Referencje techniczne Aeg Dea 60

Referencje techniczne Aeg Dea 60 to technologia, która jest używana do ochrony przed nieuprawnionym dostępem do systemów informatycznych. Aeg Dea 60 jest technologią opartą na certyfikacie, który jest wykorzystywany przez wiele instytucji do identyfikacji użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa. Technologia ta jest wykorzystywana do weryfikacji tożsamości użytkowników, uniemożliwiając osobom postronnym dostęp do systemu. Technologia Aeg Dea 60 jest szybka i skuteczna, a jej użycie może zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa w systemach informatycznych.

Ostatnia aktualizacja: Referencje techniczne Aeg Dea 60

poj. 8kg., klasa A+++, zużycie (rok): energii: 177kWh, hałas: 65dB

Odbiór osobisty (Trójmiasto, Warszawa): 0, 00 zł

Kurierem (za pobraniem): 99. 00 zł

Kurierem od: 0. 00 zł

6 199, 00 zł

Czas realizacji

powyżej 7 dni

Dane techniczne:
 • Pojemność pełnego wsadu: 8, 0 kg
 • Technologia pompy ciepła pozwala na osiągnięcie niezwykłej efektywności energetycznej.
 • Panel tekstowy: angielski, symbole
 • Suszarka z sensorem: suszarka wyczuwa, kiedy ubrania są wysuszone do określonego poziomu: Podzespoły elektroniczne tej suszarki mierzą wilgotność materiałów pod koniec suszenia, określając, czy pozostała wilgoć jest na odpowiednim poziomie.
 • Dodatkowe programy sterowane czasem
 • Programy do bawełny: suszenie do szafy plus, dodatkowe suszenie, suszenie do prasowania
 • Programy do tkanin syntetycznych: suszenie do szafy, dodatkowe suszenie, suszenie do prasowania
 • Zużycie energii (program suszenia Bawełniane do szafy): tylko 1. 31 (1. 47) po odwirowaniu z prędkością 1400 (1000) obr. /min
 • Zmienny kierunek pracy bębna zapobiega powstawaniu zagnieceń
 • Typ wyświetlacza: dotykowy LCD
 • Wskaźnik stanu suszenia: minimalizacja zagnieceń, chłodzenie, suszenie do szafy, suszenie, dodtakowe suszenie, suszenie do prasowania
 • Wskaźniki: skraplacz, filtr, zbiornik
 • Położenie i pojemność zbiornika kondensacyjnego: po lewej na panelu, 5, 28 l
 • Nóżki: 4 regulowane
Specyfikacja:
 • Pojemność pełnego wsadu [kg]: 8, 0
 • Technologia suszenia: z pompą ciepła
 • Poziom hałasu [dB]: 65
 • Instalacja:
 • Kolor: biały
 • Instalacja: wolnostojąca
 • Nóżki: 4 regulowane
 • Waga netto [kg]: 49. 26
 • Wymiary WxSzxG [mm]: 850x596x638
 • Maksymalna głębokość [mm]: 663
 • Wymagany bezpiecznik [A]: 5
 • Zużycie energii:
 • Efektywność energetyczna (2010/30/EC): A+++
 • Roczne zużycie energii [kWh]: 177
 • Pobierana moc [W]: 700
 • Funkcje:
 • Etykieta PNC: 916 098 064
 • Typ produktu: Suszarka
 • Bęben: stal szlachetna Protex
 • Panel tekstowy: angielski, symbole
 • Położenie zbiornika: po lewej na panelu
 • Pojemność zbiornika [l]: 5, 28
 • Oświetlenie wewnętrzne: LED
 • Programy do bawełny: suszenie do szafy plus, dodatkowe suszenie, suszenie do prasowania
 • Programy do materiałów syntetycznych: suszenie do szafy, dodatkowe suszenie, suszenie do prasowania
 • Typ wyświetlacza: dotykowy LCD
 • Wskaźnik statusu suszenia: minimalizacja zagnieceń, chłodzenie, suszenie do szafy, suszenie, dodtakowe suszenie, suszenie do prasowania
 • Inne wskaźniki: skraplacz, filtr, zbiornik
 • Dołączone akcesoria: bezpośredni wąż odpływowy
 • Akcesoria opcjonalne: zestaw do ustawiania jednego urządzenia na drugim
 • Przewód [m]: 1, 45
 • Napięcie [V]: 230
 • Więcej informacji
  Price6 199, 00 zł
  ProducentAEGKlasa energetycznaKlasa a+++Wysokość (cm)85, 00 Szerokość (cm)60, 00 Głębokość (cm)64, 00 Załadunek (kg)8, 00 Poziom hałasu (dB)65, 00 Pompa ciepłaTakKolorBiałyFunkcja smartTak

  Art. 101.  [Sposób opisywania przedmiotu zamówienia; normy i specyfikacje techniczne]

  1. 

  Przedmiot zamówienia opisuje się, z uwzględnieniem odrębnych przepisów, w jeden z następujących sposobów przez:

  1)

  określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia;

  2)

  odniesienie się do wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, o których mowa w art. 102, oraz, w kolejności preferencji do:

  a)

  Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

  b)

  norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,

  c)

  europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04. 04. 2011, str. 5, z późn. zm. ),

  d)

  wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. UE L 316 z 14. 11. 2012, str. 12, z późn. ),

  e)

  norm międzynarodowych,

  f)

  specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania,

  g)

  innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

  3)

  odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

  4)

  odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności.

  2. 

  Przez normę należy rozumieć specyfikację techniczną przyjętą przez krajową, europejską lub międzynarodową instytucję normalizacyjną w celu powtarzalnego i stałego stosowania, której przestrzeganie nie jest obowiązkowe, w tym Polską Normę, normę europejską lub normę międzynarodową.

