Podstawy, zarządzanie i podręcznik Oam Frigidaire Cglgfz86gcc

Podstawy zarządzania odnosi się do podstawowych zasad i procedur zarządzania, które należy stosować w celu zarządzania każdą organizacją. OAM Frigidaire Cglgfz86gcc jest podręcznikiem, który zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące podstaw zarządzania i wytycznych dotyczących tego, jak firma powinna być zarządzana. Podręcznik ten zawiera informacje na temat zasad zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansami, zarządzania projektami i wytycznych dotyczących wszelkich aspektów zarządzania firmą. Podręcznik ten odgrywa kluczową rolę w procesie zarządzania, ponieważ umożliwia zarządzającym zrozumienie zasad zarządzania i wykorzystanie ich w praktyce.

Ostatnia aktualizacja: Podstawy, zarządzanie i podręcznik Oam Frigidaire Cglgfz86gcc

Regularna konserwacja gwarantuje bezproblemowe działanie. Ponadto zapewnia pranie wolne od bakterii i przykrych zapachów. Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, które pomogą w zachowaniu czystości I zdrowia.

Funkcja czyszczenia bębna pralki ładowanej od przodu

Pralki ładowane od przodu Samsung mają skuteczne funkcje czyszczenia bębna ECO DRUM CLEAN i ECO DRUM CLEAN+, które wspomagają usuwanie kurzu i bakterii z wnętrza bębna. Co pewną liczbę cykli prania pralka będzie przypominać Ci za pomocą migającej lampki o konieczności wyczyszczenia bębna.

Uwaga:

 • Panel sterowania w Twoim modelu lodówki może wyglądać inaczej.
 • Na ilustracji jest przedstawiony przykład w języku angielskim, ale dostępna jest też wersja w Twoim języku.

Funkcja ECO DRUM CLEANKliknij, aby rozszerzyć

Funkcja ECO DRUM CLEAN pomaga w automatycznym czyszczeniu pralki, usuwając pleśń, która może narastać w bębnie. Zaleca się regularne używanie tego programu, aby oczyścić bęben z bakterii. W jego trakcie woda jest podgrzewana do temperatury między 60°C a 70°C oraz dodatkowo zostaje wyczyszczona gumowa uszczelka drzwiczek.

Program ECO DRUM CLEAN praktycznie nie wymaga użycia żadnego środka czyszczącego.

Jak korzystać z funkcji ECO DRUM CLEAN

Krok 1. Naciśnij przycisk Power.
Krok 2. Na wyświetlaczu wybierz program ECO DRUM CLEAN.
Krok 3. Zamknij drzwiczki i naciśnij przycisk Start/Pause.

Uwaga: W programach ECO DRUM CLEAN i ECO DRUM CLEAN+ NIE MOŻNA UŻYWAĆ zwykłego detergentu do prania.

Funkcja ECO DRUM CLEAN+

Funkcja ECO DRUM CLEAN+, podobnie jak program ECO DRUM CLEAN, także utrzymuje pralkę w czystości, zwiększając jej wydajność, zmniejszając liczbę usterek wymagających naprawy oraz wydłużając okres eksploatacji urządzenia. Przy jej użyciu także można wyczyścić bęben bez zastosowania środka czyszczącego.

Funkcja ECO DRUM CLEAN+ co 40 cykli prania przypomina za pomocą migającej lampki o konieczności wyczyszczenia bębna. (Zaleca się regularne korzystanie z funkcji ECO DRUM CLEAN+. W przypadku wystąpienia alarmu należy także wyczyścić filtr odpadków. )

Jak korzystać z funkcji ECO DRUM CLEAN+
Krok 1. Naciśnij przycisk Power, aby włączyć pralkę.
Krok 2. Wybierz program ECO DRUM CLEAN+.
Krok 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Start/Pause (przytrzymaj, aby uruchomić). com/is/image/samsung/assets/pl/support/home-appliances/wyprobuj-funkcje-i-sekcje-czyszczenia-pralki-ladowanej-od-przodu/eco-drum-clean-plus-function. png? $ORIGIN_PNG$" alt="korzystanie z funkcji eco durm clean plus" src="https://images. png? $ORIGIN_PNG$"/>

 • Program ECO DRUM CLEAN nie wymaga użycia żadnego środka czyszczącego. (W programach ECO DRUM CLEAN i ECO DRUM CLEAN+ NIE MOŻNA UŻYWAĆ zwykłego środka czyszczącego. )
 • Pozostałości środków chemicznych w bębnie mogą zniszczyć pranie lub bęben pralki.
 • Ponadto nigdy nie należy włączać programu ECO DRUM CLEAN+, gdy w pralce znajduje się pranie. Może to spowodować zniszczenie prania lub uszkodzenie pralki.
 • Informacje o przypomnieniu funkcji ECO DRUM CLEAN+

 • W zależności od modelu funkcja ECO DRUM CLEAN+ przypomina o sobie za pomocą ikony lub lampki LED.
 • Jeśli jest to ikona, zaświeca się ona na panelu sterowania.
 • Jeśli jest to lampka LED, zaświeca się ona obok funkcji ECO DRUM CLEAN+ lub w obszarze opcji panelu sterowania.
 • Funkcja ECO DRUM CLEAN+ co 40 cykli prania przypomina za pomocą migającej lampki o konieczności wyczyszczenia bębna. Zaleca się regularne korzystanie z funkcji ECO DRUM CLEAN+.
 • Gdy lampka przypominająca zacznie migać, można ją ignorować jeszcze przez sześć kolejnych cykli prania. Od siódmego cyklu przypomnienie zniknie i pojawi się ponownie po kolejnych 40 praniach.
 • Nawet po zakończeniu ostatniego procesu może pozostać informacja „0”. 
 • Aby sprawdzić liczbę cykli zarejestrowaną przez funkcję ECO DRUM CLEAN+, należy nacisnąć przycisk Power. Nie spowoduje to zatrzymania ani wyłączenia pralki, a jedynie wyświetlenie liczby cykli.
 • Nawet jeśli 0 nie zniknie, pralka działa normalnie.
 • Ze względów higienicznych zaleca się regularne włączanie tego programu.
 • Informacje o częściach pralki, które wymagają czyszczenia

  Uwaga: Twoja pralka może się różnić od pokazywanego modelu.

  Instrukcja czyszczenia uszczelki drzwiczek

  Należy sprawdzać gumowe uszczelnienie wokół otworu do ładowania pralki. W jego załamaniach może gromadzić się woda, co sprzyja wzrostowi pleśni. Po oczyszczeniu uszczelnienia za pomocą miękkiej szczotki i ręcznika kuchennego należy pozostawić otwarte drzwiczki pralki, aby dokładnie wyschła.

 • Otwórz drzwiczki pralki i wyjmij z niej wszystkie ubrania lub inne artykuły.
 • Sprawdź, czy na szarej uszczelce między drzwiczkami i koszem nie ma żadnych plam.
 • Odciągnij uszczelkę, aby sprawdzić, czy pod spodem nie znajdują się żadne obce przedmioty.
 • Wytrzyj uszczelkę miękką szczotką, ręcznikiem kuchennym lub wilgotną szmatką.
 • Jako detergentu do czyszczenia można użyć wybielacza na bazie chloru zmieszanego z ciepłą wodą z kranu.
 • Wytrzyj obszar uszczelnienia za pomocą szmatki zwilżonej roztworem.
 • Po zakończeniu czyszczenia dokładnie wytrzyj obszar suchą szmatką i pozostaw do wyschnięcia.
 • W trakcie dłuższego czyszczenia należy założyć rękawiczki ochronne oraz postępować zgodnie z instrukcjami producenta wybielacza.
 • Użycie wybielacza na bazie chloru lub innego środka czyszczącego może spowodować wypaczenie uszczelki drzwiczek.
 • Czyszczenie szuflady na detergent

  Krok 1.  Naciśnij dźwignię zwalniającą i, trzymając ją, wysuń szufladę z pralki. com/is/image/samsung/assets/pl/support/home-appliances/wyprobuj-funkcje-i-sekcje-czyszczenia-pralki-ladowanej-od-przodu/detergent-drawer-cleaning-1. png? $ORIGIN_PNG$" alt="trzymanie dźwigni wewnątrz szuflady i otwieranie" src="https://images. png? $ORIGIN_PNG$"/>

