Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Dewalt Dw820 Xd

Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Dewalt DW820 XD to kompletna instrukcja, która pomaga użytkownikom w szybkim i łatwym podłączeniu i konfiguracji ich obrabiarek Dewalt DW820 XD. Podręcznik zawiera informacje o wszystkich częściach składowych i komponentach, aby użytkownicy mogli szybko i łatwo zainstalować i skonfigurować obrabiarkę. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania obrabiarki, w tym zalecenia dotyczące stosowania wymaganych procedur bezpieczeństwa i uwaga na niebezpieczne sytuacje. Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Dewalt DW820 XD jest doskonałym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą szybko i bezpiecznie wystartować z obrabiarką.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Dewalt Dw820 Xd

 1. HomeBrother
 2. Serwis i wsparcie
 3. Podręczniki i instrukcje

Znajdź instrukcję obsługi lub podręcznik użytkownika do swojego urządzenia.

Aby rozpocząć, podaj proszę model urządzenia. Znajdziesz go na samym urządzeniu lub na jego opakowaniu. Jeśli nie znasz modelu, pomożemy Ci go znaleźć.

Jeśli nie znajdziesz swojego modelu, odwiedź stronę support. com

Witamy!

Gratulujemy zakupu komputera VAIO.

Niniejszy Podręcznik użytkownika — Wprowadzenie zawiera skrótowe informacje na temat komputera VAIO.

Więcej informacji na temat aktualizacji tego pliku do pełnej wersji dokumentu Podręcznik użytkownika, znajduje się w rozdziale Podręcznik użytkownika — aktualizowanie do najnowszej wersji.

Komputer VAIO może nie obsługiwać funkcji ekranu dotykowego (w zależności od zakupionego modelu). W takim przypadku należy używać tabliczki dotykowej lub myszy.

Treść podręcznika może ulec zmianie bez powiadomienia.

Przeczytaj to najpierw

Podręcznik użytkownika — aktualizowanie do najnowszej wersji

Aktualizując niniejszy Podręcznik użytkownika — Wprowadzenie za pośrednictwem Internetu, można uzyskać pełną wersję dokumentu Podręcznik użytkownika ze szczegółowymi informacjami na temat posiadanego komputera VAIO.

Po zaktualizowaniu dokumentu Podręcznik użytkownika do pełnej wersji będzie on dostępny zawsze, nawet w trybie offline.

W pełnej wersji dokumentu Podręcznik użytkownika znajdują się informacje na następujące tematy:

 • opis elementów składowych komputera,

 • funkcje komputera i instrukcje jego obsługi,

  środki ostrożności,

  rozwiązywanie problemów,

  podstawowe działania w systemie Windows.

Aktualizowanie dokumentu Podręcznik użytkownika do pełnej wersji

  Podłącz komputer VAIO do Internetu.

  Zamknij niniejszy Podręcznik użytkownika — Wprowadzenie.

  Po chwili plik Podręcznik użytkownika — Wprowadzenie zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej, pełnej wersji dokumentu Podręcznik użytkownika.

Wskazówka

Procedura aktualizacji może trochę potrwać.

Jeśli plik Podręcznik użytkownika — Wprowadzenie nie zostanie zaktualizowany, uruchom program VAIO Update i znajdź Podręcznik użytkownika, aby pobrać go ręcznie.

Podręcznik użytkownika zostanie wyświetlony na ekranie VAIO Care.

Wyświetlanie plików pomocy dotyczących obsługi systemu operacyjnego Windows i oprogramowania

W przypadku problemów z obsługą komputera VAIO zapoznaj się z informacjami zawartymi w aplikacji Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows lub w plikach pomocy użytkowanego oprogramowania.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows, otwórz panele funkcji i w polu wyszukiwania wprowadź hasło „Pomoc i obsługa techniczna”.

Podłączanie komputera do Internetu

Przed zaktualizowaniem dokumentu Podręcznik użytkownika do pełnej wersji należy podłączyć komputer VAIO do Internetu.

Przed podłączeniem komputera do Internetu

Przed skorzystaniem z Internetu należy podpisać umowę z usługodawcą internetowym i skonfigurować urządzenia zapewniające połączenie komputera VAIO z Internetem.

Usługodawca internetowy może udostępniać następujące rodzaje połączenia z Internetem:

łącze światłowodowe,

cyfrowa linia telefoniczna,

modem kablowy,

łącze satelitarne,

komutowane łącze telefoniczne.

Więcej informacji o urządzeniach niezbędnych do korzystania z Internetu i sposobie podłączenia do niego komputera VAIO można uzyskać od usługodawcy internetowego.

Poniżej przedstawiono w ramach przykładu jedną z metod podłączania komputera do Internetu.

Internet

Modem

Router/punkt dostępowy

Kabel LAN (niebędący częścią zestawu)

Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)

Korzystanie z sieci Wi-Fi

Otwórz panele funkcji i wybierz panelUstawienia.

Wybierz opcję(ikona sieci).

Wybierz z listy żądaną sieć (SSID) i kliknij przycisk Połącz.

