Nowe funkcje Podręcznik Ge Gld7768v00ss

Nowy Podręcznik Ge Gld7768v00ss oferuje szereg nowych funkcji, które ułatwiają użytkownikom realizowanie swoich codziennych zadań. Zawiera on funkcje łatwego dostępu do zasobów, takich jak zdjęcia, grafiki, teksty, linki i inne. Nowy interfejs użytkownika umożliwia łatwą nawigację po różnych opcjach, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko znaleźć to, czego szukają. Podręcznik zawiera również wiele zaawansowanych funkcji, takich jak wyszukiwarka, wsparcie dla wielu języków i wiele innych. Nowe funkcje Podręcznika Ge Gld7768v00ss umożliwiają użytkownikom łatwe i szybkie wykonywanie codziennych zadań.

Ostatnia aktualizacja: Nowe funkcje Podręcznik Ge Gld7768v00ss

Technik informatyk - podręczniki i zeszyty ćwiczeń do kształcenia zawodowego | NOWA ERA

Seria „Technik informatyk” przygotowuje do kształcenia w zawodzie technik informatyk.

 • W pełni realizuje założenia podstawy programowej. Układ treści podręczników odpowiada obowiązującej podstawie programowej do kształcenia w zawodach z dn. 07. 02. 2012 r. oraz realizacji efek­tów kształcenia.
 • Przygotowano ją według przemyślanej koncepcji każdy podręcznik z serii odpowiada jednej części kwalifikacji, zatem może funkcjonować samodzielnie. Poszczególne rozdziały to odrębne jednostki tematyczne dotyczące określonych kwalifikacji.
 • Gwarantuje wygodę użytkowania dzięki intuicyjnej nawigacji. Każdy rozdział rozpoczyna się wprowadzeniem w omawiane zagadnienia oraz opisem celów zgodnych z wymaganiami podstawy programowej. Następnie są prezentowane treści kształcenia wraz z rozwiązanymi ćwiczeniami, procedurami, zaleceniami pomocnymi w praktyce zawodowej i podsumowaniem najważniejszych informacji. Całość kończą pytania i polecenia sprawdzające oraz zadania praktyczne o stopniowanej trudności.
 • Umożliwia efektywne powtarzanie i utrwalanie materiału oraz samokształcenie – każdy rozdział w podręczniku jest zakończony blokiem powtórzeniowym składającym się z podsumowania, pytań i poleceń sprawdzających, zadań praktycznych do samodzielnego wykonania w pracowni szkolnej, będących przykładem egzaminacyjnych zadań praktycznych. Do teoretycznej części egzaminu zawodowego przygotowują testy w formie elektronicznej, które można pobrać ze strony www. publikacjezawodowe. pl i rozwiązywać w trybie offline.
 • Zapewnia komfort pracy i nauki – na stronie www. pl są umieszczone zasoby (pliki HTML, CSS, TXT, BMP, JPG, PNG, TIF, WAV, MP4 oraz linki) potrzebne do wykonania ćwiczeń oraz zadań praktycznych.
 • Uczy zawodu w praktyczny sposób. Treść podręczników – dzięki procedurom opisanym krok po kroku oraz ćwiczeniom polegającym na rozwiązywaniu problemów, z którymi spotyka się w ramach swoich obowiązków technik informatyk – ściśle nawiązuje do praktyki zawodowej. Przy terminach informatycznych podano informację o ich brzmieniu w języku angielskim, którego znajomość jest niezbędną umiejętnością technika informatyka.
 • Zapewnia skuteczne przygotowanie do egzaminów kwalifikacyjnych. W podręcznikach omówiono wszystkie treści niezbędne do zdania egzaminu zawodowego. Każdy rozdział zawiera podsumowanie najważniejszych informacji przeznaczone do szybkiego powtórzenia materiału oraz zadanie praktyczne do samodzielnego wykonania, będące przykładem zadania egzaminacyjnego. Z każdym podręcznikiem są zintegrowane testy egzaminacyjne dostępne na stronie www. pl.
 • Jest przeznaczona do nauki w technikach, szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Podręcznik szkolny – książka przeznaczona dla ucznia, w której zawarty jest materiał nauczania, przedstawiony za pomocą tekstów, ilustracji, schematów.