  Krok 2.  Wyczyść elementy szuflady za pomocą miękkiej szczotki pod bieżącą wodą. com/is/image/samsung/assets/pl/support/home-appliances/wyprobuj-funkcje-i-sekcje-czyszczenia-pralki-ladowanej-od-przodu/detergent-drawer-cleaning-2. png? $ORIGIN_PNG$" alt="wyczyść elementy szuflady" src="https://images. png? $ORIGIN_PNG$"/>

  Krok 3. Wyczyść wnękę szuflady za pomocą miękkiej szczotki. com/is/image/samsung/assets/pl/support/home-appliances/wyprobuj-funkcje-i-sekcje-czyszczenia-pralki-ladowanej-od-przodu/detergent-drawer-cleaning-3. png? $ORIGIN_PNG$" alt="wyczyść wnękę szuflady" src="https://images. png? $ORIGIN_PNG$"/>

  Krok 4. Włóż zbiornik na detergent w płynie z powrotem do szuflady. Wsuń szufladę na miejsce, aby ją zamknąć. com/is/image/samsung/assets/pl/support/home-appliances/wyprobuj-funkcje-i-sekcje-czyszczenia-pralki-ladowanej-od-przodu/detergent-drawer-cleaning-4. png? $ORIGIN_PNG$" alt="włóż zbiornik na detergent w płynie z powrotem do szuflady" src="https://images. png? $ORIGIN_PNG$"/>

 • Szuflada na detergent w Twoim modelu pralki może wyglądać inaczej.
 • Aby usunąć pozostałości detergentu, włącz program RINSE+SPIN z pustym bębnem.
 • Jak czyścić filtr sitkowy na wężu do wody

  Aby uniknąć problemów z doprowadzeniem i odprowadzeniem wody, raz lub dwa razy do roku należy czyścić filtr sitkowy węża do wody. Urządzenie zawiera dwa typy filtrów. Jeden znajduje się wewnątrz węża do wody, a drugi, filtr odpadków, jest zlokalizowany na dole pralki. 

  Krok 1. Odkręć śrubę mocującą wąż i wyjmij filtr sitkowy. com/is/image/samsung/assets/pl/support/home-appliances/wyprobuj-funkcje-i-sekcje-czyszczenia-pralki-ladowanej-od-przodu/cleaning-mesh-filter-1. png? $ORIGIN_PNG$" alt="odkręć śrubę mocującą wąż i wyjmij filtr sitkowy" src="https://images.  Za pomocą szczypców delikatnie wyjmij filtr z końcówki węża. com/is/image/samsung/assets/pl/support/home-appliances/wyprobuj-funkcje-i-sekcje-czyszczenia-pralki-ladowanej-od-przodu/cleaning-mesh-filter-2. png? $ORIGIN_PNG$" alt="delikatnie wyjmij filtr sitkowy z węża" src="https://images. png? $ORIGIN_PNG$"/>

  Krok 3. Przepłucz filtr wodą. Dodatkowo wyczyść także gwintowaną złączkę wewnątrz i na zewnątrz. com/is/image/samsung/assets/pl/support/home-appliances/wyprobuj-funkcje-i-sekcje-czyszczenia-pralki-ladowanej-od-przodu/cleaning-mesh-filter-3. png? $ORIGIN_PNG$" alt="wypłucz filtr wodą" src="https://images. png? $ORIGIN_PNG$"/>

  Krok 4. Włóż filtr z powrotem na miejsce. com/is/image/samsung/assets/pl/support/home-appliances/wyprobuj-funkcje-i-sekcje-czyszczenia-pralki-ladowanej-od-przodu/cleaning-mesh-filter-4. png? $ORIGIN_PNG$" alt="włóż filtr z powrotem na miejsce" src="https://images. png? $ORIGIN_PNG$"/>

  Krok 5. Przykręć wąż z powrotem do pralki. com/is/image/samsung/assets/pl/support/home-appliances/wyprobuj-funkcje-i-sekcje-czyszczenia-pralki-ladowanej-od-przodu/cleaning-mesh-filter-5. png? $ORIGIN_PNG$" alt="przykręć wąż z powrotem" src="https://images. png? $ORIGIN_PNG$"/>Jak czyścić filtr zanieczyszczeń

  Aby zapobiec zatkaniu filtra zanieczyszczeń, zaleca się czyszczenie 5 lub 6 razy w roku.

  Krok 1. Otwórz osłonę filtra zanieczyszczeń. com/is/image/samsung/assets/pl/support/home-appliances/wyprobuj-funkcje-i-sekcje-czyszczenia-pralki-ladowanej-od-przodu/cleaning-debris-filter-1. png? $ORIGIN_PNG$" alt="otwórz osłonę filtra zanieczyszczeń" src="https://images. png? $ORIGIN_PNG$"/>

  Krok 2. Usuń biały korek odpływu z awaryjnego węża odpływowego i spuść wodę do odpowiedniego pojemnika. com/is/image/samsung/assets/pl/support/home-appliances/wyprobuj-funkcje-i-sekcje-czyszczenia-pralki-ladowanej-od-przodu/cleaning-debris-filter-2. png? $ORIGIN_PNG$" alt="wyjmij korek i spuść wodę" src="https://images. png? $ORIGIN_PNG$"/>

  Krok 3. Gdy woda przestanie płynąć z węża odpływu zapasowego, wyjmij filtr zanieczyszczeń, obracając go w lewo i pociągając do siebie. com/is/image/samsung/assets/pl/support/home-appliances/wyprobuj-funkcje-i-sekcje-czyszczenia-pralki-ladowanej-od-przodu/cleaning-debris-filter-3. png? $ORIGIN_PNG$" alt="gdy woda przestanie płynąć, wyjmij filtr zanieczyszczeń, obracając go w lewo" src="https://images. png? $ORIGIN_PNG$"/>

  Krok 4. Wyczyść filtr zanieczyszczeń za pomocą miękkiej szczotki. com/is/image/samsung/assets/pl/support/home-appliances/wyprobuj-funkcje-i-sekcje-czyszczenia-pralki-ladowanej-od-przodu/cleaning-debris-filter-4. png? $ORIGIN_PNG$" alt="wyczyść filtr odpadków za pomocą miękkiej szczotki" src="https://images. png? $ORIGIN_PNG$"/>

  Krok 5.  Obejrzyj i wyczyść filtr, a następnie zainstaluj go z powrotem, wkładając na miejsce i przekręcając w prawo. Następnie z powrotem włóż korek zapasowego węża odpływowego. com/is/image/samsung/assets/pl/support/home-appliances/wyprobuj-funkcje-i-sekcje-czyszczenia-pralki-ladowanej-od-przodu/cleaning-debris-filter-5. png? $ORIGIN_PNG$" alt="z powrotem zainstaluj filtr, wkładając go na miejsce i obracając w prawo" src="https://images. png? $ORIGIN_PNG$"/>

  Krok 6.  Załóż osłonę z powrotem, wkładając ją w otwory na dole panelu dostępu i popychając lub składając ją do góry. com/is/image/samsung/assets/pl/support/home-appliances/wyprobuj-funkcje-i-sekcje-czyszczenia-pralki-ladowanej-od-przodu/cleaning-debris-filter-6. png? $ORIGIN_PNG$" alt="Zainstaluj osłonę z powrotem" src="https://images. png? $ORIGIN_PNG$"/>

 • Aby otworzyć osłonę filtra zanieczyszczeń, można włożyć monetę lub klucz w otwór nad panelem dostępu i delikatnie ją podważyć.
 • Przed otwarciem pod osłonę podłóż ręcznik lub postaw miskę, aby zapobiec rozlaniu się wody na podłogę.
 • Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

  Dziękujemy za twoją opinię

  Inne urządzenia sterowane

  zdalnie mogą zakłócać sygnał.

  Nie należy używać tego typu

  urządzeń w pobliżu płyty

  grzejnej, jeśli włączono funkcję

  Hob²Hood.

  Okapy kuchenne z funkcją Hob²Hood

  Pełną ofertę okapów kuchennych

  współpracujących z tą funkcją można

  7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

  OSTRZEŻENIE!

  Patrz rozdział dotyczący

  bezpieczeństwa.

  7. 1 Informacje ogólne

  • Czyścić płytę grzejną po każdym użyciu.

  • Zawsze używać naczyń z czystym dnem.

  • Zarysowania lub ciemne plamy na

  powierzchni nie mają wpływu na działanie

  płyty grzejnej.

  • Stosować odpowiednie środki

  przeznaczone do czyszczenia

  powierzchni płyty grzejnej.

