Opis produktu 3com Tippingpoint 50

The 3com TippingPoint 50 is a powerful next-generation intrusion prevention system (IPS) designed to protect networks from malicious threats. It is capable of detecting and blocking malicious attacks in real time, before they can cause any damage. The TippingPoint 50 offers a high-performance, scalable, and reliable solution with easy installation and management. It features a deep packet inspection engine, which uses advanced heuristics to detect and block malicious activity. The system also has an extensive library of pre-defined policies that can be used to customize protection for specific applications and protocols. With the 3com TippingPoint 50, businesses can rest assured knowing their networks are secure and protected from malicious attacks.

Ostatnia aktualizacja: Opis produktu 3com Tippingpoint 50

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:

Sodu nadtechnecjan (99mTc) do wstrzykiwań jest otrzymywany z generatora (99Mo/99mTc). Technet (99mTc) rozpada się emitując promieniowanie gamma o średniej energii 140 keV i okresie półtrwania 6, 01 h do technetu (99Tc), który, ze względu na długi okres półtrwania wynoszący 2, 13 x 105 lat, uważany jest za quasi stabilny.

Generator radionuklidu zawierający izotop macierzysty 99Mo zaadsorbowany na kolumnie chromatograficznej dostarcza sodu nadtechnecjan (99mTc) do wstrzykiwań w postaci jałowego roztworu.

99Mo na kolumnie jest w stanie równowagi z wytworzonym izotopem pochodnym 99mTc. Generatory dostarczane są z określoną poniżej aktywnością 99Mo na dzień kalibracji, tak aby otrzymać odpowiednią ilość eluatu technetu (99mTc), zakładając 100% teoretyczną wydajność i 24 godzinny odstęp czasu od ostatniej elucji oraz około 87% udział bezpośredniego rozpadu 99Mo:

Przykłady aktywności generatorów radionuklidu:

Aktywność 99mTc/99Mona dzień produkcji[GBq]

Aktywność 99mTc(maksymalna teoretyczna eluacyjna aktywność na dzień kalibracji, godz. 12:00)[GBq]

Aktywność 99Mo na dzień kalibracji, 5 dni po produkcji, godz. 12:00

8, 0

2, 3

2, 6

14, 0

4, 0

4, 5

21, 0

6, 0

6, 8

28, 0

32, 0

9, 2

35, 0

40, 0

10, 0

11, 0

42, 0

48, 0

12, 0

53, 0

60, 6

15, 0

17, 0

64, 0

73, 1

18, 0

69, 0

78, 9

20, 0

22, 0

88, 0

100, 6

25, 0

29, 0

125, 0

142, 9

41, 0

141, 0

161, 1

46, 0

175, 0

200, 0

50, 0

57, 0

Ilość eluowanego technetu (99mTc) zależy od faktycznej wydajności generatora deklarowanej przez wytwórcę i zatwierdzonej przez odpowiednie urzędy.

Wykaz substancji pomocniczych:

Sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Parametry techniczne:

Czas elucji zmienia się w zakresie:

   • od 2 minut przy wybranej objętości eluatu 4 ±0, 5 ml
   • do 4 minut dla objętości eluatu 8 ±0, 5 ml.

Generator posiada tzw. “suchą kolumnę” w celu zapobieżenia radiolizie i w rezultacie powstawaniu wolnych rodników.

Charakterystyka eluatu otrzymywanego z generatora:
   • wydajność elucji 90–110% nominalnej aktywności
   • czystość radiochemiczna eluatu >98%
   • zawartość 99Mo w eluacie <0, 1%
   • zawartość Al3+ w eluacie < 5, 0 μg/ml
   • pH eluatu 5, 5–7, 5
Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy stosowany wyłącznie do diagnostyki.