Uwaga

Szczegółowe informacje na temat ustawień sieci i urządzeń można uzyskać u usługodawcy internetowego lub znaleźć w instrukcjach obsługi dostarczonych z urządzeniami sieciowymi.

Korzystanie z sieci lokalnej (dotyczy modeli wyposażonych w gniazdo LAN)

Komputer VAIO można podłączyć do sieci za pomocą kabla LAN. Jedną końcówkę kabla LAN należy podłączyć do gniazda sieci LAN w komputerze, a drugą do sieci. Szczegółowe informacje na temat ustawień i urządzeń niezbędnych do uzyskania dostępu do sieci lokalnej można otrzymać od administratora sieci.

Metoda podłączania i konfiguracji oraz wymagane urządzenia mogą różnić się w zależności od środowiska sieciowego.

Aktualizowanie komputera VAIO

Komputer VAIO należy aktualizować, aby zwiększać jego wydajność, bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Komputer VAIO musi być połączony z Internetem, aby można było pobrać aktualizacje.

Korzystanie z Windows Update

Windows Update umożliwia zwiększanie stabilności działania komputera VAIO.

Otwórz panele funkcji i wybierz panelWyszukiwanie.

Jeśli korzystasz z systemu Windows 8, wybierz opcję Ustawienia.

Wprowadź hasło „Windows Update” w polu wyszukiwania.

Wybierz z listy pozycję Windows Update.

Aby dokonać aktualizacji, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Korzystanie z VAIO Update

Program VAIO Update automatycznie powiadamia o udostępnieniu nowych aktualizacji w Internecie, a następnie pobiera je i instaluje na komputerze VAIO.

Wprowadź hasło „VAIO Update” w polu wyszukiwania, aby wyszukać informacje dotyczące komputera VAIO Update.

Wybierz z listy pozycję VAIO Update.

Aktualizacja oprogramowania antywirusowego

Należy chronić komputer VAIO przed zagrożeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, dbając o regularne aktualizowanie programów. Aktualizacje można pobierać i instalować z witryny internetowej producenta.

W polu wyszukiwania wpisz nazwę programu antywirusowego, aby go wyszukać.

Wybierz program antywirusowy z listy.

Rozwiązywanie problemów na komputerze VAIO przy użyciu narzędzia VAIO Care

Za pomocą narzędzia VAIO Care można regularnie sprawdzać i dostosowywać wydajność komputera VAIO w celu utrzymywania jej na najwyższym poziomie. Z narzędzia VAIO Care należy korzystać zawsze po wystąpieniu problemu. VAIO Care zapewni stosowne środki oraz pomoc techniczną w celu jego rozwiązania.

Uruchamianie programu VAIO Care

Naciśnij przycisk ASSIST przy uruchomionym systemie Windows.

Poniżej znajduje się przykładowy zrzut ekranu w języku angielskim. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_intro_vcare_8. 1_e. png" alt=""/>

* Układ i zawartość ekranu mogą ulec zmianie.

Można także wyszukać narzędzie VAIO Care (Desktop) w paneluWyszukiwanie i uruchomić program VAIO Care.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku pomocy dostarczonym z programem VAIO Care.

Naciśnięcie przycisku ASSIST wyłączonego komputera VAIO spowoduje wyświetlenie ekranu VAIO Care (Tryb pogotowia systemu) (VAIO Care (Rescue Mode)). Można na nim rozpocząć proces odzyskiwania systemu komputera w sytuacji awaryjnej, np. jeśli system Windows się nie uruchamia.

Informacje dotyczące pomocy technicznej

Witryna pomocy technicznej online firmy Sony zapewnia natychmiastowy dostęp do informacji o powszechnie występujących problemach. Informacje dotyczące pomocy technicznej, takie jak adres URL witryny pomocy technicznej, można znaleźć w sekcji Kontakt z pomocą techniczną (Contact & Support) narzędzia VAIO Care lub dostarczonym podręczniku Szybkie wprowadzenie.

Windows: Jak zacząć

Informacje na temat ekranu i menu Start

Można tu umieścić skróty do pulpitu oraz najczęściej używanych aplikacji i witryn internetowych.

Omówienie

Kafelki

Działania dotykowe

Pukanie kafelków uruchamiających aplikacje oraz dostosowywanie ekranu Start przez dodawanie kafelków i zmianę ich rozmieszczenia.

Obsługa za pomocą myszy/tabliczki dotykowej

Klikanie kafelków uruchamiających aplikacje oraz dostosowywanie ekranu Start przez dodawanie kafelków i zmianę ich rozmieszczenia.

Panele funkcji

Wyszukiwanie aplikacji i plików, udostępnianie zawartości, odtwarzanie jej na innych urządzeniach lub drukowanie oraz konfigurowanie komputera VAIO.

Otwieranie ekranu Start

Działania dotykowe

Otwórz panele funkcji, a następnie puknij panelStart.

