragnie osiągnąć?

 • Itp.

Ocena postaci

 • W jaki sposób autorka/autor charakterystyki postrzega prezentowaną postać?

 • Za co podziwia się charakteryzowaną postać?

 • Co irytuje autorkę/autora charakterystyki w prezentowanej postaci?

 • Itp.

Najczęstsze błędy pojawiające się podczas redagowania charakterystyki postaci:

 • pisanie nie na temat,

 • brak przemyślanej koncepcji całości,

 • zbyt obszerny opis wyglądu zewnętrznego (zamiast charakterystyki – opis postaci),

 • pominięcie opisu cech wewnętrznych postaci (tj. jej usposobienia, cech charakteru, zainteresowań, poglądów),

 • brak oceny postaci (lakoniczne wnioski, brak uzasadnienia oceny),

 • występowanie zdań niepołączonych ze sobą w sposób spójny i logiczny,

 • ubogie słownictwo (zbyt częste powtarzanie wyrazów „mieć” i „być”),

 • błędy gramatyczne, błędy ortograficzne i błędy interpunkcyjne.

Charakterystykę postaci można spotkać zarówno w tekstach literackich (w prozie, poezji, dramacie), jak i w pismach urzędowych, wypowiedziach dziennikarskich czy retorycznych, a także w pracach naukowych. Elementy charakterystyki pojawiają się również m. in. w liście motywacyjnym, scenariuszu filmowym, mowie pochwalnej i w definicji naukowej. W zależności od intencji piszącej/piszącego charakterystyce można nadać nastrój poważny, żartobliwy, ironiczny.

j0000007UMB1v50_0000004C

Ćwiczenie 1

Jaka jest różnica między opisem i charakterystyką? Rozważ ten problem, odwołując się do zebranych wiadomości. Następnie weź udział w klasowej dyskusji, w której przedstawisz swoje zdanie na ten temat.

Ćwiczenie 2

Weź udział w grze „O kim mowa? ”. W tym celu przygotuj – w formie ustnej – krótką (składającą się z dwóch, trzech zdań) charakterystykę wybranej koleżanki/kolegi z klasy. Następnie zaprezentuj swoją wypowiedź na forum. Pozostałe osoby z zespołu klasowego powinny odgadnąć, o kim jest mowa.

Ćwiczenie 3

Sformułuj – według podanego wzoru – krótkie definicje poniższych wyrazów. Następnie sprawdź w dowolnym słowniku języka polskiego lub Słowniku języka polskiego PWN (zob. link), czy udało ci się poprawnie wykonać zadanie.
Wzór: gadatliwy – taki, który dużo mówi.

a) sumienny,
b) rycerski,
c) skromny,
d) dociekliwy,
e) szczodry,
f) chciwy,
g) awanturniczy,
h) zręczny,
i) mężny,
j) chełpliwy.

Ćwiczenie 4

Uzupełnij w zeszycie poniższą tabelę, wpisując do odpowiednich rubryk – zgodnie z podanymi przykładami – jak najwięcej przymiotników związanych z charakterystyką postaci.

Wygląd zewnętrzny

Cechy charakteru, usposobienie

Stosunek wobec innych

 • wysoki,

 • przystojny,

 • tęgi,

 • ...

 • pracowity,

 • ambitny,

 • uparty,

 • ...

 • egoistyczny,

 • cierpliwy,

 • towarzyski,

 • ...

j0000007UMB1v50_00000064

Ćwiczenie 5

Przeczytaj fragment scenariusza Znaków szczególnych brakZnaków szczególnych brak autorstwa Małgorzaty KulisiewiczMałgorzaty Kulisiewicz. Możesz zachęcić koleżanki i kolegów z klasy do przeczytania tego tekstu z zachowaniem podziału na role.

Znaków szczególnych brakMałgorzata Kulisiewicz

Wszystkie zdarzenia i postacie w filmie są fikcyjne

SCENA 1: PRZED SZKOŁĄ – DZIEŃ

W kierunku szkoły idzie grupka roześmianych młodych ludzi w wieku gimnazjalnym. Widać, że tworzą zżytą grupę. Rozmawiają o sprawach szkolnych. Zwykła szkolna codzienność, dużo sprawdzianów i nauki, szkoła – jakich wiele. W tle dźwiękowym piosenka o chuliganach, którzy mają domy odrapane i strach obok nich przejść.