Eluat otrzymywany z generatora radionuklidu stosowany jest do:

   • znakowania zestawów do sporządzania radiofarmaceutyków przeznaczonych do znakowania tym roztworem,
   • scyntygrafii tarczycy poprzez bezpośrednie obrazowanie oraz pomiar wychwytu związku przez tarczycę pozwala ocenić położenie, rozmiar, strukturę tkanki gruczołowej oraz funkcję narządu w przypadku chorób tarczycy,
   • scyntygrafii gruczołów ślinowych: rozpoznanie przewlekłego zapalenia ślinianki (np. : Zespół Sjögrena) jak również ocena funkcji wydzielniczej tkanki gruczołowej oraz drożności przewodów wyprowadzających; kontrolowanie odpowiedzi na działania lecznicze (w szczególności terapia radiojodem),
   • lokalizacji ektopowej błony śluzowej żołądka (uchyłek Meckela),
   • scyntygrafii kanałów łzowych: ocena niedrożności kanałów łzowych oraz kontrolowanie odpowiedzi na działania lecznicze.
Dawkowanie i sposób podawania:

Jeśli sodu nadtechnecjan (99mTc) jest podawany dożylnie, stosowane dawki radioaktywności różnią się i zależą od wymaganej informacji klinicznej oraz stosowanej aparatury. Podanie aktywności powyżej określonego diagnostycznego poziomu referencyjnego dawek określone przez lokalne przepisy (DRL) powinno być uzasadnione wskazaniami.

Podanie dożylne lub do oka

We wskazaniach: scyntygrafia tarczycy, scyntygrafia gruczołów ślinowych i identyfikacja/lokalizacja ektopowej błony śluzowej żołądka sodu nadtechnecjan (99mTc) roztwór stosuje się dożylnie.

W scyntygrafii kanałów łzowych, krople zakrapia się do worka spojówkowego (podanie do oka).

Dawkowanie należy szczególnie rozważyć u dzieci i młodzieży, biorąc pod uwagę wskazania kliniczne i ocenę stosunku korzyści do ryzyka w tej grupie pacjentów.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

Nie zamrażać.

Rodzaj i zawartość opakowania:

Poltechnet – generator 99Mo/99mTc zbudowany jest z następujących części:

   • Z kolumny szklanej wypełnionej tlenkiem glinu, na którym zaadsorbowany jest radionuklid macierzysty 99Mo. Kolumna z góry i z dołu jest chroniona szklanym filtrem, zapobiegającym ewentualnemu wydostaniu się tlenku glinu z kolumny. Kolumna z góry i z dołu zamknięta jest korkami z gumy, zabezpieczonymi kapslami.
   • Kompletu metalowych igieł służących do połączenia kolumny generatora z fiolkami z eluentem i z eluatem. Na czas transportu lub przerw w eksploatacji igły są zabezpieczone dwoma fiolkami zawierającymi środek bakteriostatyczny (0, 02% roztwór wodny bromku laurylodimetylobenzyloamoniowego).
   • Osłony ołowianej o grubości 50 mm, w której umieszczone są kolumna i igły generatora. Osłona zapewnia bezpieczną z punktu widzenia ochrony radiologicznej eksploatację generatora.
   • Filtrów: eluatu oraz powietrza.
   • Regulatora objętości eluatu. Konstrukcja regulatora umożliwia uzyskanie żądanej objętości eluatu (poprzez regulację objętości od 4 do 8 ml). Dokładność regulatora objętości wynosi +/-0, 5 ml.
   • Waga generatora bez opakowania zewnętrznego 16 kg.

Zwiń

Rozwiń

Multibrand 50 style to miejsce, gdzie czekają na Ciebie tysiące produktów w stylu sportowym, outdoorowym, lifestyle’owym i casualowym. W myśl hasła Active. Together nasza oferta skierowana jest do osób aktywnych, które lubią spędzać wolny czas w gronie rodziny i przyjaciół, a w ubiorze cenią swobodę oraz komfort. W naszym sklepie znajdziesz oryginalną odzież, obuwie i akcesoria idealne na fitness, running, ale również na ulicę czy wyprawę w góry. Zależy nam na satysfakcji naszych klientów, dlatego wciąż poszerzamy swoją ofertę. W sklepie internetowym 50style. pl możesz wybierać spośród marek takich jak: Nike, adidas, Umbro, Lotto, Puma, Reebok, New Balance, Fila, Feewear i wielu innych – zawsze w dobrych cenach! Najnowsze kolekcje, bestsellerowe modele, okazyjne wyprzedaże, atrakcyjne promocje – to wszystko tylko na 50style. pl.