  • Użyć specjalnego skrobaka do szkła. 2 Czyszczenie płyty grzejnej

  • Usuwać natychmiast: stopiony plastik,

  folię, cukier oraz zabrudzenia z potraw

  8. ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW

  8. 1 Co zrobić, gdy...

  Problem

  Nie można uruchomić piekarnika

  ani nim sterować.

  298

  POLSKI

  znaleźć w naszej witrynie internetowej dla

  klientów. Okapy kuchenne AEG

  współpracujące z tą funkcją muszą posiadać

  • Usunąć, gdy płyta grzejna

  • Usuwanie metalicznych, połyskliwych

  Możliwa przyczyna

  Piekarnika nie podłączono do zasila‐

  nia lub podłączono nieprawidłowo.

  .

  zawierających cukier. W przeciwnym razie

  zabrudzenia mogą spowodować

  uszkodzenie płyty grzejnej. Uważać, aby

  się nie oparzyć. Użyć specjalnego

  skrobaka, przykładając go pod ostrym

  kątem do szklanej powierzchni i

  przesuwając po niej ostrzem.

  wystarczająco ostygnie: ślady osadu

  kamienia i wody, plamy tłuszczu,

  metaliczne odbarwienia. Przetrzeć płytę

  grzejną wilgotną szmatką z dodatkiem

  delikatnego detergentu. Po

  wyczyszczeniu wytrzeć płytę grzejną do

  sucha miękką szmatką.

  przebarwień: użyć wodnego roztworu

  octu i wyczyścić szklaną powierzchnię

  wilgotną szmatką.

  Środek zaradczy

  Sprawdzić, czy piekarnik podłączono

  prawidłowo do zasilania.

  • Pralka AEG Lavamat 41270 - nie startuje

   Ponieważ spędziłem sporo czasu nad znalezieniem przyczyny problemu chcę opisać rozwiązanie, może komu się przyda.Problem:Pralka AEG Lavamat 41270 (podejrzewam że dotyczy większości pralek tej marki) po wybraniu dowolnego programu i wciśnięci przycisku start pralka nie podejmuje żadnej akcji. Miga...

   AGD Użytkowy 27 Sty 2013 17:55Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 12774

  • AEG Lavamat 70630-W 9140021320 - nie pierze, zawiesza się

   Witamjestem posiadaczem pralki AEG Lavamat 70630-w kod PCN 914002132 01problem z nią jest taki, że zawiesza się i nie pierze.Pralka załącza się, kontrolki się zapalają, po wybraniu dowolnego(każdego) programu poprawnie wyświetla czas trwania i i funkcje, lecz po wciśnięciu klawisza start słychać...

   20 Cze 2013 08:35Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3495

   aeg lavamat 46000 nie startuje pranie, nie blokuje pokrywy kod błędu err

   Witam,Mam problem z pralka aeg lavamat 46000 pralka ma 3 lata i nagle przestała działac załączają się programy i wszystko niby działa ok ale gdy nacisnę przycisk start to mruga żóte światełko kilka razy i komunikat err, nie działa jedynie kontrolka zamykania pokrywy...

   AGD Początkujący 22 Kwi 2011 05:53Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3128

   AEG Lavamat L87680FLP - Nie włącza się

   Pralka AEG LAVAMAT L87680FLPPodczas prania wyłączyła się i nie można jej uruchomić. Wygląda tak jakby nie było napięcia. Panel wyświetlacza nie działa. Oczywiście sprawdziłem bezpieczniki w mieszkaniu i wszystkie są ok. Napięcie w gniazdku również jest i po podłączeniu innego urządzenia do tego gniazda...

   AGD Pralki, Suszarki 30 Cze 2019 21:53Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 1386

   Pralka AEG Lavamat 64630 potrzebny service code.

   Potrzebuje service code do tej pralki.Klient wszedł w tryb serwisowy pralki i pozmieniał ten kod no i pralka nie działa.Dane pralki:AEG LAVAMAT 64630645 262 640Proszę o pomoc.

   10 Kwi 2012 15:34Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3863

   [Sprzedam] pralkę AEG Lavamat 41270

   Sprzedam pralkę najlepiej w całości. AEG Lavamat używana od 5 lat - raz serwisowana - wymiana modułu. Pralka w stanie dostatecznym z wadą a mianowicie pierze zatrzymuje się na dłuższą chwilę później znowu zaczyna prać. Dzieje się to w różnym czasie na różnych programach. Próbowałem odczytać błędy z podanymi...

   AGD Bazar 09 Paź 2012 09:09Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 906

   AEG LAVAMAT 1045 E UPDATE - Sprawdzenie podzespołów - tryb serwisowy

   No niestety - to inny model pralki, powyzszy topic widziałem ale sposób tam przedstawiony nie działa w pralce AEG LAVAMAT 1045 E UPDATE.Okazało się, że źle był dopięty przewód do grzałki i pralka zatrzymywała sie w trakcie autotestu.

   26 Lut 2016 18:52Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2328

   Pralka AEG Lavamat 1046 EL - nie startuje

   Witam!Kupiłam pralkę AEG Lavamat 1046 EL. Usunęłam bolce zabezpieczające (bęben się obraca bez problemu), podłączyłam wodę (na pewno tam jest, choć może za nisko jak na tą pralkę, bo 10 cm od podłogi mam poprowadzone rury) i nie startuje. Woreczków żadnych, folii i styropianu nie ma pod spodem. Sprawdzałam...

   28 Sie 2008 12:04Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3302

   AEG Lavamat 62610. Pralka pierze do okreslonego czasu.

   Witam mam pralkę AEG Lavamat 62610. Jednak od pewnego czasu gdy pralka pierze zatrzymuje się gdy do końca prania zostało 20minut. Później muszę wyłączyć pralkę i ręcznie włączyć wirowanie i odpompowanie aby dokończyć pranie. pralka ma też czasem problem z wirowaniem... Gdy je włączę to po prostu nic...

   25 Lis 2010 21:18Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3294

   AEG Lavamat 240 - Pralka nie zaczyna prania, tylko cyka

   Znienacka przestała działać pralka AEG Lavamat 240. Po uruchomieniu cyka tylko programator i nic się nie dzieje - trochę wody do środka się nalało i pralka nie potrafi się uruchomić. Jakieś podpowiedzi? Pralkę już kiedyś rozbierałem z uwagi na problem z wirowaniem ale tym razem nie wiem od czego zacząć.

   AGD Retro 21 Cze 2014 17:11Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 4743

   AEG Lavamat Turbo-Programator przestawia się sam w pralce

   W mojej pralko suszarce AEG Lavamat Turbo po włączeniu dowolnego programu, po kilkunastu sekundach programator przestawia się na SCHLEUDERN, zmienia czas na 3 min., nie wiruje, nie pobiera wody, pompuje tylko i takim pompowaniem kończy ten przestawiony program. Dokładnie to jest tak, że jak...

   08 Sie 2016 09:50Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 738

   AEG Lavamat 62610-Silnik SOLE typ 20584 428 - jak podłączyć cewki stojana

   Pilnie potrzebuję pomocy. Rozebrałem silnik sole (tabliczka na foto) w celu wymiany uszkodzonego łożyska, nie zwróciłem uwagi, jak są podłączone przewody do uzwojenia stojana w silniku. Proszę o instrukcję, jak poprawnie podłączyć uzwojenia stojana w tym silniku, będzie on nadal pracować w pralce...

   27 Gru 2016 14:58Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1158

   AEG lavamat 41270 po czyszczeniu calgonem przestała wirować

   Zamknąłem temat tej pralki, gdyż dostałem podpowiedź adresu Autoryzowanego serwisu sprzętu AEG.Pracownik autoryzowanego serwisu AEG przyszedł, zobaczył, rozłożył ręce i poszedł w długą! Za trudne dla niego. A pralka jak nie działała, tak nie działa. Prawdopodobnie rozprogramowała się, ale nie ma dla...

   07 Cze 2008 11:48Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 6365

   Pralka AEG Lavamat 240 brak reakcji po załączeniu

   Moja pralka Lavamat 240 nagle przestała działać, po włączeniu (podciągnięciu pokrętła programatora do góry) nic się nie dzieje, nie świeci się lampka kontrolna. Wcześniej pralka pracowała idealnie, nie było z nią żadnych problemów. Na początek sprawdziłem gniazdko i przewód, ale są OK. Gdzie...