Autorami podręczników powinni być specjaliści z danej dziedziny nauki. W Polsce podręcznik pisany jest do konkretnego programu nauczania i zatwierdzany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Funkcje[edytuj | edytuj kod]

Podstawową funkcją podręcznika jest funkcja uzupełniająca w stosunku do żywego nauczania. Według Wincentego Okonia podręcznik powinien spełniać następujące funkcje:

 • informacyjną – pomaganie w poznawaniu świata
 • badawczą – pobudzanie do samodzielnego rozwiązywania problemów
 • transformacyjną – pokazywanie możliwości przełożenia wiedzy teoretycznej na praktyczne zastosowania
 • samokształceniową – zachęcanie uczniów do dalszej nauki

Inny podział to:

 • funkcja motywacyjna
 • funkcja informacyjna
 • funkcja ćwiczeniowa

Wymienione funkcje mają charakter założony. Czy staną się one rzeczywiste zależne jest od takich czynników jak:

 • język i struktura podręcznika
 • nauczyciel
 • sam uczeń

O funkcjonowaniu podręcznika można powiedzieć wtedy, gdy zmienia on w jakiś sposób świadomość korzystającego z niego czytelnika. Uczeń jest w tym wypadku przedmiotem oddziaływania, a jednocześnie podmiotem działania, gdyż tekst w podręczniku może zostać przez niego odebrany zgodnie z intencją autora, wbrew tej intencji, może zostać zrozumiany tylko częściowo lub nie zostać zrozumiany wcale.

Finansowanie zakupu podręczników szkolnych[edytuj | edytuj kod]

W większości krajów europejskich podręczniki na poziomie szkolnictwa obowiązkowego są bezpłatne, a dostęp do nich zapewnia szkoła[1].

W Polsce do 2014 roku wszystkie podręczniki kupowali rodzice uczniów. Od roku 2015 wprowadzono trzy różne systemu dla poszczególnych etapów edukacyjnych:

 • Dla klas 1-3 szkoły podstawowej dostępny jest bezpłatnie podręcznik przygotowany i wydawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • W klasach 4-6 szkoły podstawowej oraz w klasach 1-3 gimnazjum jeden z podręczników przygotowanych i wydanych przez prywatnych wydawców, wybrany przez nauczyciela, kupowany jest przez organ prowadzący szkołę z dotacji zapewnianej przez budżet państwa.
 • W szkołach ponadgimnazjalnych podręczniki kupują rodzice uczniów.

System wprowadzany był stopniowo: w roku szkolnym 2015/2016 w klasach 1 i 4 szkół podstawowych oraz w klasie 1 gimnazjów, w roku szkolnym 2016/2017 w klasach 2 i 5 szkoły podstawowej oraz w klasie 2 gimnazjów, w roku szkolnym 2017/2018 w klasach 3 i 6 szkoły podstawowej oraz w klasie 3 gimnazjów.

Po reformie edukacji rozpoczynającej się we wrześniu 2017 roku podręczniki dla klas 1-8 szkoły podstawowej są kupowane z dotacji budżetu państwa, tak jak dotychczas podręczniki dla klas 4-6 i gimnazjum[2]. Podręczniki dla szkół ponadpodstawowych nadal są finansowane przez rodziców.

Znane polskie podręczniki szkolne[edytuj | edytuj kod]

 • Elementarz, Marian Falski PZWS
 • Odkrywamy świat - podręcznik do geografii – w 2004 otrzymał wyróżnienie w konkursie na najlepszy podręcznik europejski na 49 Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie nad Menem, autor Marek Więckowski.
 • Matematyka 2001 (wyd. WSiP) – podręcznik dla klasy 1 gimnazjum został odznaczony srebrnym medalem w konkursie na najlepszy europejski podręcznik roku 2006. Nagrodę przyznało Europejskie Stowarzyszenie Wydawców Edukacyjnych. Jest to jak dotąd najwyższe europejskie wyróżnienie, jakie kiedykolwiek otrzymał polski podręcznik.
 • Matematyka z plusem (wyd. GWO)seria podręczników do nauczania matematyki w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. W 2010 roku uhonorowana przez redakcję "Magazynu Literackiego KSIĄŻKI" nagrodą im. Kallimacha. Podręczniki z serii zostały dwukrotnie (w 2002 i 2006 roku) wyróżnione nagrodą Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.
 • Między nami (wyd. GWO) seria podręczników do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. Autorki podręczników – Agnieszka Łuczak i Anna Murdzek w 2013 roku otrzymały nagrodę im. Filipa Kallimacha za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji. Podręcznik do klasy 4 (w wersji dla nauczyciela) w 2012 roku został nagrodzony w konkursie Best European Schoolbook Award w kategorii najlepsza europejska książka edukacyjna.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

 • środki dydaktyczne
 • Wikibooks [1] - nasz siostrzany projekt ukierunkowany na tworzenie podręczników, w tym szkolnych
 • podręcznik akademicki
 • Autorzy podręczników szkolnych