Kupuj w dogodnej dla siebie porze i miejscu. Wybierz komfortowe zakupy bez wychodzenia z domu! Szeroka oferta asortymentowa, intuicyjna nawigacja, przyjazny Użytkownikowi interfejs, aż 30 dni na wymianę lub zwrot, wsparcie Biura Obsługi Klienta sprawią, że zakupy w sklepie 50style. pl będą dla Ciebie czystą przyjemnością!

 1. Med Ulotka
 2. »Charakterystyki leków»Floxabactin 50 mg - charakterystyka produktu leczniczego

Charakterystyka produktu leczniczego - Floxabactin 50 mg

1. nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego

Floxabactin 50 mg tabletki dla psów

Floxabactin Vet. (DK)

Floxabactin Vet. 50 mg tabletki dla psów (SE, NO, FI)

2. skład jakościowy i ilościowy

Jedna tabletka zawiera:

Substancja czynna:

Enrofloksacyna 50, 0 mg

Substancje pomocnicze:

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6. 1.

3. postać farmaceutyczna

Tabletka

Biala do lekko zóltej, okrągła, wypukla tabletka.

Tabletkę można podzielić na dwie równe części.

4. szczegółowe dane kliniczne

4. 1 docelowe gatunki zwierząt

Psy

4. 2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

U psów:

– leczenie zakażeń dolnych dróg moczowych (powiązanych lub niepowiązanych z zapaleniem gruczołu krokowego) i górnych dróg moczowych wywołanych przez Escherichia coli lub Proteus mirabilis.

– leczenie powierzchownych i głębokich piodermii.

4. 3 przeciwwskazania

Nie stosować u młodych psów lub w okresie wzrostu (psów w wieku poniżej 12 miesięcy (małe rasy) lub poniżej 18 miesięcy (duże rasy), ponieważ produkt może spowodować zmiany chrząstki nasadowej u szczeniąt w okresie wzrostu).

Nie stosować u kotów lub psów ze schorzeniami z napadami padaczkowymi, ponieważ enrofloksacyna może powodować stymulację OUN.

Nie stosować u kotów lub psów ze stwierdzoną nadwrażliwością na fluorochinolony lub na dowolną substancję pomocniczą.

Nie stosować w przypadku oporności na chinolony, ponieważ istnieje prawie całkowita oporność krzyżowa na inne chinolony i całkowita oporność krzyżowa na inne fluorochinolony.

Nie stosować z tetracyklinami, fenikolami lub makrolidami z powodu potencjalnych efektów antagonistycznych.

Zwierzęta w okresie ciąży lub laktacji, patrz punkt 4. 7.

4. 4 Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak

4. 5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Rozważne jest przeznaczenie fluorochinolonów do leczenia stanów klinicznych, które odpowiedziały słabo lub w przypadku których spodziewane jest uzyskanie słabej odpowiedzi na inne klasy antybiotyków. W miarę możliwości fluorochinolony należy stosować wyłącznie w oparciu o badanie wrażliwości. W przypadku stosowania produktu należy uwzględniać obowiązujące wytyczne dotyczące stosowania antybiotyków. Stosowanie produktu w sposób odbiegający od instrukcji podanych w ChPLW może zwiększać występowanie bakterii opornych na fluorochinolony i może zmniejszać skuteczność leczenia innymi chinolonami ze względu na potencjalną oporność krzyżową.

Produkt należy stosować z zachowaniem ostrożności u psów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Piodermia jest przeważnie chorobą wtórną do choroby zasadniczej. Zalecane jest ustalenie zasadniczej przyczyny i odpowiednie leczenie zwierzęcia.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjne zwierzętom

Osoby o znanej nadwrażliwości na (fluoro)chinolony powinny unikać kontaktu z produktem. Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną.

Umyć ręce po zakończeniu pracy z produktem.

W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody.

4. 6 działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

– reakcje nadwrażliwości

– zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym

Możliwe zmiany chrząstki stawowej u szczeniąt w okresie rozwoju (patrz 4. 3 Przeciwwskazania).