Obsługa za pomocą myszy/tabliczki dotykowej

Otwórz panele funkcji, a następnie kliknij panel

Obsługa za pomocą klawiatury

Naciśnij klawisz(Windows). net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_intro_win_winkey. png" alt=""/>

Otwieranie paneli funkcji

Działania dotykowe

Przesuń palcem od prawej krawędzi do środka. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_intro_win_charm1. png" alt=""/>

Obsługa za pomocą myszy/tabliczki dotykowej

Umieść wskaźnik w prawym górnym rogu (), a następnie przesuń wskaźnik w dół (). net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_intro_win_charm2. png" alt=""/>

Obsługa za pomocą klawiatury

Naciśnij jednocześnie klawisze(Windows) i C. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_intro_win_charm3. png" alt=""/>

Aplikacje, Ustawienia lub Pliki — wyszukiwanie/uruchamianie

Wybierz cel wyszukiwania, na przykład Pliki lub Ustawienia.

W polu wyszukiwania () wprowadź słowo kluczowe (np. Panel sterowania).

Wybierz żądaną aplikację, ustawienie lub plik. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_intro_win_8. 1_search_e. png" alt=""/>

Wyświetlanie uruchomionych aplikacji

Szybko przesuń palcem od lewej krawędzi, aż pojawi się mała ikona aplikacji. Następnie przeciągnij ikonę w stronę lewej krawędzi ekranu. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_intro_win_list1. png" alt=""/>

Umieść wskaźnik w lewym górnym rogu (

Naciśnij jednocześnie klawisze(Windows) i Tab. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_intro_win_list3. png" alt=""/>

Przełączanie aplikacji

Można przełączać się pomiędzy aktualnie uruchomionymi aplikacjami.

Wyświetl aktualnie uruchomione aplikacje, dotknij ikony żądanej aplikacji i przesuń ją od lewej krawędzi do środka.

Wyświetl aktualnie uruchomione aplikacje i przeciągnij ikonę żądanej aplikacji od lewej krawędzi do środka. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_win_appchange. png" alt=""/>

Otwieranie menu aplikacji

Wiele aplikacji posiada menu, których można użyć do sterowania aplikacją.

Aby utworzyć menu aplikacji, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Otwórz menu aplikacji, gdy aplikacja jest wyświetlona na ekranie komputera.

Polecenia do sterowania aplikacją różnią się w zależności od aplikacji aktualnie wyświetlonej na ekranie.

Przesuń palcem od dolnej krawędzi do środka. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_intro_win_open1. png" alt=""/>

Kliknij prawym przyciskiem myszy w aplikacji. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_intro_win_open2. png" alt=""/>(Windows) i Z. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_intro_win_open3. png" alt=""/>

Zamykanie aplikacji

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zamknąć uruchomione aplikacje.

Okno aplikacji zmniejsza się u dołu ekranu.

Przeciągnij okno do środka dolnej krawędzi.

W przypadku gdy aplikacja jest otwarta, umieść wskaźnik w górnej środkowej części ekranu.

Przeciągnij aplikację do dołu, dopóki nie zniknie z ekranu.

W przypadku gdy aplikacja jest otwarta, przesuwaj kursor od środkowej części górnej krawędzi ekranu, dopóki nie zostanie wyświetlona ikona ręki. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_win_close1. png" alt=""/>

Naciśnij jednocześnie klawisze Alt i F4. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_win_close2. png" alt=""/>

Instalowanie aplikacji ze sklepu Sklep Windows

Można dodawać aplikacje ze sklepu Sklep Windows.

Aby uzyskać dostęp do Sklep Windows, wymagane jest połączenie z Internetem. Należy również zalogować się przy użyciu konta Microsoft.

Informacje na temat tworzenia i używania konta Microsoft zawiera Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.

Otwórz ekran Start, wybierz kafelek Sklep, a następnie wyszukaj aplikację, którą chcesz zainstalować. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_win_store. png" alt=""/>

Wybierz żądaną aplikację.

Aby pobrać i zainstalować aplikację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Otwieranie aplikacji Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows

Aplikację Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows można otworzyć, wykonując następujące czynności.

Wprowadź w polu wyszukiwania () hasło „Pomoc i obsługa techniczna”.

Wybierz opcję Pomoc i obsługa techniczna.

Przechodzenie do trybu Uśpienia i Zamykanie systemu

Wybierz opcję(Zasilanie), a następnie wybierz opcję Uśpij, Zamknij lub Uruchom ponownie. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_win_off_e. png" alt=""/>

Znaki towarowe

SONY i logo SONY są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

VAIO, logo VAIO oraz inne nazwy produktów i usług firmy Sony są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation lub jej spółek zależnych.

Windows i logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wi-Fi jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.

Pozostałe nazwy systemów, produktów i usług są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

W podręczniku nie są stosowane znaki TM ani (R).