  3. 

  W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:

  2)

  krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);

  3)

  polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

  4)

  krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

  4. 

  Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

  5. 

  W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 3, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

  6. 

  W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zamawiający nie może odrzucić oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego.

  Klasa energetyczna zmywarki: A. AEG-ELECTROLUX FAVORIT 64860 pracuje w A klasie efektywności zmywania. Na panelu sterującym znajdują się następujące wskaźniki Braku soli, Braku środka nabłyszczającego. Rodzaje programów zmywania: Intensive Care 70 adv, Szkło 45°, Auto 45-70°, Rinse & Hold, Bio 50° z płukaniem wstępnym, Szybki 60°. Szerokość zmywarki wynosi 45 cm. Poziom hałasu podczas pracy zmywarki nie przekracza 45 dB. AEG-ELECTROLUX FAVORIT 64860 zużywa zaledwie 12 litrów wody na jeden cykl. Zużycie energii zmywarki wynosi jedynie 0. 8 kWh na jeden cykl. AEG-ELECTROLUX FAVORIT 64860 do zmywarka Wolnostojące. Zmywarka umożliwia jednorazowy załadunek nawet 9 kompletów naczyń. Zakres temperatur zmywania wynosi 45/50/60/65/70 °C. Panel sterowania zmywarki AEG-ELECTROLUX FAVORIT 64860 jest Zewnętrzny.

  Zmywarka umożliwia pracę w 5 temperaturach. Zakres temperatur zmywania wynosi 45/50/60/65/70 °C. AEG-ELECTROLUX FAVORIT 64860 do zmywarka Wolnostojące. Czy zmywarka posiada zabezpieczenie przeciwwypływowe: Tak. Panel sterowania zmywarki AEG-ELECTROLUX FAVORIT 64860 jest Zewnętrzny. Klasa energetyczna zmywarki: A. Zmywarka suszy w klasa efektywności: A. Czy urządzenie umożliwia opóźniony start: Tak. AEG-ELECTROLUX FAVORIT 64860 posiada 6 programy zmywania. Grzałka przepływowa podgrzewa w zmywarce wodę. Zmywarka umożliwia jednorazowy załadunek nawet 9 kompletów naczyń. kosza górnego: Regulowana wielkość. Dolnego kosza: Składane elementy. Rodzaje programów zmywania: Intensive Care 70 adv, Szkło 45°, Auto 45-70°, Rinse & Hold, Bio 50° z płukaniem wstępnym, Szybki 60°. AEG-ELECTROLUX FAVORIT 64860 zużywa zaledwie 12 litrów wody na jeden cykl.

  Ściągnij obszerną i pomocną instrukcję obsługi do zmywarki AEG-ELECTROLUX FAVORIT 64860.Przewodnik użytkowania został dodany 15. 11. 2013.Dostępne języki instrukcji obsługi do tego modelu: angielski, polski.Dowiedz się za darmo, jak poradzić sobie z obsługą AEG-ELECTROLUX FAVORIT 64860 i poznać jego ukryte funkcje.Całkowity rozmiar pliku PDF instrukcji obsługi wynosi 752. 0 KB.Do tej pory instrukcja została pobrane przez 0 osób.

  • instrukcja obsługi do zmywarki AEG-ELECTROLUX FAVORIT 64860
   Pobierz instrukcję PDF w języku: EN
   Ilość pobrań: 0

  • instrukcja obsługi do zmywarki AEG-ELECTROLUX FAVORIT 64860
   Pobierz instrukcję PDF w języku: PL
   Ilość pobrań: 0

  Powyższe instrukcje są jedynymi w wersji elektronicznej, które dostarczane są przez producenta.Jeżeli nie pomagają Ci one w rozwiązaniu problemu, możesz skorzystać z naszej pomocy na naszejgrupie na Facebooku - Testerzy VideoTestów.

  Temperatura zmywania
  Ilość ustawień5
  Montaż
  Głębokość [cm]63
  Szerokość [cm]45
  Kosz
  Dolny koszSkładane elementy
  Górny koszRegulowana wielkość
  Zasilanie
  Klasa energetycznaA
  Woda
  Podgrzewanie wodyGrzałka przepływowa
  Bezpieczeństwo
  Zabezpieczenie przeciwwypływoweTak
  Parametry techniczne
  Typ sterowaniaElektroniczny
  Zużycie energii [kWh/cykl]0. 8
  Poziom hałasu [dB]
  Pojemność [kpl. ]9
  Typ zmywarkiWolnostojące
  Zużycie wody [litrów/cykl]12
  Nasadki
  Ilość6
  Ekran
  Typ paneluZewnętrzny
  Panel sterujący
  WskaźnikBraku soli, Braku środka nabłyszczającego
  Wyświetlacz
  Funkcje
  Opóźniony start
  SuszenieTurbo
  3 w 1
  Temperatura prania
  Zakres [°C]45/50/60/65/70
  Ogólne
  KolorBiały
  Tryby grzania
  RodzajeIntensive Care 70 adv, Szkło 45°, Auto 45-70°, Rinse & Hold, Bio 50° z płukaniem wstępnym, Szybki 60°
  Płyta
  Wysokość [cm]85
  Klasa skuteczności zmywania
  Zastosowane technologieSensor Logic
  Klasa skuteczności suszenia

  Oceń AEG-ELECTROLUX FAVORIT 64860

  • Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.

  Pytania i odpowiedzi

  • Nie ma jeszcze żadnych pytań.

  Referencje techniczne Aeg Dea 60

  Bezpośredni link do pobrania Referencje techniczne Aeg Dea 60

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Referencje techniczne Aeg Dea 60