W rzadkich przypadkach obserwowano wymioty i brak łaknienia.

4. 7 Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Stosowanie w czasie ciąży:

Badania na zwierzętach laboratoryjnych (szczur, szynszyla) nie wykazały działania teratogennego, toksycznego dla płodu, szkodliwego dla samicy. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Stosowanie w czasie laktacji:

Ponieważ enrofloksacyna przenika do mleka samicy, stosowanie w czasie laktacji nie jest zalecane.

4. 8 interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie fluniksyny powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza weterynarii, ponieważ interakcje między tymi lekami mogą prowadzić do działań niepożądanych związanych z opóźnioną eliminacją.

Jednoczesne podawanie teofiliny wymaga ścisłej kontroli, ponieważ może zwiększyć się stężenie teofiliny w surowicy.

Jednoczesne stosowanie substancji zawierających magnez lub glin (takich jak związków zobojętniających kwas lub sukralfat) może zmniejszać wchłanianie enrofloksacyny. Leki te należy podawać w odstępie dwóch godzin.

Nie podawać równocześnie z tetracyklinami, fenikolami lub makrolidami z powodu potencjalnych efektów antagonistycznych.

Nie podawać równocześnie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, mogą wystąpić drgawki.

4. 9 Dawkowanie i droga(i) podawania

Podanie doustne

5 mg enrofloksacyny/kg/dzień w pojedynczej dawce dziennej, tzn. jedna tabletka na 10 kg dziennie przez:

– 10 dni w zakażeniach dolnych dróg moczowych

– 15 dni w zakażeniach górnych dróg moczowych i zakażeniach dolnych dróg moczowych związanych z zapaleniem gruczołu krokowego

– do 21 dni w powierzchownych piodermiach w zależności od odpowiedzi klinicznej

– do 49 dni w głębokich piodermiach w zależności od odpowiedzi klinicznej

Należy rozpatrzyć sposób leczenia w przypadku braku poprawy klinicznej w połowie czasu trwania leczenia.

Tabletki można podawać bezpośrednio do jamy ustnej psa lub w razie potrzeby równocześnie z pożywieniem

Nie przekraczać zalecanej dawki leczniczej.

Po przełamaniu tabletki użyć pozostałą połowę jako następną dawkę. Połowę tabletki przechowywać w oryginalnym blistrze.

4. 10 przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli niezbędne

Przedawkowanie może powodować wymioty i objawy ze strony układu nerwowego (drżenie mięśni, brak koordynacji ruchów i drgawki), które mogą wymagać przerwania leczenia.

Wobec braku znanej odtrutki należy zastosować metody eliminacji leku i leczenie objawowe.

W razie potrzeby można zastosować podanie związków zobojętniających kwas zawierających glin lub magnez lub węgla aktywnego w celu zmniejszenia wchłaniania enrofloksacyny.

Zgodnie z literaturą objawy przedawkowania enrofloksacyny u psów, takie jak brak apetytu i zaburzenia żołądkowo-jelitowe, obserwowano przy podawaniu przez dwa tygodnie dawki większej o 10 razy niż zalecana dawka. Nie obserwowano nietolerancji u psów przy podawaniu przez miesiące dawki większej o 5 razy niż zalecana dawka.

4. 11 Okres (-y) karencji

Nie dotyczy

5. właściwości farmakologiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antybiotyki fluorochinolowe

Kod ATCvet: QJ01MA90

5. 1 właściwości farmakodynamiczne

Enrofloksacyna jest syntetycznym antybiotykiem fluorochinolowym oddziałującym poprzez inhibicję topoizomerazy II, enzymu zaangażowanego w mechanizm replikacji bakteryjnej.

Enrofloksacyna działa bakteriobójczo w zależności od stężenia z podobnymi wartościami minimalnego stężenia hamującego i minimalnego stężenia bakteriobójczego. Działa również przeciwko bakteriom w fazie stacjonarnej poprzez zmianę przepuszczalności zewnętrznej błony fosfolipidowej ściany komórkowej.