SCENA 2. PRZED SZKOŁĄ – DZIEŃ

Wyraźnie oddzielony od szkolnej grupy, idzie WIKTOR, chłopiec około piętnastoletni, z wyglądu zwykły nastolatek. Podskakuje wesoło. Kopie kamyczek po drodze. Ciąg dalszy piosenki o chuliganach w tle, dźwięki nachodzą jeszcze na scenę w klasie.

Napisy tytułowe:
ZNAKÓW SZCZEGÓLNYCH BRAK

SCENA 3. KLASA SZKOLNA – DZIEŃ

Z wielkim impetem do klasy wpada troje uczniów. Siadają w szkolnych ławkach:

DAGMARA
Hej, słyszeliście o tym nowym?

MATEUSZ
Jak go zobaczyłem, to od razu taki
jakiś (tu pokazuje gestem nienormalność)
wydał mi się.

KINGA
Jakiś w ogóle dziwny.

DAGMARA
Żadnych przyjaciół nie ma.

MATEUSZ
Podobno kujon.

KINGA
(z niedowierzaniem i lekką pogardą)
Kujon?

Znaków szczególnych brak

Ćwiczenie 6

Napisz, pracując w grupie z koleżankami i kolegami z klasy, dalszy ciąg historii opowiedzianej przez Małgorzatę Kulisiewicz.

Po zakończeniu pracy każda z grup może zaprezentować swoją opowieść na forum klasy, a jury – wyłonione wcześniej – oceni przedstawione historie.

RQPpP9Rawo3fs1

ILUSTRACJA: Kilka rad

Contentplus. 0

Wskazówka

Pytania do dyskusji przed napisaniem scenariusza:

 1. O czym opowiada ta krótka historia?

 2. Jaki jest stosunek uczniów klasy do nowego chłopca?

 3. W jaki sposób członkowie społeczności klasowej oceniają nowego kolegę?

 4. Czy tobie/wam zdarzyła się podobna historia?

Ćwiczenie 7

Wyobraź sobie, że jesteś scenarzystką/scenarzystą i właśnie pracujesz nad scenariuszem filmu przygodowego. Wymyśl postać głównego bohatera, a następnie sporządź jego charakterystykę według podanego poniżej schematu.

A. Imię i nazwisko bohatera.
B. Narodowość.
C. Wiek i płeć.
D. Wygląd.
E. Ubiór.
F. Zainteresowania.
G. Rodzina.
H. Dzieciństwo.
I. Plany na przyszłość.

Ćwiczenie 8

Napisz – na podstawie informacji zebranych przed lekcją – charakterystykę wybranej przez siebie osoby, uwzględniając następujące elementy:

 • przedstawienie postaci,

 • wygląd zewnętrzny,

 • szczególne cechy charakteru,

 • zainteresowania i zdolności,

 • charakterystyczny sposób zachowania,

 • przyzwyczajenia,

 • stosunek do ludzi i zwierząt,

 • opinię o prezentowanej osobie.

Ćwiczenie 9

Sporządź charakterystykę Małgorzaty MusierowiczMałgorzaty Musierowicz na podstawie następujących informacji umieszczonych przez pisarkę na stronie www. pl. Nadaj tekstowi nastrój żartobliwy lub refleksyjny.

RYj5QyFKyt1ok1
zadanie interaktywne

Źródło: Contentplus.

