Zawiadomienie regulacyjne Hitachi 20vr4b

Zawiadomienie regulacyjne Hitachi 20vr4b jest wyjątkowo ważnym dokumentem, który jest wymagany do ubiegania się o instalację, użytkowanie i konserwację urządzenia Hitachi 20vr4b. To zawiadomienie regulacyjne zawiera informacje na temat wymagań dotyczących bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zgodności z odpowiednimi przepisami. Zawiadomienie regulacyjne Hitachi 20vr4b zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji urządzenia, które należy poznać i przestrzegać. Informacje te są szczególnie ważne dla użytkowników, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo wszystkich osób w ich otoczeniu.

Ostatnia aktualizacja: Zawiadomienie regulacyjne Hitachi 20vr4b

Naruszenie ochrony danych w pewnych okolicznościach wymaga zawiadomienia osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 34 RODO, administrator musi przekazać zawiadomienie, jeżeli naruszenie może powodować wysokie ryzyko negatywnych skutków dla osoby, której ono dotyczy. Natomiast ja przy większości naruszeń, niezależnie od oceny ryzyka, rekomenduję dokonać zawiadomienia. Uważam, że rzetelna informacja o tym co się stało, jest ważna. Pozwala zrozumieć na czym polegało zdarzenie, jakie mogą być jego konsekwencje i zapewnić lepszą kontrolę nad danymi. Często też zwracam moim klientom uwagę na to, że przekazanie takiej informacji jest po prostu profesjonalne, tym bardziej, gdy osoba, której dane dotyczą wie o naruszeniu jej danych osobowych (a często tak jest). Po kilku latach doświadczeń w zgłaszaniu naruszeń do Prezesa UODO oraz zawiadamianiu osób, których dane dotyczą, nauczałam się jak to robić prawidłowo (hej, nie udawajcie, że Wy od razu wszystko potraficie i wiedzieliście jak to zrobić).

Zawiadomienie nie jest konieczne, gdy osoba, której dotycz już o nim wie

FAŁSZ. To chyba najczęściej przekazywany mi argument przez różnych administratorów oraz IOD. Osoba, której dotyczy naruszenie wie o nim (najczęściej w nim uczestniczyła), zatem jaki jest sens przekazywania jej zawiadomienia? Sama wiedza o tym, że doszło do naruszenia nie oznacza, że ta osoba, wie jakie mogą być jego negatywne konsekwencje i co może zrobić, aby zminimalizować ryzyko. Zatem nawet w tej sytuacji, trzeba przekazać informacje wymagane art. 34 RODO.

Zawiadomienie nie jest konieczne, gdy naruszenie dotyczy jednej osoby

FAŁSZ. Nie wiem skąd wzięło się przekonanie, że naruszenie musi dotyczyć większej liczby osób, żeby wiązało się z wysokim ryzykiem, a tym samym wymagało zawiadomienia. Nie ma znaczenia, czy naruszenie dotyczy 1 czy 1000 osób. Jeżeli zdarzenie może nieść wysokie ryzyko negatywynych skutków, nawet jeżeli dotyczy tylko jednej osoby, należy poinformować ją o naruszeniu ochrony jej danych.

Opis zdarzenia jest zbyt ogólny

Ok, to też mój częsty błąd. 34 ust. 2 RODO zawiadomienie powinno opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych. Zbyt ogólny opis naruszenia to jedno z najczęstszych zastrzeżeń od Prezesa UODO do zawiadomień przekazywanych przez administratorów. W zawiadomieniu należy zatem wskazać opisując jego charakter:

  • opis zdarzenia (zrozumiałym i prostym językiem, np. omyłkowe przesłanie wiadomości e-mail z Pani umową do innego adresata, na skutek pomyłki naszego pracownika);
  • wskazanie kategorii danych, których dotyczy (należy wskazać konkretny zakres danych);
  • czas i miejsce zdarzenia (data, godzina, miejscowość/adres);
  • udział innych podmiotów (np. podwykonawca, operator pocztowy, itd. ).

Gdzie najczęściej popełniałam błąd? Nie wskazywałam pełnego zakresu danych, np. Pisałam że została udostępniona umowa zlecenie, podczas gdy należało wskazać, „umowa zlecenie, w której zawarte były Pani/Pana dane w zakresie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, zakresu usług, wynagrodzenia, czasu trwania umowy”.

Poza tym nie wskazywałam aż tak szczegółowo czasu zdarzenia. Wskazywałam datę, ale często nie podawałam godziny, na co później zwracał uwagę organ nadzorczy.

Kontakt do IOD lub innej osoby

Zawiadomienie powinno zawierać imię, nazwisko oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail) inspektora. Jeśli informacji udziela inna osoba, należy wskazać jej stanowisko, dział. Należałoby także podać godziny pracy.

Gdzie najczęściej są popełniane błędy? Przede wszystkim brak wskazania konkretnej osoby. W zawiadomieniach pojawia się tylko e-mail do IOD lub telefon na infolinię. Bywa też tak, że wskazany jest tylko adres siedziby i dział, brak natomiast możliwości kontaktu elektronicznego.

Konsekwencje zdarzenia, które nic nie wnoszą

To jest zdecydowanie najtrudniejsze. Najczęściej opis jest zbyt ogólny. Prezes UODO w swoich wytycznych wskazuje, że należy napisać jak najbardziej obrazowo, co może się stać, np.