Ogólnie enrofloksacyna wykazuje dobrą aktywność przeciwko większości bakterii gram-ujemnych zwłaszcza z rodziny pałeczek jelitowych. Escherichia coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp. , i Proteus spp. są zazwyczaj wrażliwe.

Pseudomonas aeruginosa jest zmiennie wrażliwa, a w przydatku wrażliwości zazwyczaj ma większe MIC niż inne wrażliwe organizmy.

Staphylococcus aureusStaphylococcus intermedius zazwyczaj są wrażliwe.

Paciorkowce, enterokoki, bakterie beztlenowe można zazwyczaj uważać za oporne.

Do powstania oporności wobec chinolonów może dojść wskutek mutacji genu gyrazy komórki bakteryjnej lub zmiany przepuszczalności struktur komórkowych wobec chinolonów.

5. 2 właściwości farmakokinetyczne

Enrofloksacyna jest biodostępna w około 100% po podaniu doustnym. Pożywienie nie ma wpływu.

Enrofloksacyna jest szybko metabolizowana i tworzy związek aktywny, cyprofloksacynę.

Po dawce 5 mg/kg masy ciała maksymalne stężenie w osoczu wynoszące około 1, 5 ^g/ml u psów są osiągane po 0, 5 – 2, 0 godzin.

Enrofloksacyna jest wydalana głównie przez nerki. Duża część leku macierzystego i jego metabolitów jest odzyskiwana w moczu.

Enrofloksacyna ulega swobodnej dystrybucji w organizmie. Stężenia w tkankach są często wyższe niż stężenia w surowicy. Enrofloksacyna przenika barierę krew-mózg. Stopień wiązania przez białka w surowicy wynosi 14% u psów. Okres półtrwania wynosi około 3, 0 godzin dla psów.

Około 25% dawki enrofloksacyny jest wydalane w moczu, a 75% z kałem. Około 60% dawki jest wydalane w postaci niezmienionej enrofloksacyny w moczu, a pozostałość w postaci metabolitów, między innymi cyprofloksacyny. Klirens całkowity wynosi około 9 mL/minutę/kg masy ciała.

6. dane farmaceutyczne

6. 1 wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna

Skrobia kukurydziana

Powidon K25

Celuloza sproszkowana

Kroskarmeloza sodowa

Krospowidon

Krzemionka koloidalna bezwodna

Magnezu stearynian

6. 2 niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6. 3 okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata

Okres ważności tabletek podzielonych: 24 godziny.

Produkt leczniczy weterynaryjny zapakowany do sprzedaży: brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Tabletki podzielone: przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Tabletki podzielone należy przechowywać w blistrze.

6. 5 Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Blister z aluminium-PCW/PE/PCWD lub blister z aluminium-PCW/PCWD z 10 tabletkami;

Pudełko z 1 blistrem (10 tabletek);

Pudełko z 2 blistrami (20 tabletek);

Pudełko z 3 blistrami (30 tabletek);

Pudełko z 5 blistrami (50 tabletek);

Pudełko z 6 blistrami (60 tabletek);

Pudełko z 10 blistrami (100 tabletek);

Pudełko z 15 blistrami (150 tabletek)

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6. 6 Specjalne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Le Vet B. V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Holandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2026/10

9. data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16/11/2010

Data przedluzenia pozwolenia: 16/05/2017

Więcej informacji o leku Floxabactin 50 mg

Sposób podawania Floxabactin 50 mg: tabletka
Opakowanie: 15 blistrów 10 tabl. \n1 blister 10 tabl. \n2 blistry 10 tabl. \n3 blistry 10 tabl. \n5 blistrów 10 tabl. \n6 blistrów 10 tabl. \n10 blistrów 10 tabl.
Numer GTIN: 5909997067957\n5909997067896\n5909997067902\n5909997067919\n5909997067926\n5909997067933\n5909997067940
Numer pozwolenia: 2026
Data ważności pozwolenia: Bezterminowe
Wytwórca:
Le Vet Beheer B.

Opis produktu 3com Tippingpoint 50

Bezpośredni link do pobrania Opis produktu 3com Tippingpoint 50

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Opis produktu 3com Tippingpoint 50