j0000007UMB1v50_000tp001
j0000007UMB1v50_000tp002
j0000007UMB1v50_000tp003

Afganistan, Albania, Algieria, Andora, Angola, Anguilla, Antigua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Barbados, Benin, Bermudy, Bhutan, Białoruś, Botswana, Bośnia i Hercegowina, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Burkina Faso, Burundi, Czad, Czarnogóra, Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Erytrea, Eswatini, Etiopia, Falklandy (Malwiny), Fidżi, Gabon, Gambia, Ghana, Grenlandia, Gruzja, Guam, Gujana, Gujana Francuska, Gwadelupa, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Haiti, Indie, Irak, Kajmany, Kamerun, Kazachstan, Kenia, Kirgistan, Kiribati, Komory, Kongo, Kuwejt, Laos, Lesotho, Liban, Liberia, Libia, Macedonia Północna, Madagaskar, Majotta, Malawi, Mali, Maroko, Martynika, Mauretania, Mauritius, Mikronezja, Mongolia, Mozambik, Mołdawia, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Nikaragua, Niue, Nowa Kaledonia, Pakistan, Palau, Papua-Nowa Gwinea, Peru, Polinezja Francuska, Republika Zielonego Przylądka, Republika Środkowoafrykańska, Reunion, Rosja, Rwanda, Sahara Zachodnia, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Pierre i Miquelon, Saint Vincent i Grenadyny, Samoa Amerykańskie, Samoa Zachodnie, San Marino, Senegal, Serbia, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Svalbard i Jan Mayen, Tadżykistan, Tanzania, Togo, Tonga, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraina, Uzbekistan, Vanuatu, Wallis i Futuna, Watykan, Wenezuela, Wietnam, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Cooka, Wyspy Dziewicze (USA), Wyspy Marshalla, Wyspy Salomona, Zambia, Zimbabwe, Święta Helena

Bez pożywienia można wytrzymać nawet miesiąc, bez wody – kilka dni, bez powietrza natomiast zaledwie kilka minut. Człowiek oddycha przez całe swoje życie, podczas wykonywania każdej, nawet najprostszej czynności, a także w trakcie snu. Bez oddychania nasz organizm nie mógłby uzyskiwać energii potrzebnej do życia.

RTAWtVKblSJzY

Oddychanie jest naturalnym, wrodzonym odruchem, który ma na celu dostarczyć naszemu organizmowi tlen, a usunąć z niego dwutlenek węgla.

Źródło: Fotolia (https://pl.

Już wiesz

 • że powietrze jest nam potrzebne do życia podobnie jak woda i pożywienie;

 • że oddychamy bez przerwy i możemy wstrzymać oddech tylko na krótki czas.

Nauczysz się

 • opisywać rolę układu oddechowego;

 • wymieniać podstawowe narządy budujące układ oddechowy i podawać ich funkcje;

 • rozpoznawać podstawowe narządy budujące układ oddechowy;

 • opisywać mechanizm wentylacji płuc.

iGSAZbGWqh_d5e239

Aby żyć, musimy oddychać. Dzięki oddychaniu pobieramy z powietrza tlen. Ta bezcenna substancja potrzebna jest do pracy wszystkim narządom i każdej komórce naszego ciała. Podczas procesu oddychania powietrze z otaczającego środowiska dostaje się do jamy nosowej i dalej do płuc. Tam zachodzi wymiana gazowawymiana gazowa, czyli wchłanianie tlenu do krwi i wydalanie z niej dwutlenku węgla, który następnie jest usuwany z organizmu. Za oddychanie odpowiedzialny jest układ oddechowy.

R1S0B9psOTpZo1

Układ oddechowy lepiej pracuje, gdy nie dostaje się do niego zbyt wiele zanieczyszczeń. Dlatego warto regularnie urządzać wycieczki do parków czy lasów

Polecenie 1

Zastanów się i odpowiedz, dlaczego podczas wysiłku fizycznego, kiedy wykonujemy jakieś ćwiczenia lub biegamy, oddychamy szybciej niż podczas odpoczynku.

Wskazówka

Kiedy nasze mięśnie pracują intensywniej?

Ciekawostka

Większość organizmów potrzebuje do oddychania tlenu, jednak nieliczne, np. niektóre mikroorganizmy, mogą się bez niego obejść. Co więcej – jest on dla nich zabójczą trucizną.

iGSAZbGWqh_d5e294

Układ oddechowy tworzą drogi oddechowe oraz płuca. Pierwszym odcinkiem dróg oddechowych są nozdrza, przez które powietrze dostaje się do jamy nosowej. Pełni ona w naszym organizmie rolę filtra: zatrzymuje większość zanieczyszczeń. Powietrze jest w niej także ogrzewane i nawilżane. Kolejny odcinek to gardło – część wspólna układu pokarmowego i oddechowego. Stamtąd powietrze trafia do krtani. Podczas przełykania wejście do krtani zamyka się, aby nie dostały się do niej drobiny pokarmu. W krtani znajdują się struny głosowestruny głosowe, dzięki którym możemy wydawać dźwięki. Dalej powietrze przemieszcza się do tchawicy, a następnie do dwóch oskrzeli i do płuc.