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dobromir Dziewulak: Finansowanie zakupu podręczników szkolnych w wybranych państwach. [w:] Analizy BAS [on-line]. Biuro Analiz Sejmowych, 17 marca 2014. s. 5. [dostęp 2014-04-01].
 2. Rozporządzenie w sprawie dotacji na podręczniki – podpisane, „Ministerstwo Edukacji Narodowej”, 16 marca 2017 [dostęp 2017-08-18] (pol. ).
Edukacja wczesnoszkolna - podręczniki i zeszyty ćwiczeń do szkoły podstawowej | NOWA ERA
 • Oferta edukacyjnaOferta szkolna i przedszkolnaSzkoła podstawowa 1–3Edukacja wczesnoszkolna

Wielka Przygoda

Seria Wielka Przygoda to rozwiązania dostosowane do potrzeb współczesnego ucznia i oczekiwań nauczyciela – progresywna struktura, angażująca matematyka i walory literackie tekstów pomogą skutecznie przygotować uczniów do wyzwań w klasie 4.

więcej o serii

Elementarz odkrywców

Seria Elementarz Odkrywców gwarantuje pełną realizację zapisów podstawy programowej, w tym treści wychowawczych skoncentrowanych wokół wprowadzania ucznia w świat wartości (narodowych i społecznych). pl/oferta-edukacyjna/reforma/szkola-podstawowa-1-3/edukacja-wczesnoszkolna/elementarz-odkrywcow">więcej o serii

E-rozwiązania

Nowoczesne multimedialne narzędzia dydaktyczne odpowiadają na potrzeby ucznia i stanowią niezastąpione wsparcie w codziennej pracy nauczyciela.

Dla Nauczyciela

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

zobacz

Generator testów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.

zobacz

Multibook

Elektroniczne wersje podręczników pomocne w organizacji urozmaiconych i efektywnych dydaktycznie zajęć w ośmioletniej szkole podstawowej. Ułatwiają wizualizowanie ważnych zagadnień i sprzyjają zainteresowaniu uczniów tematem.

zobacz

Pliki muzyki

Pliki muzyki to ćwiczenia z emisji głosu, piosenka na rozśpiewanie oraz zabawne rymowanki – teksty i nagrania. Ćwiczenia głosowe gwarantują naturalny rozwój zdrowego i pięknego głosu dziecka.

zobacz

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych do cyklicznych i miarodajnych badań postępów oraz do oceny poziomu przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.

zobacz

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest internet.

zobacz

Generator ocen opisowych

W generatorze oceny opisowej zostały zaproponowane wyrażenia oceniające, które ułatwią Nauczycielowi dokonanie oceny śródrocznej i rocznej każdego ucznia.

zobacz

Czy i jak uczyć dzieci krytycznego myślenia?

Myślenie krytyczne znalazło się w podstawie programowej kształcenia ogólnego już od pierwszego edukacyjnego etapu i zostało wyznaczone jako jeden z celów kształcenia. W punkcie 5 podstawy czytamy: rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania. pl/oferta-edukacyjna/oferta-szkolna-i-przedszkolna/szkola-podstawowa-1-3/edukacja-wczesnoszkolna/elementarz-odkrywcow/matematyka-angazujaca">Matematyka angażująca

Wprowadzenie najmłodszych uczniów w świat matematyki to prawdziwe wyzwanie. Wymaga od nauczyciela matematyki w edukacji wczesnoszkolnej zarówno kompetencji matematycznych, jak i dydaktycznych. Ale jest też zadaniem niezwykle inspirującym i rozwijającym oraz możliwym do realizacji, jeżeli mamy odpowiednią wiedzę i narzędzia. pl/oferta-edukacyjna/oferta-szkolna-i-przedszkolna/szkola-podstawowa-1-3/edukacja-wczesnoszkolna/elementarz-odkrywcow/czas-na-przyrode">Czas na przyrodę

Edukacja przyrodnicza dzieci na etapie wczesnoszkolnym ma wyjątkowe znaczenie. Dzięki niej przyszli dorośli obywatele Ziemi poznają przyrodę i uczą się ją szanować. Można mieć nadzieję, że ich działania będą przyjazne naturze.

Jak rozwijać inteligencję emocjonalną u dzieci?

Żeby pokonywać życiowe trudności, trzeba przede wszystkim radzić sobie z emocjami. To umiejętność tak trudna, jak użyteczna. Trzeba nad nią pracować stale, także w dorosłym życiu. Im bardziej rozwiniemy ją w dzieciństwie, tym lepiej będzie się nam żyło.

Nowe funkcje Podręcznik Ge Gld7768v00ss

Bezpośredni link do pobrania Nowe funkcje Podręcznik Ge Gld7768v00ss

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Nowe funkcje Podręcznik Ge Gld7768v00ss