   22 Maj 2010 13:18Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3468

   Pralka AEG LAVAMAT 64130-W NIEMIECKA PNC: 914 002 291 00 Jaki kod modułu?

   Posiadam pralkę zakupioną w Niemczech, dane jak w temacie.Czy zna ktoś może kod do zaprogramowania pralki w trybie serwisowym?Na module nie ma niestety nalepki z tym kodem.Wyskoczył mi w pralce kod E90Co dziwne po wyłączeniu z zasilania i ponownym włączeniu pralka działa normalnie przez minutę...

   07 Sie 2011 20:08Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3429

   AEG Lavamat L1245EL coraz częściej zacina się na wirowaniu, jaki powód?

   Pralka w ustawieniu na 69 minut prania zatrzymuje się na 14 i nie odwirowuje wody. Nawet gdy zatrzymam program i chcę ustawić na samo wirowanie jest zablokowana, inne programy również. Gdy wyłączę ja z prądu na jakiś czas i ponownie włączę, to mogę ustawić na wirowanie i działa do zakończenia programu....

   16 Mar 2018 10:57Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1284

   Pralka AEG lavamat 70530 updat - Pytanie / porada

   Witam, mam pytanie odnośnie tej pralki z czystej ciekawości, chciałbym się dowiedzieć coś więcej o systemie w tej pralce mianowicie, wirowanie z wodą podczas płukania. Zauważyłem, że działa tylko na programie bawełna, ale nie zawsze od czego to zależy że raz wiruje z wodą a raz nie??? zauważyłem...

   20 Sie 2013 10:44Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 735

   AEG Lavamat 47280 błąd E20 - potrzebna serwisówka

   Nie kwestionuję tego, że koledzy są fachowcami. Chciałbym tylko zrozumieć dlaczego tak jest, że przy normalnej pracy nie działa, a przy wymuszonej działa. I działa także "na sucho". Nie problem iść do sklepu i wydać kasę.

   31 Gru 2014 18:42Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 5313

   Pralka AEG Lavamat 41080 - przerywa pracę i wraca do początku programu.

   Po wyborze programu i naciśnięciu start pralka zaczyna pracę i w losowym odstępie czasu ją przerywa. Na wyświetlaczu w momencie przerwy nic nie przygasa, zegar automatycznie wskakuje na czas początkowy i miga dioda start/pauza, nic wtedy nie reaguje, trzeba wyłączyć pralkę i jeszcze raz włączyć. W trybie...

   17 Wrz 2020 16:39Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 897

   AEG Lavamat 41250 - Nr prod. 913729281, części zamienne

   Dzięki za odpowiedzi. Po zamontowaniu już nie ma wybijania bezpiecznika. Jednak pralka nie działa, po włączeniu do sieci i ustawieniu programatora naciskając start nic się nie dzieje, brak odgłosu zadziałania blokady elektromagnetycznej pokrywy. Jak ewentualnie zmostkować na trzech konektorach wtyku...

   12 Gru 2022 13:20Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 288

   AEG Lavamat 4780 - tajemniczy przełącznik

   Witam wszystkichW w. w pralce na tylnej ściance, z prawej strony patrząc od przodu, znajduje się plastykowy badziewiasty przełącznik suwakowy. Sprawdziłem, że powoduje on zwarcie, lub rozwarcie styków, od których kabelki biegną do modułu elektronicznego. Przełacznik jest na niewielki prąd 0. 15A. Nie...

   15 Wrz 2004 15:26Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1984

   AEG Lavamat 4780 turbo sensortronic

   Dzięki za pomoc, już grzanie działa.Usterka prozaiczna, a w zasadzie moja pomyłka. Dzięki "konkie" za naprowadzenie. Po prostu zamieniłem przewody na grzałce, ten cienki biały i nie było informacji dla modułu o załączeniu grzałki.Rozbierałem tą pralkę doszczętnie, bo wymieniałem lewe łożysko od...

   09 Sty 2006 10:05Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1958

   Pralka AEG Lavamat 6250 - nie wylewa wody

   Proponuję sprawdź na krótko pompę czy dobrze działa?Jak nie będzie chciała zadziałać to napewno na oś nawinęła się gumką lubinne przedmioty, które blokują pracę silnika pompy.Pozdrawiam

   14 Sty 2007 21:20Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3472

   Pralka AEG Lavamat 64600 - nie pobiera wody

   pralka AEG lavamat 64600 po włączeniu zachowuje się tak jakby chciała wypompowywać wodę (przez ok. 4 sekundy) potem nie dzieje się już zupełnie nic (nie pierze). Co to może być za usterka?Proszę o podpowiedzi.

   05 Lut 2007 20:44Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4306

   Pralka AEG Lavamat 70340 - pełen zbiornik wody

   Witam specjalistów i proszę o pomoc w zdiagnozowaniu tego sprzętu.Awaria objawiła się w ten sposób że pralka nabrała pełny bęben wody i zaczęła przeciekać. Została wyłączona z gniazdka i po usunięciu wody przez otwarcie drzwi, nie dała się ponownie uruchomić.Podejrzewałem presostat, jednak okazało...

   31 Maj 2008 18:50Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2243

   Pralka AEG Lavamat 41270 słabo podgrzewa wodę

   Zgodnie z sugestią sprawdziłem grzałkę jeszcze raz, tym razem podłączając ją bezpośrednio do zasilania i podgrzewając wodę w naczyniu. Okazało się, że jednak nie zawsze działa. Czasem nie chciała w ogóle podgrzewać wody w naczyniu, pomagało delikatne ostukanie grzałki lub zmiana jej położenia. Prawdopodobnie...

   21 Sty 2009 16:33Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2352

   AEG Lavamat 16810 Udate skraca czas prania do 3 minut

   Mam problem z pralkosuszarką AEG Lavamat 16810.Skraca czas prania niezależnie od programu do 3 min. Z trybu serwisowego odczytałem błąd E85. Problem wg forum dotyczy pompy cyrkulacyjnej lub jej sterowania lub niedrożności przewodów w jej obwodzie. pompa jest sprawna, przewody drożne a na...

   22 Lip 2009 07:35Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2975

   Jaka pralka bezawaryjna do 1500zł Electrolux czy AEG Lavamat

   Bo na Ceneo Electrolux ma opłacone opinie:DJak poczytasz sobie więcej to zauważysz, że każda opinia ma max gwiazdek i pralka w ogóle naj, przy jednym modelu doszło do tego że jakiś gość cytował ludzi z elektrody, tym którym nawalił Bosch i dopisywał - kupiłem pralkę dobrej firmy dlatego nie dzieją...

   AGD Co kupić? 14 Lis 2011 15:58Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 42511

   Pralka AEG lavamat 6410 - błąd E50

   Tak wiem dlatego sprawdzałem szczotki ale dziwne jest, że zatrzymuje się zawsze gdy pompka zacznie wypompowywać wodę? dlaczego? a jak po kilku razach wreszcie wypompuje to dalej pranie się posuwa i silnik działa. To naprawdę dziwny objaw, Nie chce się mi wylutowywać przekaźników ale chyba nie mam...

   30 Wrz 2010 07:14Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 8981

   AEG LAVAMAT 46000 - błąd EF0

   Mam problem z działaniem pralki polegający na tym, że w przypadku (tak podejrzewam) użycia każdego programu, praca pralki kończy się kodem błędu EF0.Pralka działa poprawnie przez cały cykl prania (pompuje/wypompowuje wodę, wiruje, pierze) i w momencie, kiedy kończy się cykl prania (mruga dioda...

   19 Lip 2011 12:09Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 4199

   AEG lavamat 42030 el - nie startuje

   Okazało się, że ten błąd związany jest z awarią blokady. Po wymianie działa jak dawniej.

   10 Wrz 2012 10:47Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1629

   AEG Lavamat 6685EX - Błąd EF0 / EF3 nawet bez wody!

   Heh, gdyby odłączony czujnik w pozycji "sucho" był zwarty, to po odłączeniu błąd pojawiałby się od razu, a nie na końcu prania. Poza tym sprawdziłem jak działa zanim zdecydowałem się go odłączyć. To tylko łącznik dwóch przewodów.

   19 Gru 2012 20:47Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5526

   Pralka AEG LAVAMAT 74850A nie dziala

   Pralka nie dziala. Po zaladowaniu prania, wbraniu programu pralka sie zalacza, nastepnie dziala przez 2-3 minuty i staje. Czerwona dioda obok przycisku start/pauza mruga.Co sie dzieje?