RG3mIjPyxf8wE1

Źródło: Tomorrow Sp.

Polecenie 2

Wyjaśnij, dlaczego należy unikać oddychania przez usta.

Wskazówka

Do czego służy jama nosowa?

iGSAZbGWqh_d5e346

Płuca mają kształt dużych, gąbczastych i sprężystych worków. Zachodzi w nich wymiana gazowawymiana gazowa. Oskrzela dzielą się tu na coraz mniejsze odgałęzienia zakończone pęcherzykami płucnymi. Z pęcherzyków płucnych tlen przenika do krwi. Wraz z krwią wędruje po całym naszym organizmie i trafia do wszystkich jego komórek. Z każdej komórki do krwi przedostaje się natomiast dwutlenek węgla. Jest on doprowadzany do płuc, gdzie przenika z krwi do wnętrza pęcherzyków płucnych. Następnie jest z nich usuwany wraz z wydychanym powietrzem. Obydwa procesy, tzn. pobieranie tlenu do krwi i usuwanie z niej dwutlenku węgla, zachodzą jednocześnie. ()

R10o435I5xzch1

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.

Polecenie 3

Powierzchnia pęcherzyków płucnych jest porównywana z powierzchnią kortu tenisowego. Zastanów się, jak to możliwe, że narząd o tak dużych rozmiarach mieści się w twojej klatce piersiowej.

Wskazówka

Co dzieje się z kartką papieru, gdy zgniatasz ją w dłoni?

Ciekawostka

Lewe płuco jest mniejsze od prawego, gdyż część miejsca po lewej stronie klatki piersiowej zajmuje serce.

iGSAZbGWqh_d5e401

Wymiana gazowa w płucach polega na dostarczeniu powietrza bogatego w tlen i usunięciu z nich takiego, które zawiera dużo dwutlenku węgla. Jest to możliwe dzięki mechanizmowi wentylacji płucwentylacji płuc. Opiera się on na wdechu i wydechu. Podczas wdechu powietrze bogate w tlen przepływa przez drogi oddechowe do płuc. Podczas wydechu powietrze uboższe w tlen wydostaje się na zewnątrz układu oddechowego.
Mechanizm wentylacji płuc zachodzi dzięki pracy mięśni oddechowych: przeponyprzepony i mięśni międzyżebrowych. Przepona działa jak tłok, którego ruch zasysa powietrze do płuc oraz wypycha je z nich. Mięśnie międzyżebrowe umożliwiają natomiast zmianę objętości klatki piersiowej.

R1CHLsEhEXNCh1
Rysunki przedstawiające człowieka z widocznymi drogami oddechowymi oraz klatką piersiową z przodu oraz z boku. Klatka piersiowa oraz przepona w spoczynku. Wdech. Przepona obniża się, klatka piersiowa (żebra i mostek) unosi się do góry (mostek oddala się od kręgosłupa). Wydech. Przepona unosi/wygina się do góry, klatka piersiowa (żebra i mostek) opada w dół.

Źródło: Tomorrow Sp.

Film dostępny pod adresem https://zpe. pl/a/D1GHkgSmK

Źródło: Tomorrow Sp.

Rysunki przedstawiające człowieka z widocznymi drogami oddechowymi oraz klatką piersiową z przodu oraz z boku.

Polecenie 4

Sprawdź, czy podczas wdechu i wydechu zmienia się wielkość klatki piersiowej. Za pomocą taśmy mierniczej zmierz jej obwód po wdechu i wydechu.

Ciekawostka

W ciągu dnia wykonujemy około 20 tysięcy wdechów i wydechów. W tym czasie wdychamy około 16 kg powietrza – to 6 razy więcej, niż przyjmujemy pokarmu lub napojów.

iGSAZbGWqh_d5e447
 • Układ oddechowy człowieka składa się z dróg oddechowych (jama nosowa, gardło, krtań, tchawica, oskrzela) oraz płuc.

 • W drogach oddechowych dochodzi do oczyszczenia, nawilżenia i ogrzania powietrza.

 • W pęcherzykach płucnych budujących płuca zachodzi wymiana gazowa, czyli pobranie tlenu do krwi i wydalenie z niej dwutlenku węgla.