Konfiguracja i dane techniczne komputera Alienware Aurora R8

Skonfiguruj komputer

 1. Podłącz klawiaturę i mysz.
 2. Połącz się z siecią za pomocą kabla lub połącz się z siecią bezprzewodową. plus/wp-content/uploads/2021/01/1-23-300x268. jpg" alt="Łączę się z Twoją siecią" width="501" height="448" data-ezsrcset="https://pl. plus/wp-content/uploads/2021/01/1-23-768x685. plus/wp-content/uploads/2021/01/1-23. jpg 982w" sizes="(max-width: 501px) 100vw, 501px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://pl. jpg 982w"/>
 3. Podłącz wyświetlacz. plus/wp-content/uploads/2021/01/2-23-300x151. jpg" alt="Podłącz wyświetlacz" width="550" height="277" data-ezsrcset="https://pl. plus/wp-content/uploads/2021/01/2-23-1024x515. plus/wp-content/uploads/2021/01/2-23-768x386. plus/wp-content/uploads/2021/01/2-23-1536x772. jpg 1536w, https://pl. plus/wp-content/uploads/2021/01/2-23-1568x788. jpg 1568w, https://pl. plus/wp-content/uploads/2021/01/2-23. jpg 1727w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://pl. jpg 1727w"/>
  UWAGA: Jeśli zamówiłeś komputer z oddzielną kartą graficzną, HDMI i porty wyświetlacza na tylnym panelu komputera są zasłonięte. Podłącz wyświetlacz do oddzielnej karty graficznej.
  UWAGA: Jeśli masz dwie karty graficzne, karta zainstalowana w PCI Express X16 (gniazdo grafiki 1) jest podstawową kartą graficzną. 
 4. Podłącz kabel zasilający. plus/wp-content/uploads/2021/01/3-23-300x267. jpg" alt="Podłączanie kabla zasilającego" width="501" height="448" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://pl. jpg"/>
 5. Wciśnij przycisk zasilania. plus/wp-content/uploads/2021/01/4-24-189x300. jpg" alt="wciśnij przycisk zasilania" width="189" height="300" data-ezsrcset="https://pl. jpg 189w, https://pl. plus/wp-content/uploads/2021/01/4-24. jpg 471w" sizes="(max-width: 189px) 100vw, 189px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://pl. jpg 471w"/>
 6. Utwórz dysk odzyskiwania dla systemu Windows.
  UWAGA: Zaleca się utworzenie dysku odzyskiwania w celu rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić w programie System Windows.

Aby uzyskać więcej informacji, widzieć Utwórz dysk odzyskiwania USB dla systemu Windows.

Utwórz dysk odzyskiwania USB dla systemu Windows

Utwórz dysk odzyskiwania, aby rozwiązać i rozwiązać problemy, które mogą wystąpić w systemie Windows. Pusta pamięć USB? do utworzenia dysku odzyskiwania wymagany jest dysk o minimalnej pojemności 16 GB.
UWAGA: Ten proces może potrwać do godziny.
UWAGA: Poniższe kroki mogą się różnić w zależności od wersji zainstalowanego systemu Windows. Zapoznaj się z Wsparcie Microsoft witryna internetowa aby uzyskać najnowsze instrukcje.

 1. Podłącz kabel USB? jechać do komputera.
 2. W wyszukiwarce Windows wpisz Recovery.
 3. W wynikach wyszukiwania kliknij Utwórz dysk odzyskiwania.
  Podróż Ruta de la Plata w liczbach User Account Control zostanie wyświetlone okno.
 4. Kliknij Tak aby kontynuować.
  Podróż Ruta de la Plata w liczbach odzyskiwanie dysku zostanie wyświetlone okno.
 5. Wybierz z powrotem w górę systemu file na dysk odzyskiwania i kliknij Dalej.
 6. Wybierz USB flash drive i kliknij Dalej.
  Pojawia się komunikat wskazujący, że wszystkie dane w USB floÁ?? dysk zostanie usunięty.
 7. Kliknij Utwórz.
 8. Kliknij Zakończ.
  Więcej informacji na temat ponownej instalacji systemu Windows przy użyciu dysku odzyskiwania USB można znaleźć w sekcji Rozwiązywanie problemów w instrukcji serwisowej produktu pod adresem www. com/support/manuals.

Konfigurowanie zestawu słuchawkowego Virtual Reality (VR) - opcjonalnie

UWAGA: Zestaw VR jest sprzedawany oddzielnie.

 1. Pobierz i uruchom narzędzia do konfiguracji gogli VR pod adresem www. com/VRsupport.
 2. Po wyświetleniu monitu podłącz gogle VR do portów USB 3. 1 Gen 1 i HDMI w komputerze. plus/wp-content/uploads/2021/01/5-23-300x177. jpg" alt="Podłączanie gogli VR" width="509" height="302" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://pl. jpg"/>
  UWAGA: Podłącz zestaw słuchawkowy do portu HDMI na głównej karcie graficznej i podłącz wyświetlacz do dowolnego dostępnego portu na karcie.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

Views Alienware Aurora R8

Z przodu

 1. Porty USB 3. 1 pierwszej generacji (1)
  Podłącz urządzenia peryferyjne, takie jak zewnętrzne urządzenia pamięci masowej i drukarki. Zapewnia prędkość transferu danych do 5 Gb / s.
 2. Port słuchawek
  Podłącz słuchawki lub głośniki.
 3. Port mikrofonu
  Podłącz zewnętrzny mikrofon, aby zapewnić wejście dźwięku.
 4. Port USB 3. 1 Type-C pierwszej generacji
  Podłącz do zewnętrznych urządzeń pamięci masowej. jpg"/> UWAGA: Ten port nie obsługuje przesyłania strumieniowego wideo / audio ani dostarczania energii. 1 pierwszej generacji
  Podłącz urządzenia peryferyjne, takie jak zewnętrzne urządzenia pamięci masowej i drukarki.
 5. Przycisk wysuwania napędu optycznego
  Naciśnij, aby otworzyć tacę napędu optycznego.
 6. Napęd optyczny (opcjonalnie)
  Odczytuje i zapisuje na dyskach CD, DVD i Blu-ray.
 7. Przycisk zasilania (AlienHead)
  Naciśnij, aby włączyć komputer, jeśli jest przełączony w stan uśpienia lub hibernacji.
  Naciśnij, aby przełączyć komputer w stan uśpienia, jeśli jest włączony.
  Naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy, aby wymusić wyłączenie komputera.