– Korzystając z Pani/Pana danych ktoś może spróbować zaciągnąć szybką pożyczkę;

– oszust może założyć fałszywe konto na allegro, w celu wykorzystania go do oferowania kradzionych produktów lub wyłudzania środków finansowych. Na skutek tych działań Pan/Pani może zostać oskarżona, w związku z wykorzystaniem Pani/Pana danych;

– konkurencja może wykorzystać informacje o Pani wynagrodzeniu, w celu przejęcia Pani klientów, którym zaproponuje niższe stawki.

Więcej informacji o najczęściej popełnianych przy zawiadomieniu błędach znajdziesz w tabeli udostępnionej przez Prezesa UODO:

Polecam Ci też mój odrobinę straszy artykuł dotyczący zawiadamiania o naruszeniu, gdzie znajdziesz także przykładowy wzór zawiadomienia osoby, której dane dotyczą o naruszeniu jej danych: Zawiadomienie osób, których dane dotyczą o naruszeniu ochrony ich danych


Autorką tekstu jest Sylwia Czub-Kiełczewska, specjalista ds. ochrony danych osobowych oraz certyfikowany audytor wewnętrzny ISO 27001
Spodobał Ci się ten wpis? Masz jeszcze jakieś pytania? A może potrzebujesz pomocy przy danych osobowych? Pomogłam już wielu, pomogę i Tobie! Napisz do mnie

We wpisie wykorzystano zdjęcie z serwisu Pixabay. com.

Data aktualizacji: 14 lutego 2022

20. 01. 2022

Od 31 stycznia 2022 r. będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu. Możliwość zachowania, na wniosek właściciela, dotychczasowego numeru rejestracyjnego nabytego pojazdu oraz rozszerzenie katalogu pojazdów wycofanych czasowo z ruchu o samochody osobowe wprowadziła ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

- Wprowadzamy ułatwienia dla kierowców i właścicieli pojazdów, kończymy z barierami administracyjnymi, które dotąd utrudniały życie wielu Polakom. Dzięki tym zmianom wprowadzamy także realne oszczędności związane z rejestracją pojazdów – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 


Opłata za najczęściej wydawane tablice samochodowe to 80 zł. Dzięki pozostawieniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego nie będzie trzeba jej ponosić, a od 4 września 2022 r. nie trzeba będzie ponosić także opłaty za nalepkę kontrolną - w sumie, razem z opłatą ewidencyjną, da to 99, 50 zł oszczędności. Możliwe będzie zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ma czytelne, utrzymane w należytym stanie tablice zgodne z obowiązującym wzorem. Możliwość zachowania tablic rejestracyjnych nie będzie więc dotyczyła tzw. czarnych tablic rejestracyjnych oraz białych z flagą PL.

Będzie można czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy

W przypadku konieczności naprawy samochodu (np. po wypadku) wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji będzie można wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu. Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie. Ta zmiana pozwoli właścicielowi naprawianego i czasowo wycofanego z użytku samochodu ograniczyć koszty ubezpieczenia pojazdu. Obecnie czasowo można wycofać z ruchu samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3, 5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne oraz autobusy.

Od 4 września 2022 r. nie będą już wydawane karty pojazdu i nalepki kontrolne

Kolejnym uproszczeniem w procedurze rejestracji pojazdów jest zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika. Dzięki temu właściciele pojazdów oszczędzą, np. podczas rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy w sumie 94, 5 zł (karta pojazdu - 75 zł, nalepka kontrolna – 18, 5 zł i 1 zł opłaty ewidencyjnej). Wydawanie karty pojazdu nie będzie konieczne, bo organy rejestrujące pojazdy oraz organy kontroli ruchu drogowego mają dostęp do centralnej ewidencji pojazdów. Właściciel może ponadto sprawdzić historię pojazdu on-line. Data wejścia w życie tych przepisów to 4 września 2022 r.

Nowy pojazd może zarejestrować dealer

Od 4 czerwca 2021 r. funkcjonuje możliwość załatwienia formalności związanych z rejestracją nowego pojazdu samochodowego, motoroweru lub przyczepy przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta. Rozwiązanie to ułatwia proces rejestracji, oszczędza czas nabywcy, a także umożliwia odbiór już zarejestrowanego pojazdu z salonu sprzedaży.

Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki

Od grudnia 2020 r. nie trzeba już wymieniać dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki z badania technicznego, nie ma konieczności wożenia ze sobą dokumentu prawa jazdy oraz można zarejestrować pojazd w miejscu czasowego zamieszkania.

Prawo jazdy on-line

Kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy od 5 grudnia 2020 r. są zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. Dane i uprawnienia kierowcy podczas kontroli drogowej mogą być sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców. Dzięki działaniom obecnego rządu kierowcy nie muszą posiadać przy sobie także dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC.

Zdjęcia (1)

Internetowa baza instrukcji obsługi

© 2023 by ManualsBase. com. All Rights Reserved.

Zawiadomienie regulacyjne Hitachi 20vr4b

Bezpośredni link do pobrania Zawiadomienie regulacyjne Hitachi 20vr4b

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zawiadomienie regulacyjne Hitachi 20vr4b