   27 Kwi 2014 18:20Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 717

   Pralka AEG LAVAMAT 70330 - Gaśnie czerwony kluczyk.

   Witam.Mam problem z pralką AEG LAVAMAT 70330 (12 letnią).Po włączeniu pralki rozpoczyna się cykl prania. Normalnie pralka powinna pobierać wodę i w tym czasie powinien na panelu świecić zielony kluczyk.Po osiągnięciu pewnego poziomu wody w pralce powinien zgasnąć kluczyk zielony i zaświecić...

   10 Paź 2014 20:31Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2769

   AEG Lavamat 42230 - nie konczy poprawnie prania

   Przyczyną były zimne luty na przekaźnikach oraz przybrudzone styki wsuwane, przylutowane wyczyszczone i działa:)

   11 Sty 2015 12:33Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1497

   Pralka AEG Lavamat L98699FL - nie zawsze się uruchamia

   Pralka zachowuje się tak jak by nie było zasilania, brak reakcji. serwisant stwierdził, że napięcie do płytki głównej dochodzi. Z informacji serwisanta wynika, że urządzenia firmy AEG są bardzo wrażliwe na parametry zasilania ale pralka jest podłączona do jednego gniazda z suszarką AEG, która zawsze...

   23 Kwi 2017 16:41Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 2376

   AEG Lavamat 64840 kończy pranie po 15 min

   Mam problem z pralką Electrolux 64840. Otóż pralka po 15 min wypuszcza część wody i zamiast dalej pompować to mruga 0 i piszczy że skończyła pranie. Dzieje się to na wszystkich programach. Chciałbym wejść w tryb serwisowy aby zrobić testy ale nigdzie nie jest napisane jak to zrobić. Wrzucam obrazek...

   23 Lut 2016 20:20Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2208

   Pralka AEG Lavamat 72850A - w trybie serwisowym pokazuje mi błąd E66

   Wymontowałem dolny moduł ale nie wiem, który element muszę kupić i wymienić.Nic nie wygląda na wyraźnie przepalone jest opcja bym sam to dalej robił czy powinienem się udać do jakiegoś elektronika-działam intuicyjnie niestety bez doświadczenia.Będę wdzięczny za inf. może dla ułatwienia mój...

   10 Cze 2016 21:30Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1560

   Pralka AEG Lavamat 86850 WS - buczenie pompy?

   Witam Wszystkich forumowiczów.Dostałem pralkę AEG Lavamat model 86850 WS. Pierwszy problem polegał na tym, że pralka miała uszkodzony wyświetlacz więc nie mogłem jej sprawdzić.Po wymianie wyświetlacza (samego, bez modułu sterującego) nastąpiło uruchomienie pralki.I tutaj pojawił się problem-pralka...

   21 Cze 2016 20:52Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2175

   Pralka AEG LAVAMAT L 1045 E Update - błąd E20

   Nie, to wina pompy.Dziękuję za odpowiedź! Gdybyś miał jednak chwilę i wyjaśnił mi dlaczego po rozkręceniu całej pompy, wyczyszczeniu wszystkich uszczelek i przeszlifowaniu papierem ściernym wirnika raz działa a raz nie? czy to wina przebicia na uzwojeniach? Pytam z czystej ciekawości bo pompę zamawiam...

   09 Mar 2018 07:57Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2676

   AEG Lavamat 1245 EL Update - Pralka zaczyna pobierać wodę i po chwili się zawies

   Sprawdziłeś ten błąd? Masz podany link do tematu w którym Skryn napisał jak wyciągnąć kod błędu z tej pralki.Sposób Skryna tj. "Należy nacisnąć dwa skrajne górne przyciski z lewej strony, a następnie przekręcić wybierak o jedną pozycję w prawo. To jest AEG, a nie Electrolux. " albo nie działa w...

   06 Cze 2019 08:43Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 1692

   AEG Lavamat 47330 - Po włączeniu programu robi zwarcie.

   Dobrze by było jeszcze uściślić co rozumiesz przez "robienie zwarcia" - zadziałanie zwykłego bezpiecznika (nadprądowego), czy różnicówki?Witam,Po włączeniu pralki pod zwykły bezpiecznik nadprądowy działa i nie wybija zabezpieczenia.Natomiast po podłączeniu do zasilania gdzie jest rozdzielnia...

   22 Cze 2018 13:38Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 672

   AEG Lavamat wyskoczył błąd skontaktuj się z serwiswm (CD) PNC 110006535

   Po naciśnięciu START czasmi pojawia sie komunikat skontaktuj się serwisem (CD) i PNC 110006535. Nie zawsze działa przycisk włączający, czyli nie świeci się wyświetlacz, ale załącza się po jakimś czsie lub po kilku przyciśnięciach. Do wymiany jest chyba takie coś ze zdjęcia bo jak rozkręciłam programator...

   12 Sty 2019 20:38Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 264

   AEG Lavamat L47300 - po włączeniu wypompowuje wodę

   Faktycznie się wylewa jak leży. Zamówiłem hydrostat i teraz nie wylewa wody jest dobrze teraz pralka działa. Zamykam temat.

   25 Wrz 2020 12:12Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 603

   AEG Lavamat L98699FL - problem z panelem dotykowym

   W posiadanej przez mnie pralce zaczął coraz rzadziej reagować front panel, raz na jakiś czas (co 5, później co 20 kliknięć) udawało się pralkę uruchomić. Na dzień dzisiejszy pralka się włączy switchem on/off, ale nie mogę uruchomić prania, nie działa dotykowe "play".Wydłubałem front panel...

   12 Mar 2021 15:02Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1104

   AEG Lavamat 52840 (EWM1100) - jaki zamiennik LNK304GN celem naprawy PCB

   Proszę, moja płyta PCB (EWM1100) wraz ze z spalonym IC LNK304GN oraz rezystorem 47Ω, ktoś mi zasugeruje zamiennik dla tego układu? Nie mogę uzyskać tego samego IC. Podmieniłem na układ scalony LNK305PN, ale nie ma wszystkich funkcji... Natomiast jeśli uruchomię auto, ciągle działa, i...

   15 Lut 2022 19:11Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 657

   Pralka AEG lavamat 70640 update

   Witam forumowiczów!Pralka dziwnie zachowuje się już chwilę po wystartowaniu programu prania. W trakcie wybierania programu i funkcji dodatkowych, pokazuje orientacyjny czas wykonania wybranego cylku prania, np. 92 (min. ).Początkowo pracuje normalnie, by po jakimś czasie (zauważyłem trzy czasy:...

   18 Lis 2005 16:43Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 6905

   Pralka AEG Lavamat 70330-W

   Wymontowalem blokade - w momencie zamkniecia na pinie 2 pojawia sie napiecie, natomiast 3, 4 i 5 sa zwarte (potencjal N). Przypomnialo mi sie, ze jesli wybierze sie jakikolwiek program i potwierdzi przyciskiem START to nic sie nie dzieje (oprocz pojedynczego trzasku w zamku blokady i zapaleniu sie lampki...

   06 Lis 2007 15:10Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 8210

   Pralka AEG Lavamat 42030, nie działaja wszystkie programy

   Ze wszystkich programów działa tylko pranie wełny, pranie ręczne i spust wody. Przy próbie uruchomienia innego programu pralka po kilku sekundach wyłącza się. Kontrolka miga 10 razy sygnalizując nie domknięty bęben. Wyczyściłem rygiel bębna, niestety nic to nie pomogło.Doczytałem że winne może to być...

   31 Sty 2015 14:55Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2265

   Pralka AEG Lavamat 76630 Update błąd E52

   Dzień dobry. Pralka zawiesza się mniej więcej w tym samym czasie prania, z dokładnością do 2 minut. Wyświetlany kod błędu to E52. Dzieje się tak niezależnie od programu prania, jednak na każdym programie w innym czasie. Na żadnym programie nie dochodzi do płukania, chociaż zdarzyło się około 2 razy na...

   09 Maj 2010 19:46Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 4912

   AEG Lavamat 47330 - nie konczy programu i wraca na start

   Witam ponownie.Kolejna pralka, inne problemy. O ile wymiana łożysk w Electroluxie to była bułka z masłem, tutaj nie mam pojęcia co się dzieje.Mianowicie, pralka zaczyna jakikolwiek program, po czym w pewnym momencie następuje zatrzymanie, słychać trzask zwolnionej blokady drzwi i program wraca...

   01 Mar 2019 13:42Odpowiedzi: 23 Wyświetleń: 4249

   Aeg LAVAMAT UPDATE 88830 błąd C7 jak skasować?