UWAGA: Możesz dostosować zachowanie przycisku zasilania w Opcjach zasilania.

z powrotem

 1. Panel tylny
  Podłącz urządzenia USB, audio, wideo i inne.
 2. PCI-Express X16 (gniazdo grafiki 1)
  Podłącz kartę PCI-Express, taką jak karta graficzna, audio lub sieciowa, aby zwiększyć możliwości komputera.
  Aby uzyskać optymalną wydajność grafiki, użyj gniazda PCI-Express X16 do podłączenia karty graficznej. jpg"/> UWAGA: Gniazdo PCI-Express X16 działa tylko z prędkością X8.
  UWAGA: Jeśli masz dwie karty graficzne, karta zainstalowana w PCI Express X16 (gniazdo grafiki 1) jest kartą podstawową
  karta graficzna.
 3. Gniazda PCI-Express X4 (2)
  Podłącz kartę PCI-Express, taką jak karta graficzna, audio lub sieciowa, aby zwiększyć możliwości komputera.
 4. PCI-Express X16 (gniazdo grafiki 2)
  Podłącz kartę PCI-Express, taką jak karta graficzna, audio lub sieciowa, aby zwiększyć możliwości komputera.
 5. Zatrzaski zwalniające klatki zasilacza (2)
  Umożliwia wyjęcie zasilacza z komputera.
 6. Przycisk diagnostyki zasilacza
  Naciśnij, aby sprawdzić stan zasilania.
 7. Lampka diagnostyczna zasilacza
  Wskazuje stan zasilania.
 8. Port zasilania
  Podłącz kabel zasilający, aby zapewnić zasilanie komputera.
 9. Usługi Tag etykieta
  Usługi Tag to unikalny identyfikator alfanumeryczny, który umożliwia technikom serwisu firmy Dell identyfikację składników sprzętowych w komputerze i dostęp do informacji gwarancyjnych.
 10. Zatrzask zwalniający panel boczny
  Umożliwia zdjęcie panelu bocznego z komputera.
 11. Gniazdo linki zabezpieczającej (do zamków Kensington)
  Podłącz linkę zabezpieczającą, aby zapobiec nieautoryzowanemu przenoszeniu komputera.
Panel tylny

 1. Lampka aktywności dysku twardego
  Świeci się, gdy komputer czyta z dysku twardego lub zapisuje na nim.
 2. Optyczny port S / PDIF
  Podłącz głośniki omº ¢ fi?? ½Ę lub telewizor do cyfrowego wyjścia audio za pomocą kabla optycznego.
 3. Porty USB 2. 0 (5)
  Podłącz urządzenia peryferyjne, takie jak zewnętrzne urządzenia pamięci masowej i drukarki. Zapewnia prędkość przesyłania danych do 480 Mb / s.
 4. Display Port
  Podłącz zewnętrzny wyświetlacz lub projektor.
  UWAGA: Złącze DisplayPort na tylnym panelu komputera jest zasłonięte. Podłącz wyświetlacz do oddzielnej karty graficznej komputera.
 5. Port USB 3. 1 Type-C pierwszej generacji
  Podłącz urządzenia peryferyjne, takie jak zewnętrzne urządzenia pamięci masowej i drukarki. Zapewnia prędkość przesyłania danych do 10 Gb / s.
  UWAGA: Ten port nie obsługuje przesyłania strumieniowego wideo / audio ani dostarczania energii.
 6. Port USB 3.
 7. Boczny port surround L / R
  Podłącz urządzenia wyjściowe audio, takie jak głośniki i omº ¢ fi?? ½Áĝ W konfiguracji głośników 7. 1 podłącz głośniki boczne lewy i prawy boczny.
 8. Port wyjścia liniowego surround L / R z przodu
  Podłącz urządzenia wyjściowe audio, takie jak głośniki i omº ¢ fi?? ½Áĝ W konfiguracji 2. 1 głośnika podłącz lewy i prawy
  głośniki. W konfiguracji 5. 1 lub 7. 1 głośników podłącz lewy przedni i prawy przedni głośnik.
 9. Wejście liniowe
  Podłącz urządzenia nagrywające lub odtwarzające, takie jak mikrofon lub odtwarzacz CD.
 10. Port surround LFE centralny / subwoofer
  Podłącz głośnik centralny lub subwoofer. jpg"/> UWAGA:
  Więcej informacji na temat konfiguracji głośników można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z głośnikami.
 11. Tylny port dźwięku przestrzennego L / P
  Podłącz urządzenia wyjściowe audio, takie jak głośniki i omº ¢ fi?? ½Áĝ W konfiguracji głośników 5. 1 podłącz tylny lewy i tylny prawy głośnik.
 12. Porty USB 3.
 13. Port sieciowy (ze światłami)
  Podłącz kabel Ethernet (RJ45) z routera lub modemu szerokopasmowego, aby uzyskać dostęp do sieci lub Internetu.
  Dwie lampki obok złącza wskazują stan łączności i aktywność sieci.
 14. Koncentryczny port S / PDIF
  Podłącz głośniki omº ¢ fi?? ½Ę lub telewizor, aby uzyskać cyfrowe wyjście audio przez kabel koncentryczny.