 • Mechanizm wentylacji płuc opiera się na wdechu, czyli zasysaniu powietrza do płuc, i na wydechu, czyli jego wypychaniu na zewnątrz dróg oddechowych.

 • W wentylacji płuc ważną rolę odgrywają przepona i mięśnie międzyżebrowe.

Praca domowa

Polecenie 5. 1

Policz, ile wdechów i wydechów wykonujesz podczas różnych codziennych czynności, np. kiedy grasz w piłkę, odrabiasz lekcje, idziesz do szkoły, wchodzisz po schodach.

Polecenie 5. 2

Wykonaj gimnastykę przepony: nadmuchaj balon, a następnie dmuchaj na zapaloną świecę tak, żeby jej nie zgasić. Czy łatwo jest kontrolować pracę mięśni oddechowych?

Polecenie 5. 3

Połóż się płasko na podłodze. Połóż na brzuchu książkę. Nabierając powietrza przez nos, a wypuszczając przez usta, spróbuj jak najwyżej unieść kilkakrotnie książkę. Następnie połóż książkę na klatce piersiowej i ponownie wykonaj ćwiczenie.

iGSAZbGWqh_d5e563
przepona

przepona

mięsień oddzielający od dołu klatkę piersiową od jamy brzusznej, którego skurcze powodują zasysanie powietrza do płuc poprzez zmianę kształtu i objętości klatki piersiowej

struny głosowe

struny głosowe

fałdy znajdujące się na bocznych ścianach krtani, które mogą się zbliżać i oddalać względem siebie; dzięki ich drganiom wytwarzane są dźwięki

wymiana gazowa

wymiana gazowa

proces polegający na pobraniu tlenu z płuc do krwi i wydaleniu dwutlenku węgla z krwi do płuc i dalej przez drogi oddechowe na zewnątrz organizmu

wentylacja płuc

wentylacja płuc

zmiany objętości płuc umożliwiające usuwanie z nich powietrza przez wydech i napełnianie ich przez wdech

iGSAZbGWqh_d5e651

Ćwiczenie 1

RH2Zc4kJeqMsr1
zadanie interaktywne

Uporządkuj elementy w takiej kolejności, by utworzyły drogę, jaką pokonuje powietrze wydychane.

 • jama nosowa
 • gardłotchawicakrtańpłucaoskrzela

Źródło: Katarzyna Lech, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 2

R1OU3kBOVEaVG1
zadanie interaktywne

Spośród wymienionych poniżej narządów układu oddechowego wskaż ten, w którym zachodzi wymiana gazowa.

oskrzeliki

Źródło: Katarzyna Lech, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 3

Rj3FttoRblvFh1
zadanie interaktywne

Zdecyduj, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.

PrawdaFałszBez tlenu człowiek może przeżyć kilka minut.□ Na bocznej ścianie tchawicy znajdują się struny głosowe, które umożliwiają wydawanie dźwięków.Oskrzela to drobne banieczki o cienkich ścianach, otoczone siecią naczyń krwionośnych.Oskrzela kształtem przypominają rozgałęzione konary drzew.Wentylacja płuc zachodzi podczas wdechu i wydechu powietrza.Przez gardło powietrze przechodzi do krtani i tchawicy.Gardło jest wspólną częścią dwóch układów – pokarmowego i oddechowego.Podczas wdechu przepona unosi się, co powoduje, że powietrze jest zasysane do płuc.Podczas oddychania klatka piersiowa nie zmienia swojej objętości.

Źródło: Katarzyna Lech, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 4

RWpby4VWP3a611
zadanie interaktywne

Rozwiąż krzyżówkę.

 1. Mechanizm umożliwiający wymianę powietrza w płucach.
 2. Drobne banieczki o cienkich ścianach, które budują płuca to … płucne.
 3. Do niego trafia powietrze z jamy nosowej.
 4. Gaz, zawarty w powietrzu, potrzebny człowiekowi do życia.
 5. Podczas niego zachodzi zasysanie powietrza do płuc.
 6. Elastyczny narząd układu oddechowego doprowadzający powietrze z krtani do oskrzeli.
123456

Źródło: Katarzyna Lech, licencja: CC BY 3.

Krótki podręcznik Hitachi Cp Ex301n

Bezpośredni link do pobrania Krótki podręcznik Hitachi Cp Ex301n

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Krótki podręcznik Hitachi Cp Ex301n