   Problemem głównym (chyba) okazała się grzałka - po wymianie na nową można prać:D...ale żeby nie było za dobrze, to od czasu do czasu wyskoczy błąd C7 i nic nie działa, ale po wejściu w tryb serwisowy i wyjściu, znowu można pralkę uruchomić.A teraz pytanie dodatkowe:Po wejściu w tryb serwisowy...

   30 Cze 2012 19:44Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 7074

   AEG lavamat 62640 - nie pobiera wody

   Słychać tylko buczenie, blokuje drzwiczki i nic się więcej nie dzieje. Nie wyświetla żadnego kodu błędu, filtr węża dopływowego jest czysty a wąż nie jest zgięty. Wszystko co znalazłam w instrukcji obsługi na temat tego problemu nic nie daje rezultatów...

   27 Lip 2012 14:22Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1320

   pralka, AEG, lavamat 14810, nie wiruje z praniem

   witam serdecznie wszystkich i proszę o sugestie co może być przyczyną.Jestem posiadaczem pralki z Niemiec lavamat 14810, PNC 914601600/01wałczę z tą pralką już drugi dzień. dwa dni temu żona oświadczyła że pralka nie wiruje, rozkręciłem, sprawdziłem filtr wszelkie przewody podciśnienia, hydrostat...

   23 Lis 2014 02:20Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2028

   Pralka AEG Lavamat L85470 SLP-nie włącza się

   A co się dzieje, gdy przyłożymy impuls z zewnętrznego zasilacza, który zamknie przekaźnik? Jest to przekaźnik dwucewkowy, sterowany przyciskiem na panelu użytkownika, tak więc przekaźnik powinien trzymać, do czasu pojawienia się impulsu, który go otworzy na drugiej cewce. Jak się pralka zachowuje, gdy...

   24 Lis 2015 19:11Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 4596

   Godny następca AEG LAVAMAT L48380 - jaką pralkę wybrać?

   "Problem z miejscem polega raczej na tym, że mieszkam z osobą, która (jest aż takim tradycjonalistą:roll: że) używa jeszcze starej pralki wirnikowej (frania) oraz osobno wirówki" - jestem to w stanie zrozumieć, jeśli alternatywą była pralka ładowana od góry. Pralki ładowane od góry są trudne w obsłudze.Dlatego...

   22 Lut 2016 18:21Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3807

   AEG Lavamat Update 88830 - nie pobiera płynu do płukania

   Witam ponownieTrochę czasu upływa zanim coś zrobię (czy napiszę) ale ogólny brak czasu sprawia, ze jest tak a nie inaczej...Dziś wymontowałem dystrybutor i spróbowałem go odkamienić - na efekty jak zawsze trzeba poczekać do prania.Sprawdziłem też elektrozawory - niby działają poprawnie ale...

   18 Lip 2017 13:13Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3354

   Pralka AEG Lavamat 41380 - Błąd E52 - nie kręci się bęben

   Szczotki doszły i wszystko wróciło do normy - pralka działa - Dzięki za pomoc.

   25 Paź 2018 08:18Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1617

   AEG Lavamat TURBO 16800 - Nie kreci silnik pralki

   Witam, pojawił się dzisiaj problem, mianowicie przestał kręcić silnik pralki, reszta wygląda że działa normalnie. Przy uruchomieniu nowego programu wszystko wydaje się ze pracuje normalnie aż do momentu kiedy powinna uruchomić silnik, słychać jak pykają przekaźniki i dalej gaśnie kontrolka obok przycisku...

   03 Gru 2018 09:07Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 867

   Pralka slim AEG Lavamat L62260SL czy Gorenje W6503/SBPL czy WT6523/SBPL?

   Moje doświadczenie z nowymi pralkami ogranicza się do tego co przeczytałem na Elektrodzie oraz w Internecie.Co do starych pralek, to mam doświadczenie tylko z jedną: Polar PS 663P BIO, gdzie np. łożyska w ogóle nie trzeba było wymieniać, a sama pralka działała (właściwie nadal działa) przez 36 lat,...

   18 Sty 2020 19:24Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1029

   Pralka AEG Lavamat 48380 - nie pobiera wody

   Witam, pralka AEG lavamat 48380 po włączeniu programu prania wypompowuje wodę ale nie chce jej na nowo pobrać i nie startuje z programem(wyskakuje koniec prania i jakieś 0 na dole panelu) Na teście diagnostycznym wodę pobiera, pompuje, bęben obraca z wodą i bez, wiruje.Zostało sprawdzone miernikim...

   23 Lis 2022 19:47Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 282

   Pralka AEG Lavamat 48380 - nie wiruje

   Problem rozwiązany, a były dwa problemy:1. Rozłączyła się wtyczka na silniku - raz kontaktowała, raz nie,2. Szczotki do wymiany.Po usunięciu obu usterek wszystko działa jak powinno. Co ciekawe szczotki były wytarte nierówno - jedna krótsza od drugiej o ponad 1 cm. Szczotki oryginalne, od nowości...

   20 Lis 2022 00:56Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 111

   AEG pralka L88840 nie działa

   witam serdecznie, napięcie na zamku jest, a pralka dalej nie działazawołałem nawet serwis (który naprawia pralki aeg). Przyjechali panowiepopatrzyli, jeden z nich zobaczył że pralka ma podświetlany bęben, sprawiał wrażenie jakby widział to poraz pierwszy - wtedy załamałem...

   20 Paź 2010 21:56Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 3791

   AEGLavamat Select SL-W - nie działa silnik

   Mam problem z pralką:AEG Lavamat Select SL-W, nr seryjny 02953915, PNC 91400145200 typ A46ABC3D10A. Otóż zaczęło się od tego, że podczas wirowania 1600obr/min wywaliło bezpieczniki. Następnie pralka skończyła pranie, ale pokazał się błąd C9. W silniku na komutatorze była wybita jedna celka....

   06 Mar 2013 23:38Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1293

   Pralka AEG Lavamat 463- nie działa silnik

   witam mam problem jak w opisie.po wyjeciu silnika dzialal przez 3 prania i stanal z powrotem.Sprawdzalem czy nie ma luzow na kablach i szczotki w silniku i nic.Silnik dalem do sprawdzenia i jest dobry.Moze ktos pomoze i podpowie gdzie moze lezec przyczyna tej usterki?

   16 Lut 2006 23:32Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2859

   Pralka AEG oko lavamat 41030 - nie działa, kod błędu?

   Uszkodzona pralka AEG oko- Lavamat41030 był sprawdzany moduł i byływymienione łożyskateraz pralka nie chodzi, po włączeniu programu coś słychac na wysokości modułu jakby coś chodziło natomiast lampka włączenia po chwili zaczyna migac i nic cię dalej nie dzieje. Sprawdzona jest także blokada. Pomocy...

   30 Paź 2008 13:03Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2182

   Pralka AEG Lavamat 41270 nie działa

   klapa działa normalnie tzn po wybraniu programu i wcisnieciu przycisku start blokuje się a po wyłączeniu programatora na 0 mozna ją otworzyc

   06 Lis 2008 16:37Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3284

   Pralka AEG 1045e lavamat - nie działa, zgasła

   Witam. Pralka prała, w pewnym momencie zgasła i kompletnie nic nie działa. Tak jakby nie było napięcia. Zastanawiam się czy jest sens w ogóle wzywać serwis czy udać się do sklepu. Jeśli ktoś miał podobny przypadek to proszę o sugestie.

   26 Sie 2010 14:34Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1644

   AEG Electrolux Lavamat 46210 Silent System nie działa.

   Po włączeniu na obojętnie jaki program robi jeden obrót bębnem, ciągle wypuszcza wodę i nie chce rozpocząć programu, czas na wyświetlaczu biegnie normalnie choć czasami wzrasta "ponad" czas zaprogramowany (np. wirowanie które trwa 15 minut potrafi dojść do 18 minut (wiecej nie czekałem)). Posprawdzałem...

   07 Mar 2012 08:21Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2359

   Pralka AEG lavamat 70530 updat - nie działa Aqua spary

   Witam jak w temacie pralka nie uruchamia Aqua sprayu podczas prania ani podczas płukania, obejrzałem wszystko i niby wygląda ok, podłączona do modułu, moduł nie spalony, nie wiem co się dzieje, poza tym pobiera malutko wody do płukania, prawie w ogóle, tyle tylko że pranie jest zmoczone, a na dnie bębna...