Specyfikacje Alienware Aurora R8

Wymiary i waga

Tabela 1. Wymiary i waga
Opis: Wartości
Wysokość:
Z przodu: 422. 8 mm (16. 65 cala)
Tylny: 472. 5 mm (18. 60 cala)
Szerokość: 212 mm (8. 34 cala)
Głębokość: 360. 50 mm (14. 19 cala)
Waga (maksymalna): 14. 82 kg (32. 67 lb)
UWAGA: Waga komputera zależy od zamówionej konfiguracji i zmienności produkcyjnej.

Procesory

Tabela 2. Specyfikacje procesora
Opis:
Wartości
Procesor: Intel Core i8 / i3 / i5 ósmej generacji & Intel Core i9k / i5k / i7k dziewiątej generacji
Wattage: 65W & 95W
Liczba rdzeni: 2 / 4 / 4 & 6 / 8 / 8
Ilość wątków 6 / 8 / 8 & 6 / 8 / 16
Prędkość: Do 3. 40 GHz / 3. 90 GHz / 4. 6 GHz w trybie Turbo Boost & Do 4. 6 GHz / 4. 9 GHz / 5. 0 GHz w trybie Turbo Boost
Inteligentna pamięć podręczna: 4 MB / 6 MB / 8 MB & 9 MB / 12 MB / 16 MB
Zintegrowana karta graficzna: Intel UHD Graphics 620 & Intel UHD Graphics 630

chipset

Tabela 3. Specyfikacje chipsetu
Opis:
Wartości
Chipset: Chipset Intel Z370
Procesor: Intel Core i8 / i3 / i5 ósmej generacji & Intel Core i9k / i5k / i7k dziewiątej generacji
Szerokość magistrali DRAM: Nie jest obsługiwany
Flash EPROM: 16 MB
Magistrala PCIe: PCIe Gen3
Częstotliwość magistrali zewnętrznej PCIe Gen3x: 4

System operacyjny
 • Windows 10 Home (64-bitowy)
 • Windows 10 Professional (bit 64)
Pamięć

Tabela 4. Specyfikacje pamięci
Opis: Wartości

Sloty: Cztery gniazda DIMM
Typ: DDR4
Prędkość:
* 2666 MHz
* Do HyperX FURY DDR4 XMP przy 3200 MHz
Maksymalna pojemność pamięci 64 GB
Minimalna pamięć 4 GB
Pamięć na gniazdo 4 GB, 8 GB i 16 GB
Obsługiwane konfiguracje:
* 8 GB DDR4 przy 2666 MHz
* 16 GB DDR4 przy 2666 MHz
* 32 GB DDR4 przy 2666 MHz
* 64 GB DDR4 przy 2666 MHz
* 8 GB XMP przy 2933 MHz
* 16 GB XMP przy 2933 MHz
* 32 GB XMP przy 2933 MHz
* 64 GB XMP przy 2933 MHz
* 16 GB XMP przy 3200 MHz
* 32 GB XMP przy 3200 MHz
* 64 GB XMP przy 3200 MHz

Pamięć Intel Optane

Pamięć Intel Optane działa tylko jako akcelerator pamięci masowej. Nie zastępuje ani nie dodaje do pamięci (RAM) zainstalowanej w komputerze.
UWAGA: Pamięć Intel Optane jest obsługiwana na komputerach, które spełniają następujące wymagania:

 • Procesor Intel Core i7 / i3 / i5 7. generacji lub nowszy
 • Windows 10 w wersji 64-bitowej lub nowszej
 • Sterownik Intel Rapid Storage Technology w wersji 15. 9. 1. 1018 lub nowszej

Tabela 5. Specyfikacje pamięci Intel Optane
Opis: Wartości
Typ: Akcelerator pamięci masowej
Interfejs: PCIe 3. 0 × 4
Złącze: M. 2 2280
Obsługiwane konfiguracje: 16 GB i 32 GB
Pojemność: Do 32 GB

Porty i złącza

Tabela 6. Specyfikacje zewnętrznych portów i złączy
Opis: Wartości
Z przodu:
USB:
* Trzy porty USB 3. 1 pierwszej generacji
* Jeden port USB 3. 1 Gen 1 Type-C
Audio:
* Jedno wyjście audio / port słuchawkowy (obsługuje dźwięk 2-kanałowy)
* Jedno wejście audio / port mikrofonu
Tył:
Sieć: Jeden port RJ-45
USB:
* Pięć portów USB 2. 0
* Trzy porty USB 3. 1 Gen 2
* Jeden port USB 3. 1 Gen 2 Type-C
Audio:
* Jedno wejście audio / port mikrofonu
* Jeden port optyczny S / PDIF
* Jeden koncentryczny port S / PDIF
* Jeden przedni port wyjścia liniowego dźwięku przestrzennego L / P
* Port surround z jednej strony L / P
* Jeden tylny port surround L / R
* Jeden port surround LFE centralnego / subwoofera
* Jeden port wejścia liniowego
Wideo: Jeden DisplayPort - opcjonalnie
UWAGA: Złącze DisplayPort na tylnym panelu komputera jest zasłonięte.
Czytnik kart pamięci:
Nie jest obsługiwany
Port zasilacza:
Nie jest obsługiwany
Bezpieczeństwo:
Zamki Kensington
Starsze porty:
Nie jest obsługiwany

Tabela 7. Specyfikacje portów wewnętrznych i złączy
Opis:
Wartości
Ekspansja:
* Dwa gniazda PCIe x16
* Dwa gniazda PCIe x4
M. 2:
* Jedno gniazdo M. 2 na kartę combo Wi-Fi i Bluetooth
* Jedno gniazdo PCIe / SATA M. 2 2280 na dysk SSD

Komunikacja

Ethernet

Tabela 8. Specyfikacje Ethernet
Opis:
Wartości
Numer modelu: Kontroler Ethernet Killer E2500 zintegrowany na płycie systemowej
Szybkość transmisji: 10/100/1000 Mb / s

Moduł bezprzewodowy

Tabela 9. Specyfikacje modułu bezprzewodowego
Opis:
 Wartości
Numer modelu: QCA9377 (DW1810) & QCA61x4A (DW1820) & Nit 1535 (zabójca)
Szybkość transmisji: 433 Mbps & Do 867 Mb / s & Do 867 Mb / s (1. 867 Gb / s z technologią Doubleshot Pro)
Obsługiwane pasma częstotliwości: Dwuzakresowy 2. 4 GHz / 5 GHz & Dwuzakresowy 2. 4 GHz / 5 GHz & Dwuzakresowy 2. 4 GHz / 5 GHz
Standardy bezprzewodowe: WiFi 802. 11ac & WiFi 802. 11a / b / g / n / ac & WiFi 802. 11a / b / g / n / ac
Szyfrowanie:
* 64-bitowe i 128-bitowe WEP
* CKIP
* TKIP
* AES-CCMP
&
* 64-bitowe i 128-bitowe WEP
* CKIP
* TKIP
* AES-CCMP
&
* 64-bitowe i 128-bitowe WEP
* CKIP
* TKIP
* AES-CCMP
Bluetooth: Bluetooth 4. 1 & Bluetooth 4. 2

Wideo

Tabela 10. Specyfikacje dyskretnych kart graficznych

Dyskretna grafika
Kontroler:
Obsługa zewnętrznych wyświetlaczy: Rozmiar pamięci: Typ pamięci
NVIDIA GeForce RTX 2080: Jeden port HDMI i jeden DisplayPort: 8 GB: GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 2080Ti: Jeden port HDMI i jeden DisplayPort: 11 GB: GDDR6

Tabela 11. Specyfikacje zintegrowanej grafiki

Kontroler: Obsługa zewnętrznych wyświetlaczy: Rozmiar pamięci: Procesor
Karta graficzna Intel UHD 620: Jeden DisplayPort: Wspólny system pamięć: Intel Core i8 / i3 / i5 ósmej generacji
UWAGA: Aby uzyskać najlepszą wydajność, użyj oddzielnego wyjścia karty.
Karta graficzna Intel UHD 630: Jeden DisplayPort: Wspólny system pamięć: Intel Core i9k / i5k / i7k dziewiątej generacji
UWAGA: Najlepiej użyj oddzielnego wyjścia karty wydajność.

Audio

Tabela 12. Specyfikacje audio
Opis: Wartości
Typ: Zintegrowany dźwięk 7. 1-kanałowy z obsługą S / PDIF
Kontroler: Realtek ALC3861
Interfejs wewnętrzny: Dźwięk wysokiej jakości
Interfejs zewnętrzny: Wyjście 7. 1-kanałowe, wejście mikrofonowe, słuchawki stereo i złącze combo zestawu słuchawkowego

Przechowywanie

Komputer obsługuje jedną z następujących specyfikacji:

 • Jeden dysk U. 2 i dwa 2. 5-calowe dyski twarde
 • Jeden dysk SSD M. 2 2242/2260/2280, jeden 3. 5-calowy dysk twardy i dwa 2. 5-calowe dyski twarde
 • Jeden 3. 5-calowe dyski twarde

UWAGA: Podstawowy dysk komputera różni się w zależności od konfiguracji pamięci masowej.
W przypadku komputerów:

 • w przypadku dysku U. 2 dysk U. 2 jest dyskiem podstawowym
 • w przypadku dysku M. 2 dysk M. 2 jest dyskiem podstawowym.
 • bez dysku U. 2 i M. 2 dysk 3. 5-calowy jest dyskiem podstawowym.