   16 Sie 2013 13:17Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2061

   AEG Oko Lavamat 73330 - odczyt kodu błędu z diod świecących na panelu

   Moja pralka (AEG Lavamat 73330) czasami po prostu nie startuje. Drzwi się blokują, dioda start świeci i nic się nie dzieje, nie słychać pompowania wody.W trybie serwisowym każdy test startuje i trwa jakieś pół sekundy, ale zatrzymuje się z błędem, który widoczny jest na zdjęciu. To jest pralka...

   15 Wrz 2021 19:29Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2403

   AEG Öko Lavamat 74640 update - pali się kontrolka drzwiczek

   Witam. Tej części się nie naprawia tylko wymienia na nową, warto też sprawdzić czy nie został uszkodzony triak sterujący blokadą. Tutaj link do nowej blokady:Pozdrawiam.Część zakupiona nowa wymieniona zamontowana i nadal pralka nie działa kontrolka od drzwiczek zgasła i nie pai się nic co jeszcze...

   17 Paź 2016 15:56Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1557

   Pralka AEG oko lavamat 41350 E - Jak wejść w tryb serwisowy

   Niestety nie zadziałało. Spróbowałem jak napisałeś i nic się nie dzieje poza przełączaniem programów, których efektem jest zmiana czasu na wyświetlaczu. Nacisnąłem też oba przyciski przed przełączeniem na 95 stopni tak samo bez żadnego efektu.

   27 Kwi 2014 06:18Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5022

   Wybór pralki i suszarki (wybór pomiędzy AEG, BOSCH, Gorenje i Miele)

   Cześć,Poszukuję pralki i suszarki. Najlepiej jednego producenta. Urządzenia będą pracować w piwnicy więc hałas nie ma najmniejszego znaczenia. Chciałbym, aby były one względnie ekonomiczne i dobrze i bezawaryjnie działały. Myślałem na wstępie o pralce Mastercook, ale po oględzinach w sklepie, trochę...

   07 Sie 2012 13:19Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 5306

   Programoator przestawia się na SCHLEDUDERN /AEG LAVAMAT TURBO/

   W mojej pralko suszarce AEG Lavamat Turbo po włączeniu dowolnego programu, po kilkunastu sekundach programator przestawia się na SCHLEUDERN, zmienia czas na 3 min., nie wiruje, nie pobiera wody, pompuje tylko i takim pompowaniem kończy ten przestawiony program. Dokładnie to jest tak, ze jak...

   27 Lip 2016 01:28Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 633

   aeg oko lavamat 1480 turbo

   Witam, mam problem z pralką aeg oko lavamat 1480 turbo mianowicie podczas wlewania wody do bębna ( patrząc od przodu wlewa się strumień z prawej strony) coś strasznie hałasuje i tak samo dzieje się podczas wirowania, pralka odwirowywuje wodę. Co może być przyczyną tego hałasu?? byłem z nią u jakiegoś...

   24 Lis 2013 11:23Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1212

   AEG Eko-Lavamat 86720 - nie pobiera wody, uszk. rozdzielacz

   Koledzy,dostałem do roboty taką pralkę AEG Oko-Lavamat 86720, miała problemy z poborem wody. Sprawdziłem elektrozawór - działa. Znalazłem uszkodzenie w rozdzielaczu wody - zrypana jest jedna zębatka (między zieloną a tą dużą).Takie pytania:1. Czy ktoś z Kolegów miałby taką zębatkę?2. Czy prawidłowe...

   04 Lis 2007 09:39Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5065

   Sterownik silnika komutatorowego pralki AEG OKO-LAVAMAT 575

   Witam. Proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny niedziałania silnika komutatorowego w pralce AEG. Sterownik o symbolu:AEG Typ EE49 645170 640. Po załączeniu pralki na programie wirowania silnik raz działa a raz nie. Posprawdzałem większość elementów i nic nie znalazłem.Pragnę zaznaczyć, że silnik na 100%...

   26 Lis 2006 16:54Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3559

   AEG OKO LAVAMAT 4659 sensortronic - nie wiruje

   Tak wszystko działa normalnie pompa pompuje wodę, nawet w czasie wirowania tylko bęben się nie obraca. Po wirowaniu na tym samym programie pralka wykonuje kilka ruchów układania prania w wolnych obrotach takich jak pierze i to też działa.

   31 Lip 2010 08:59Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2517

   AEG OKO Lavamat 41050-zbyt wysokie obroty

   AEG OKO Lavamat 41050 nabiera wodę i od razu przestawia się na wirowanie. Odwirowuje krótko, właściwie to układa pranie (silnik działa ok. 5sek + wybieg). W międzyczasie wypuszcza wodę. Pełny jeden cykl trwa ok. 60-80 sek. Silnik obraca się na przemian w lewo i w prawo. Po 6 takich cyklach pralka zatrzymuje...

   20 Maj 2006 14:19Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 4885

   Pralka AEG OKO Lavamat 980

   Zrobiłem zwory na złączu podając napięcie na stojan i zasiliłem silnik, działa poprawnie na pełnych obrotach (nie iskrzy). Może dałem zły tyrystor, były TAG9202, miałem TAG9022, czy te tyrystory mogą się łączyć anodami przez radiator, oryginalnie nie było podkładek, teraz zamontowałem 2 jednakowe BT151/800R...

   30 Maj 2007 10:33Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2699

   AEG OKO LAVAMAT 685 SENSOTRONIC

   , zawieszenie trudno mi ocenić sprężyny i amortyzatory na swoim miejscu wydaje mi się że mogą słabo wytłumiać drgania ale nie ma to związku z tarciem nic nie trze o obudowę, wyjąłem silnik o oddam do sprawdzenia, prawdopodobnie przy dużych obrotach coś się z łożyskami dzieje, dziękuję za pomoc. Napiszę...

   Początkujący Serwisanci 13 Mar 2008 19:00Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 1697

   Pralka AEG Oko Lavamat 41000 -słabo grzeje

   Kupiłem w/w termistor. Oryginał. Charakterystyka jest zupełnie inna niż podał kolega peter falk ~20K (at) 20*CNo nie wiem - charakterystykę NTC "zerżnąłem" z oryginalnej serwisówki do tego modelu pralki:|. No chyba, że ów "oryginał" jest do Candy (podobne).Tak, czy inaczej - pralka działa...

   12 Lut 2011 14:41Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 5185

   AEG L60840 Lavamat - nie grzeje grzałka

   Pralkę miałem włączoną i czekałem prawie pół godziny i napięcie się nie pojawiłoDodano po 3jutro kupię grzałkę, zamontuję i zobaczę co się będzie działo. Sprawdzałem termostat w ciepłej wodzie, i ze stanu 4, 6kΩ, opór spadł do 2, 2 kΩ co jest chyba prawidłowym zachowaniem termostatu.

   19 Paź 2012 22:27Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3117

   AEG OKO Lavamat Spirit - NIe mogę otworzyć bębna!

   Pomocy! skończyło się pranie, a ja nie mogę otworzyć bębna. Co się dzieje powiedzcie proszę, bęben ani drgnie:(

   25 Cze 2013 14:11Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1011

   Pralka AEG L62840 Lavamat - Elektrozamek drzwi ciągle zamyka. Pralka nie pierze.

   PNC: 91490350101Przed pół godziną uruchomione zostało pranie w trybie Jak w opisałem w pierwszym wpisie ("Obecnie znalazłem sposób obejścia tego cykania (to może też jakaś wskazówka), mianowicie: po przełączeniu programatora w pozycję prania w momencie budzenia elektroniki (ułamek sekundy...

   12 Lis 2014 18:20Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 5607

   AEG ÖKO-LAVAMAT EXCLUSIV 74769 zatrzymuje sie.

   Poprawiono każdy punk lutowania na płytce modułu sterującego (żeby wyeliminować zimne luty), oczyszczono płytkę. Po tych zabiegach pralka zaczęła działać narazie dwa prania - pełny cykl. Zobaczymy jak długo.pralka działa ciągle bezproblemowo........W newralgicznym punkcie kontroli podzespołów,...

   10 Cze 2015 18:15Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3291

   Pralka AEG oko lavamat 41350 E - startuje na max obrotach z piskiem paska

   Podłączyłem bez uziemienia. Pralka pracuje całkowicie poprawnie. A zdarzyło się już nawet, że pralka wybiła bezpiecznik w tym "dobrym" gnieździe. Pomiędzy uziemieniem w gniazdku a obudową pralki miernik pokazuje 115V nawet na wyłączonej pralce. Po odłączeniu uziemienia od silnika, napięcie na obudowie...