Tabela 13. Przechowywanie Specyfikacje

Typ składowania: Typ interfejsu: Pojemność
Dwa 2. 5-calowe dyski twarde:
SATA AHCI 6 Gb / s: Aż do 2 TB
Jeden 3. 5-calowy dysk twardy: SATA AHCI 6 Gb / s: Aż do 1 TB
Dwa dyski półprzewodnikowe M. 2 2242/2260/2280:
* SATA AHCI 6 Gb / s
* PCIe NVMe do 32 Gb / s: Aż do 1 TB
Jeden dysk U. 2: PCIe NVMe do 32 Gb / s (dysk U. 2): Do 280 GB
Jeden płaski napęd 9. 5 mm do napędu DVD +/- RW lub Blueray: SATA 1. 5 Gb / s: Nie dotyczy

Moce znamionowe

Tabela 14. Moc znamionowa
Opis:
Wartości
Objętość wejściowatage: 100 VAC do 240 VAC
Częstotliwość wejściowa: 50 Hz do 60 Hz
Zakres temperatur:
Operacyjny: 5 ° C do 50 ° C (41 ° F do 122 ° F)
Przechowywanie: -40 ° C do 70 ° C (-40 ° F do 158 ° F)
Typ 460 W 850 W.
Prąd wejściowy (maksymalny) 8A 10A
Prąd wyjściowy (ciągły) 3. 3V/17A, 5V/25A, 12VA/18A, 12VB/16A, 12VC/8A, 5Vaux/3A & 3. 3V / 20A, 5V / 20A, 12VA / 32A, 12VB / 48A, 12VD / 16A, -12V / 0. 5A, 5Vaux / 4A
Znamionowa moc wyjściowatage 3. 3 V, 5 V, 12 V A, 12 VB, 12 V C, 5 Vaux & 3. 3 V, 5 V, 12 V A, 12 VB, 12 V D, -12 V, 5 Vaux

Środowisko komputerowe

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: Gl zgodnie z definicją w ISA-S71. 04-1985
Tabela 15. Środowisko komputera.
: Działanie:  Przechowywanie
Zakres temperatur: 5 ° C do 35 ° C (41 ° F do 95 ° F): –40 ° C do 65 ° C (40 ° F do 149 ° F)
Wilgotność względna (maksymalna): 10% do 90% (bez kondensacji) 0% do 95% (bez kondensacji)
Wibracje (maksymalne): 0. 26 GRMS 1. 30 GRMS
Wstrząs (maksymalny): 40 G przez 2 ms ze zmianą prędkości 20 cali / s (51 cm / s) †: 105 G przez 2 ms ze zmianą prędkości 52. 5 cala / s (133 cm / s) ‡
Wysokość (maksymalna): Od –15. 2 do 3, 048 m (od –50 do 10, 000 XNUMX stopy): Od –15. 2 do 10, 668 50 m (od –35, 000 do XNUMX XNUMX stóp)

* Mierzone za pomocą przypadkowego widma drgań, które symuluje środowisko użytkownika.
Mierzone za pomocą 2 ms pół-sinusoidalnego impulsu, gdy dysk twardy jest używany.
Mierzone za pomocą pół-sinusoidalnego impulsu 2 ms, gdy głowica dysku twardego znajduje się w położeniu spoczynkowym.

Uzyskiwanie pomocy i kontakt z firmą Alienware

Zasoby samopomocy

Informacje i pomoc dotyczące produktów i usług Alienware można uzyskać, korzystając z następujących zasobów samopomocy online:
Tabela 16. Produkty Alienware i zasoby samopomocy online
Zasoby samopomocy: Lokalizacja zasobów
Informacje o produktach i usługach Alienware: www. alienware. com
Porady:
Skontaktuj się z pomocą: W wyszukiwarce Windows wpisz Skontaktuj się z pomocą techniczną, i naciśnij Enter.
Pomoc online dla systemu operacyjnego: www. com/support/windows
www. com/support/linux
Informacje dotyczące rozwiązywania problemów, podręczniki użytkownika, instrukcje konfiguracji, specyfikacje produktów, blogi pomocy technicznej, sterowniki, oprogramowanie aktualizacje i tak dalej: www. com/gamingservices
Obsługa VR:
Filmy przedstawiające szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi komputera: www. com/alienwareservices

Kontakt z firmą Alienware

Aby skontaktować się z firmą Alienware w sprawie sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta, zobacz . jpg"/> UWAGA: Dostępność zależy od kraju i produktu, a niektóre usługi mogą być niedostępne w Twoim kraju. jpg"/> UWAGA: Jeśli nie masz aktywnego połączenia z Internetem, możesz fi ©?? informacje kontaktowe dotyczące zakupu faktura, list przewozowy, rachunek lub katalog produktów firmy Dell.

Alienware Aurora R8 - podręcznik konfiguracji i danych technicznych - Zoptymalizowany PDF
Alienware Aurora R8 - podręcznik konfiguracji i danych technicznych - Oryginalny plik PDF

Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Dewalt Dw820 Xd

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Dewalt Dw820 Xd

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Dewalt Dw820 Xd