   15 Cze 2016 20:17Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 1770

   AEG ÖKO-LAVAMAT update LL1800 - Error Code C3

   Wymieniłem triaka i jest już poprawa nie ma błędu programy działają aczkolwiek nie działa spust wody, słychać pracę przekaźnika jak przyciąga cewka muszę sprawdzić czy nie ma przerwy na stykach załączających bardzo dziękuję za podpowiedź w usunięciu usterki o dalszych postępach będę pisał zawsze może...

   06 Kwi 2017 07:55Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1398

   AEG-Electrolux Lavamat 47330 - Wymiana łożysk

   Pralka ma już 8 lat, ale działa bardzo dobrze. Przyszedł czas wymiany łożysk (nie wiem, które huczy, ale mam zamiar wymienić obydwa). Łożyska mam zamiar kupić w north. pl. Proszę o szczegółową poradę jak to zrobić w tej pralce. Czy potrzebne są specjalne narzędzia?

   04 Lis 2019 12:16Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1476

   Pralka AEG 48380 LAVAMAT wypompowuje wodę, ale dalej program nie chce ruszyć.

   Wymiana szczotek pomogła, właśnie odpaliłem pralkę z praniem. Jak na razie wszystko działa, zobaczymy jak będzie do końca programu. Dziękuję bardzo za pomoc.

   21 Sie 2021 14:29Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 318

   Pralka AEG oko lavamat 41350 E - Nie startuje, miga dioda start/pause

   Sprawdziłem szczotki i po odkręceniu wysuwają się z obudowy około 1 cm ponadto jak są przykręcone i dotykają do komutatora. Wyglądają idealnie.Zauważyłem, że jak ustawię czas opóźnionego startu pralki i nacisnę start/pause to czas nie jest odliczany a w pralce co jakiś czas słychać krótkie "tykanie"...

   22 Kwi 2014 21:30Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4113

   pralka AEG oko lavamat 41260

   Masz w profilu "elektronika pralek" a nie wiesz jak grzałkę na upływność sprawdzić?Odłącz, zaizoluj przewody zasilające grzałkę i melduj co się dzieje. Czy pokarze E40 czy E60 dla użytkownika. Co do trybu serwisowego to jest mnóstwo informacji na forum wystarczy tylko poszukać.

   06 Sty 2015 04:36Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 1872

   Pralka AEG Oko Lavamat Spirit-T - okresowo występujące zatrzymanie cyklu

   1. Odczytany błąd to E54 (problem z głównym silnikiem bębna), jednak z tego co czytałem, to po prostu pokazuje błąd, który wystąpił w przeszłości. Przy usterce wymienionej w temacie nie pokazuje się żaden błąd. Spróbuję włączyć pralkę na otwartej klapie, ktoś pisał że wtedy się pojawia stały błąd E4x...

   20 Kwi 2020 19:11Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 477

   Aeg 71709 błąd CE i migają diody. Nie zawsze tak się dzieje.

   Mam pralke aeg 71709 oko lavamat kupioną z allegro ( i więcej tego błędu nie zrobię), w której na początku prania wyskakuje błąd CE i migają diody: start, pranie główne, płukanie, płukanie stop.Awaria ta występuje nie za każdym praniem.Proszę o pomoc Miecio.

   26 Lut 2007 10:00Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2187

   AEG oko lavamat73620 update - włącza się błąd c9 po uruchomieniu bęben nie kręci

   mam problem z pralką AEG oko lavamat 73620 update na wyświetlaczu po włączeniu pralki pojawia się błąd c9 i nie da się go skasować a jak już się da uruchomić to wszystko działa tylko bęben się nie kręci. Czy ktoś potrafi mi wytłumaczyć co się dzieje w tym aspekcie z góry dziękuję

   06 Mar 2015 19:59Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1101

   AEG Electrolux L16850 - pralko-suszarka pierze, ale nie suszy

   Pralko-suszarka AEG Elektrolux Lavamat Turbo 16850 przestała suszyć (przy czym pranie działa normalnie). Wygląda to w ten sposób, że po ustawieniu programu suszenia urządzenie z pozoru normalnie działa. Jednak po otwarciu drzwi okazuje się, że ubrania są mokre (a jest ich zaledwie kilka). Bęben...

   17 Lip 2022 23:15Odpowiedzi: 32 Wyświetleń: 1572

   Whirlpool AWE8530 L1799 - pulsujący wyświetlacz, nie reagują przyciski

   Kolego, to już nie chodzi o ujmy czy inne pierdoły, tylko o to, ze przy takim wykonaniu można się spodziewać wszystkiego, Od źłe wykonanych lutów które nie będą łączyć po jak wspomniałem już uszkodzenie selektora którego nieźle potopiłeś kolbą.Dzięki - jasne że tak. No niestety takie są fakty....

   20 Lip 2020 20:55Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 1161

   whirlpool objaw uszkodzonych łożysk

   Ale to nie wszystko: ponieważ obydwa modelePo weekendowej wycieczce po sklepach i ponownym przejrzeniu całego wątku, jako ewentualną alternatywę dla powyższych modeli Gorenje widzę na tę chwilę:- Bosch WAE 24461 PL - cena 1949 Saturn (~1700 internet)- Siemens WM 12 E 461 - cena 1799...

   22 Sty 2014 08:10Odpowiedzi: 1331 Wyświetleń: 421684

   Informacje o pralkach firmy Beko.

   Sklep nie dla idiotow? Hmmm. Na poczatku poszperaj w internecie i po innych sklepach, zeby porownac ceny, bo w tej kwestii moze byc roznie. Wiem to, bo chcialem tam kupic mojego aeg lavamat. W mm chcieli za niego... 2000 pln + koszty wniesienia + koszty transportu. Do tego mialem czekac dwa miechy. Zaraz potem...

   RTV Co kupić? 29 Gru 2006 13:54Odpowiedzi: 1090 Wyświetleń: 35751

   Jaką pralkę kupić? - kontynuacja

   Po wstępnym rozeznaniu na rynku pralek (ładowanych od góry, bo takie mnie interesują) na polu bitwy zostały 4:- [url=]AEG LAVAMAT 48540 - najdroższa (ok. 2800 zł), ciężko dostać, wśród ciekawszych funkcji znalazłoby się zapamiętywanie wybranych ustawień- [url=]BOSCH WOT26352BY - cena...

   23 Lis 2017 20:36Odpowiedzi: 1515 Wyświetleń: 621176

   kupiłem Bosch WAE 20360 PL na razie spoko

   W czwartek kupiona została pralka, wczoraj zrobiłem(tzn mama zrobiła) pierwsze pranie i jej zdaniem oki( wcześniej używana była 24 letnia POLAR 663 BIO, jeszcze działa ale czas na zmianę). Czy trzeba stosować calgon?? Za kilka dni umieszcze opinie jak się sprawuje, mam nadzieje że będzie zadowolona, wybirałem...

   11 Wrz 2008 16:12Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2127

   Jaką pralkę kupić 2008? - kontynuacja

   Chcialbym sie Was poradzic. Po przestudiowaniu informacji na skapcu, cene i pierwszej czescitego watku, wybralem pralki:1) Gorenie WS43121 (przypadl mi czujnik wody, dobre opinie)2) Bosh WLX 16460PL3) AEG Lavomat 1246EL (podobno daja ostatnio kiepskie plastyki, polaczyl sie z elektroluxem wiec...

   31 Gru 2008 15:28Odpowiedzi: 1030 Wyświetleń: 22692

   Jaką kupić pralkę do 1600 zł.

   elektroda atakuje więc temat zamykam jako rozwiązany choć nowej pralki nie kupiłem bo moja, już obecnie 19 letnia AEG OKO LAVAMAT 70330 ma się dobrze i działa dalej choć pompa wody po problemach z futerkiem żony leginsów głośno brzęczy to jednak działa. Korci mnie żeby ją wymienić, ale jak zawsze, nie...

   20 Cze 2020 13:09Odpowiedzi: 34 Wyświetleń: 3384

  Podstawy, zarządzanie i podręcznik Oam Frigidaire Cglgfz86gcc

  Bezpośredni link do pobrania Podstawy, zarządzanie i podręcznik Oam Frigidaire Cglgfz86gcc

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podstawy, zarządzanie i podręcznik Oam Frigidaire Cglgfz86gcc